פילגש בגבעה

נמצאו 48 תוצאות חיפוש

 1. המלחמה עם עמון (חלק א)

  הרב אמנון בזק

  נחש העמוני עולה על אנשי יבש גלעד, ולולא שאול, היו תושבי יבש נאלצים להיכנע לו באופן מביש. מדוע? מדוע לא נחלץ עם ישראל לעזרתם, ומדוע נאלץ שאול לנקוט באמצעים דרסטיים כדי לאסוף את העם? מה משמעות ההקבלות בין הסיפור לבין פרשת פילגש בגבעה? על שאלות אלו ועוד - בשיעור שלפנינו.

 2. מגילת רות וספר שופטים חלק 2

  ד"ר יעל ציגלר

  השוואה בין סיפורי ספר שופטים (ובמיוחד - סיפור פלגש בגבעה) לבין סיפור מגילת רות מראה שהם שני ספרים נפרדים לגמרי: בספר שופטים, בני האדם קמצנים, מרוכזים בעצמם, מנותקים ולא מסייעים זה לזה. חברה זו מובילה לכאוס ולמלחמת אחים. במגילת רות, שולטים הנדיבות, השפע והחמלה. חברה זו מובילה לקיום הרמוני ולאפשרות של תשתית למלוכה המאוחדת.

 3. מות רחל וקבורתה

  הרב יעקב מדן

  היכן נקברה רחל? מדוע דווקא היא מבכה על בניה, והקב"ה נענה לתפילתה? התשובה לשאלה זו היא מסע מרתק, העובר דרך תולדות יוסף ובנימין (מהולדת בנימין ומכירת יוסף ועד לפילגש בגבעה, חורבן שילה וגלות עשרת השבטים) ודרך מלחמות האחים לאורך ההיסטוריה (ממכירת יוסף, דרך רצח גדליה ועד לחורבן הבית השני ומרד בר כוכבא). זכותה הכפולה של רחל - מסירת נפשה על הולדת בנימין ומסירת הסימנים לאחותה - עמדה לה, כדי שהקב"ה ישמע לתפילתה בכל דור ודור.

 4. הגאולה במגילה

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה ננסה לבחון את משמעותה של ה"גאולה" במגילת רות, הן בהיבט המצומצם של גאולת הקרקע ואשת המת, והן בהיבט הרחב, בלידתה של גאולת ישראל. נברר את גלגולה של המסורת על כך שמלכות תצא מזרע יהודה, ואת הוויכוח בין צאצאי הילדים השונים מבית יהודה, מי מהם יצמיח את מלך ישראל.

 5. דמותו של פנחס

  הרב ד"ר שוקי רייס |

  מה פשר ההבטחה המיוחדת שנתנה לפנחס? האם היא התממשה? לאורך תקופת יהושע והשופטים לא ניכרת הנהגתו של פנחס, חוץ משני אירועים: סיפור בניית המזבח ע"י שנים וחצי השבטים, וסיפור פלגש בגבעה והמלחמה בבנימין. בשני המקרים מופיע פנחס כמנהיג, בשעה בה יש חשש לפילוג בעם ישראל. מה משמעות הדבר?

 6. מגילת רות, פסל מיכה ופילגש בגבעה

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשעא | | שעה ו- 9 דקות

  תקופת השופטים, שנמשכה כ-350 שנה לאחר שהתחלקה הארץ בין השבטים, מקפלת בתוכה מציאות משברית מתמשכת. שמואל הנביא שחתם אותה [שמואל - אחרון השופטים ומושח המלכים הראשונים], תיאר אותה בספר שופטים ובמגילת רות. האירועים במגילת רות, פסל מיכה ופילגש בגבעה, מהווים אירועים מייצגים לתקופה כולה, וכולם קשורים בבית לחם יהודה. על משמעות כל אלה נדון בשיעור.

 7. הגוי כגיבור חיובי בסיפורי המקרא

  הרב ד"ר שוקי רייס

  תאריך פרסום: תשעב | |

  דמויות המופת של המקרא הן בדרך כלל מנהיגים ונביאים, שממלאים את רצון ה' ואת מצוותיו. האם ייתכן שנוכרי שאינו נמנה על עם ישראל יהווה דוגמא ומופת בהתנהלותו? בשיעור נציג כמה סיפורים, בהם מוצגת דמותו של הגוי באופן מפתיע וחיובי. ננסה לעמוד על משמעותו של המוטיב ועל לקחו הרוחני.

