עין תחת עין

נמצאו 10 תוצאות חיפוש

 1. פשטי המקראות

  הרב מאיר שפיגלמן

  הפער בין פשטי המקראות בפרשתינו לבין ההלכות שקבעו חז"ל הוא גדול מאוד. המאמר מתחקה אחר פער זה, ומנתח את התפיסה המקראית של דיני הנזיקין אל מול תפיסתם של חז"ל.

 2. "וקצותה את כפה" ו"עין תחת עין"

  הרב יהודה ראק

  עונש "עין תחת עין" הינו מקרה בולט ביותר לפער שבין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ. ניתן לראות בפער ביטוי למידת הרחמים אל מול מול הדין. הפער מבטא רצון לעשיית צדק עבור הנחבל ובו בזמן לחנך את החובל.

 3. עין תחת עין כמאפיין של מצוות פרשת משפטים

  הרב ד"ר ברוך קהת

  תאריך פרסום: תשעב | | שעה ו- 9 דקות

  האם פירושם של חז"ל ש'עין תחת עין' משמעו פיצוי כספי, תואם את פשוטו של מקרא? שאלה זו העסיקה חכמים רבים מימי התלמוד ועד ימינו. הדיונים בנושא התמקדו בדרך כלל בדין 'עין תחת עין' במנותק מההקשר הרחב שבו הוא מופיע – דיני הנזיקין שבפרשת משפטים. בשיעור ננסה לבחון שאלה זו לאור דינים שונים המופיעים בפרשה לצד דין 'עין תחת עין'. בדיון נתייחס לאופן סידור דיני הנזיקין בפרשה, ולגישה המשפטית העולה ממנו. נברר גם מהי המשמעות הערכית-מוסרית של הגישה המשתקפת בפרשה.

 4. עין תחת עין

  הרב אליעזר מלמד

 5. עונש גופני או חיוב ממוני?

  הרב יהודה ראק

 6. פשט המקרא ומדרש הכתובים בתושב"ע - קווים מקבילים או נקודות מפגש?

  הרב יעקב מדן, הרב חיים נבון

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 2 דקות

  שיעור זה הוא פאנל העוסק ביחס בין פשט הכתוב למדרשו בתורה שבעל פה. הפאנל עוסק במספר סוגיות, ביניהן : עין תחת עין ובן סורר ומורה. הרב מדן יציג את גישתו לפיה מדרשי חז"ל הם דרך פרשנות של המקראות עצמם, ולעומתו יציג הרב חיים נבון את הגישה שתורה שבכתב ותורה שבעל פה הן שתי גישות ודרכי לימוד שונות לגמרי, מעין קווים מקבילים.

 7. עין תחת עין

  הרב ד"ר יואל בן נון

 8. 'כי שבעתיים יוקם', 'עין תחת עין' - על יחס המקרא לאלימות

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  החל מתחילת ספר בראשית התורה מתארת מציאות אלימה: קין הורג את הבל, וגורר בעקבותיו שורה של תגובות אלימות; בפרשת נח כל היקום נמחק במבול; וכך במספר אירועים מרכזיים לאורך ספר בראשית. גם ספר שמות ממשיך בתיאור אירועים אלימים: טביעת המצרים בים סוף, וזמן קצר אחר כך הרג כשלושת אלפי איש בעקבות חטא העגל. בפרשת משפטים מופיע לראשונה העיקרון של "עין תחת עין" עליו חוזרת התורה בספר ויקרא. ואילו בספר במדבר דומה שקצב האירועים האלימים רק הולך ומתעצם.

  מה פשר האלימות הזאת? מה מבקשת התורה להורות לנו בכך? על שאלות אלו ננסה להשיב תוך עיון בכתובים והשוואה עם מקורות נוספים.

 9. האם ההלכה מתעלמת מפשוטו של מקרא?

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשס"א | | שעה ו- 9 דקות

  קיימות שתי גישות באשר לקשר בין פשוטו של מקרא להלכה.  הגר"א סבור שאין קשר ביניהם, ואדרבה ההלכה היא הלכה, והמקרא הוא מקרא.  הרמב"ן סבור שישנה זיקה בין השניים, והוא טורח להסביר את מדרשי ההלכה לאור פשטי המקראות.  השיעור יעסוק בגישתו של הרמב"ן, ולראות מה הרמב"ן עושה במקומות הקשים שבהם נראה שישנה סתירה חזיתית בין ההלכה לפשוטו של מקרא.  

 10. "עין תחת עין" - ממון?

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: שנת תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  נעיין בפרשיות התורה שבהן מוזכר עונש "עין תחת עין", נבדוק אם ההלכה של חז"ל מתאימה לפשוטו של מקרא או עוקרת אותו. נדון בהסברים השונים לפער שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה גם בסוגיה המסוימת הזאת וגם במשתמע ממנה ליחס בין פשוטו של מקרא והלכת חז"ל באופן כללי.