קבורת שאול

נמצאו 6 תוצאות חיפוש

 1. מות שאול

  הרב אמנון בזק

  שאול המלך יוצא לקרב האחרון בידיעה שהוא עומד למצוא בו את מותו. שיעור זה יעסוק בגבורתו של המלך שאול, בקבורתו ובקשר שבין שניהם. (השיעור עוסק בשמואל א פרק לא. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים א פרק י)

 2. פרשת הגבעונים – סיפור של נקמה וחסד

  הרב אליהו ידיד | 58 דקות

  פרשת הגבעונים היא אחת הפרשיות המסעירות בחיי דוד המלך, סיפור של נקמה וחסד, שבועה שהופרה ושבועה שקוימה, סיפור המתחיל בימי יהושע בן נון עובר לשאול המלך ומסתיים בחיי דוד. עיון מדוקדק בפרשה מעלה שאלות רבות: מפני מה בא הרעב על הארץ? איך העז שאול לפגוע בגבעונים ולהפר את השבועה שנשבעו להם בימי יהושע? אם שאול הוא שחטא מדוע ניתן העונש בימי דוד? כיצד יתכן שדוד הסכים לפייס את הגבעונים בצורה כ"כ נוראה ואכזרית עד כדי נתינת בני שאול והריגתם? איך בחר דוד את מי מבני שאול לתת לגבעונים? ומדוע נזכר דוד רק עכשיו לקבור את שאול ויונתן כדין? על שאלות אלו ועוד בשיעורנו זה.

 3. הכרת הטוב

  פירוש המיוחס לרש''י

 4. מות שאול

  ד"ר נריה קליין | 48 דקות

  בשיעור נעסוק בשאלה : מדוע החלק הסיפורי של דברי הימים פותח בסוף סיפור שאול ולא בתחילת סיפור דוד? ומדוע תיאור מות שאול כל כך מפורט? נשווה בין הסיפור בדברי הימים לסיפור בשמואל א ל"א, ומתוך כך נראה כי מגמתו של בעל ספר דברי הימים בסיפור מות שאול היא להצביע על הבעיה במלכות שאול, ולהבהיר מהו התיקון הנדרש מדוד בפרקים הבאים.

 5. סוף הסיפור של שאול

  ד"ר חגי בן ארצי | 41 דקות

  נסביר את אירועי סיום הקרב עם הפלשתים, נעסוק במות שאול ובמעשה אנשי יבש גלעד, ונבאר מה היה ה"מעל" של שאול, ואיך דוד שונה ממנו בנקודה זו.

 6. יבש גלעד - בין פילגש בגבעה להמלכת שאול

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה

  במלחמה של ישראל עם פילגש בגבעה לא משתתפים אנשי יבש גלעד, ובעקבות כך ישראל משמידים אותם. נראה שהמעשה הזה לא היה כל כך מוצדק, ומבטא את היחס שהיה לשבטי מזרח הירדן. התיקון לזה קורה אצל שאול, שהולך להושיע את אנשי יבש גלעד מיד מלך עמון, ובתמורה לכך הם גומלים לו בקבורתו.