 8. מלאך ה' בבוכים ופילגש בגבעה

  ד"ר נריה קליין

  מלאך ה' בבוכים מוכיח את ישראל על אי הורשת הארץ. נראה שיש להבין זאת על רקע סיפור פילגש בגבעה בו שואלים ישראל מדוע קרה הדבר הזה.

 9. איך התדרדרנו למעשה פילגש בגבעה?

  הרב ישראל רוזן

  תאריך פרסום: תשע | |

  פרשות חתימת ספר שופטים, בהן "אין מלך בישראל" מייצגות את ההתדרדרות בכל התקופה, המתאפיינת בשבטיות ובהעדר חסד.

  נעסוק בהשוואה בין מעשה פלגש בגבעה לבין סיפור סדום, ונראה במה הם דומים ומה ההבדל ביניהם. ומתוך כך נראה שהבעיה העיקרית המוצגת בסיפור היא מידת החסד המעוותת. 

 10. מלחמה בשחיתות הכנענית

  יאיר שאג

 11. על מה הבכי?

  ד"ר נריה קליין

 12. מוסר כפול

  הרב יגאל אריאל

 13. תפקידי המלכות

  הרב משה כהן

 14. הטעות של שבטי ישראל

  הרב יגאל אריאל

 15. אין מלך בישראל

  הרב יעקב מדן

 16. מי רצח את הפילגש?

  הרב משה כהן

 17. הנפילה בעקבות השארת הגויים בארץ

  הרב אמנון בזק

 18. זמנו של סיפור פילגש בגבעה

  הרב יעקב מדן

 19. מי מכיר את העיר?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 20. אין צדיקים בסיפור הזה

  הרב אמנון בזק

 21. שאלה בה' או בפסל מיכה?

  הרב יעקב מדן

 22. צריך מלך!

  הרב ד"ר יוסי אליצור

 23. שמישהו יעשה כאן סדר

  הרב ד"ר יואל בן נון

 24. הגבעה, יעקב ושאלת הנאמנות

  הרב משה ליכטנשטיין

 25. הושע ט-יא - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

   חוזה את השבתת השמחה והחג מישראל בעקבות הגלות. בחלקו השני מוזכרים אירועים היסטוריים מראשית ימי העם שהביאו למצבו הקשה הנוכחי. חלקו הראשון של פרק י‘ ממשיך את הדימוי של ישראל לגפן המופיע בפרק הקודם, ומכאן מפליג אל תיאור חטאי העם בהווה, הבאים על רקע ריבוי הפרי וטוב הארץ. חלקו השני של הפרק חוזר אל חטא הגבעה - שנתפס כראשית חטאי ישראל, וממשיך בדימויים מעולם החקלאות ועבודת האדמה, הנמשלים למצב הרצוי מול המצב המצוי בעם. בפרק י“א הנבואות הן בעלות נימה רכה ומפויסת, רווית אהבה וחמלה לישראל

 26. לא לחפות על עושי עוולה

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 27. למה הגלו את שפופן וחורם?

  מלבי"ם

 28. ספר שופטים: מדרכו של אברהם לדרכו של לוט

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 6 דקות

  ספר שופטים מתאר מצב של הדרדרות הדרגתית עד פילגש בגבעה, ונציע שהדרדרות זו קשורה בעזיבת דרכו של אברהם והליכה בדרכו של לוט. כאשר נבחר אברהם ללמד את זרעו אחריו לעשות צדקה ומשפט, היה לו ברור כי עליו להתבדל מעמי הארץ על מנת להחזיק בערכים הללו כראוי. במהלך ספר שופטים עומד העם מול האתגרים בפניהם ניצב אברהם, אך בגלל בחירתו מתחילת הספר להשאיר את עמי הארץ ולשבת בקרבם, הוא נופל שוב ושוב למנהגים מושחתים, והופך דומה יותר ללוט היושב בסדום.

   

  צילום השיעור נעשה במסגרת לימוד הפרק היומי, בו העבירה ד"ר יעל ציגלר לקהילות לומדות את שיעור הפתיחה לספר שופטים, ז' בכסליו תשפ"ג. 

 29. עיונים בפרשת פילגש בגבעה

  אביטל גולדנר

  מהי מטרת הסיפור על פילגש בגבעה והמלחמה של השבטים נגד שבט בנימין? מהו מבנה היספור? ומדוע נכשלו בני ישראל במלחמה נגד בנימין בפעמיים הראשונות?

 30. זהירות! תהום

  יהושע קליין

 31. קשר רשעים אינו מן המניין

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  האיש הלוי מוצג בסיפור בצורה שלילית מאוד, אך חמורה לא פחות התנהגותו של העם - כל אחד דואג לעצמו ודווקא למלחמת אחים מתכנס כולו. 

 32. מי יותר גרוע - סדום או הגבעה?

  רמב"ן

 33. פרק י"ט - בין בית לחם לגבעה

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 34. בימים ההם אין מלך בישראל

  הערות להוראת שופטים יז-כא

  יהודה קיל

  בחמשת הפרקים האחרונים שבספר שופטים, בהם חוזר ארבע פעמים הביטוי "בימים ההם אין מלך בישראל", יש לראות מעין סיכום של תקופת השופטים כולה. מבחינה פרשנית טומנים פרקים אלה בחובם צרור של בעיות שבהן נתלבטו ומתלבטים פרשני המקרא, החל בחז"ל, עבור בפרשנים המסורתיים וכלה בחדשים, מהם העוסקים ברקע ההיסטורי של המאורעות שעליהם מסופר בפרקים אלה, מהם - בבעיות דתיות-מוסריות המתעוררות אגב לימודם, ומהם במשמעותם הלימודית, כלומר בלקח המשתמע מפרשיות אלה לא רק לאותו הדור שבו הועלו על הכתב, כי אם גם לדורנו, מתוך הנחה ש"כל נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה".

 35. בימים ההם אין מלך בישראל - סיום ספר שופטים

  ד"ר יעל ציגלר |

  נעיין בפרקים יז-כא, בסיפור פסל מיכה ונחלת שבט דן, ובסיפור פילגש בגבעה והמלחמה נגד שבט בנימין. נראה את העיוותים המוסריים החברתיים והרוחניים המתבטאים בסיפורים אלה, ונבין שכאשר אין מלך ואין הנהגה מסודרת העם מידרדר מבחינה רוחנית, חברתית ומוסרית, עד כדי סכנה קיומית ממש.

 36. תקציר שופטים פרק י"ט

  צוות אתר התנ"ך

 37. סיום ספר שופטים

  צוות אתר התנ"ך

  ספר שופטים מסתיים בסיפור פסל מיכה ובסיפור פילגש בגבעה. נעיין בסיפורים אלו. נראה שהם מדגישים את חסרון ההנהגה, המתבטא בכמה תחומים: בתחום הרוחני - חסרון הנהגה דתית ברורה, בתחום הלאומי - חסרון בניהול מדיניות חוץ ובטחון ובתחום המוסרי/חברתי - חסרון מערכת משפטית. המסר של סיום ספר שופטים הוא שחסרון ההנהגה מורגש מאד ומגיע עד כדי קיצוניות.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות

 38. שופטים יט-כא - מתן על הפרק

  צוות מתן

  סיפור פילגש בגבעה הוא אחד הסיפורים הקשים והמזעזעים בתנ"ך כולו. ההתעללות הנוראה בגבעה, ומלחמת האחים בעקבותיה מביאים אותנו לסיום ספר שופטים: "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה".

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא אחריות ואשמה בסיפור פילגש בגבעה בעיני חז"ל וכן פירושו של הרמב"ן לסיפור זה. 

 39. אומה בלי סדר

  הרב אליעזר קשתיאל | 51 דקות

  בתקופת השופטים, אין בעם ישראל מלך ולכן כל המערכת לא מסודרת. אפילו המיקום הכרונולוגי של סיפור פילגש בגבעה אמור להיות בהתחלה ובכל זאת שמואל דחה אותו לסוף הספר בסמוך לסיפור פסל מיכה כדי להדגיש את הבעיה האקוטית של התקופה. 

  עוד על זמנו של סיפור פילגש בגבעה, בשיעורו של הרב יעקב מדן

 40. אף אחד לא נקי

  ד"ר מרדכי סבתו | 28 דקות

  מקובל לחשוב שאנשי הגבעה היו האנשים המושחתים היחידים בסיפור. מהתבוננות בסיפור מגלים כי גם האיש הזקן, גם הבעל וגם האבא של הפילגש לא היו נקיים.

  עוד על אותו עניין ניתן לקרוא בפוסט מאת הרב יגאל אריאל 'מוסר כפול'

 41. שכחת ה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 55 דקות

  עם ישראל שואל באורים ותומים אך לא יודע מה לשאול. הכל הפך להיות אמצעי טכני ללא קירבה לה'. כך גם הצליח פסל מיכה לגבור על משכן שילה.

 42. ביעור הרע מישראל

  ד"ר חגי בן ארצי | 43 דקות

  אנו רואים שכל ישראל התגייסו למלחמה כנגד בני בנימין בגלל מעשה של התעללות באשה אחת. ניתן לראות כאן את החשיבות של ביעור הרע מישראל.

 43. חשבון הנפש של המלוכה בישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  בפרק י' יוצא הושע כנגד מוסד המלוכה בישראל, שבמקום לקרב את העם לריבונו של עולם, הובילה את העם להידרדרות מוסרית ולעבודה זרה. יתרה מזו, אף מלכים שרצו להסיר את העגלים, לא הצליחו מרוב עומק שקיעת העם בעבודה זרה. בהמשך, מסביר הנביא שתפקידה של מלכות אפרים היה להוסיף נדבך נוסף בעבודת ה' ולא להיפך.

 44. תקוות יהודה וישראל

  הרב אברהם צרויה | 48 דקות

  בפרק י' מוכיח הושע את ישראל על כך שכרתו בריתות עם הגויים וגם הפרו אותן, ומשום כך, הוא מנבא, יעלו עליהם האויבים ויחריבו את מזבחותיהם. הנביא מסביר שתהליך ההידרדרות של ישראל החל בשורשו ממעשה פילגש בגבעה. בהמשך, מתאר הנביא כיצד הקב"ה רצה שאפרים ויהודה ישתפו פעולה ויעבדו יחד בדרך הנכונה, אך בפועל הם עשו את ההיפך הגמור.

 45. פילגש בגבעה: מדוע נענשו ישראל בתבוסה ביומיים הראשונים?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  בשיעור נעסוק בסיפור פילגש בגבעה על רקע ספר שופטים כולו. נראה שסיפור פילגש בגבעה הוא החטא הקשה ביותר בספר שופטים אך עדיין נראה שלא היו צריכים להקשיב לאיש הפילגש ללא בדיקה. נציע שהמלחמה נפתחה על ידי בני בנימין בעקבות ההריגה הנוראית של כל תושבי אנשי יבש גלעד, רק משום שלא עלו עמהם למצפה.

   

  לעילוי נשמת אסתר רחל רוזה קופל ז"ל נ.ל.ב.ע. י"ב אייר תשפ"ב ת.נ.צ.ב.ה.

 46. היחס למלוכה בספר שופטים

  ד"ר נריה קליין

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | שעה ו- 5 דקות

  ספר שופטים מתאר את התקופה שקדמה למלוכה, אך עם זאת ניתן למצוא בו עיסוק רב גם במלוכה, ובעיקר בסיפורי אבימלך, פסל מיכה ופילגש בגבעה. בשיעור נבחן את היחס למלוכה בסיפורים אלה בכדי להבין מה המגמה והמסר שלהם כלפי מוסד המלוכה, וננסה להכריע האם ספר שופטים הוא בעד המלכת מלך או נגדה.

   

  צילום השיעור נעשה במסגרת לימוד הפרק היומי, בו העביר ד"ר נריה קליין לקהילות לומדות את שיעור הסיכום לספר שופטים, ג' בטבת תשפ"ג. 

 47. מי הרג את הפילגש בגבעה?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפא | | 43 דקות

  פרשת הפילגש בגבעה היא מן הסיפורים המזעזעים ביותר במקרא כולו. בשיעור נעמוד על השאלה מי אשם במותה של הפילגש: האם רק אנשי הגבעה האשמים במות הפילגש? מה מידת המוערבות של שאר האנשים בסיפור? ושמא הסיפור כולו מצביע על בעיות רחבות יותר בעם ישראל בימים ההם, כשאין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה?

 48. יבש גלעד - בין פילגש בגבעה להמלכת שאול

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה

  במלחמה של ישראל עם פילגש בגבעה לא משתתפים אנשי יבש גלעד, ובעקבות כך ישראל משמידים אותם. נראה שהמעשה הזה לא היה כל כך מוצדק, ומבטא את היחס שהיה לשבטי מזרח הירדן. התיקון לזה קורה אצל שאול, שהולך להושיע את אנשי יבש גלעד מיד מלך עמון, ובתמורה לכך הם גומלים לו בקבורתו.