מהפכת יאשיהו

נמצאו 40 תוצאות חיפוש

 1. רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם

  הרב יובל שרלו

  במאמר זה ננסה לחדד את המבט על תקופת יאשיהו ועל זאת שקדמה לה וננסה לחשוף את שורש הסיבה לאי הצלחת תשובת יאשיהו, ולמותו בקרב. נראה שסוג הבעיה וסיבת עזיבת ה' בתקופה זו שונה מכל מה שקדם לה, סטייה שהיא כה שורשית, עד כי תהליך גדול ופלאי של תשובה לא יכול לה.

 2. אחאב ויאשיהו - החומר והרוח

  רפי יעקבי

  בעקבות דבריו של הרב קוק ב"המספד בירושלים", נעקוב אחר דמויותיהם של אחאב ויאשיהו: אחאב מלך ישראל, מהווה מודל קיצוני לשימת דגש ולהצלחה בתחומים הממלכתיים והחומריים, ומן הצד השני של המתרס, במלכות יהודה, מגיע יאשיהו לרמת שיא בתחום הרוחני. בשל העיוות שיש באותו פיצול מוחלט שבין חומר לרוח, שני מלכים אלה מסיימים את חייהם באופן טרגי.

 3. חולדה וירמיהו

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסד | |

  ספר תורה נמצא בבית המקדש בימי יאשיהו. המלך מצווה ללכת לדרוש את ה', קבוצת השליחים מגיעים לחולדה הנביאה. בשיעור נברר מדוע הפנייה היא לחולדה ולא לירמיהו, שפועל בימי יאשיהו? כיצד האופי השונה של שני הנביאים מסביר את העניין?

 4. מדוע נפל יאשיהו בקרב מגידו?

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשסז | |

  יאשיהו עשה מהפכה שלא תאמן בממלכה. הוא הסיר את הבמות, ביער את הפולחן האלילי מהשטח, ובכל זאת - פרעה נכה הורג אותו במגידו. מדוע "זכה" יאשיהו למוות כזה? עיון בדברי נביאי התקופה יבהיר את הלך התקופה, ואת גודל המהפכה של יאשיהו.

 5. קיום מצוות לאורך תקופת התנ"ך

  ד"ר יואב ברזלי

  תאריך פרסום: תשעב | |

  האם קיימו בני ישראל את המצוות בתקופת התנ"ך? נאמר במפורש שיהושע קיים את מצוות משה לכבוש את ארץ כנען. אך אין הרבה דוגמאות כאלה. בחלק מסיפורי התנ"ך נאמר במפורש שלא קיימו מצווה מסויימת (כגון: ישראל לא מלו את בניהם במדבר; בימי חזקיהו ויאשיהו עשו פסח ונאמר שלפני כן לא עשו זאת),ובחלק מהסיפורים מתוארים מעשים הנוגדים את המצוות, והמספר המקראי אפילו לא מתייחס לחריגה מן ההלכה (כגון: אכילת לחם הקדש ע"י אנשי דוד; נישואי רות המואביה למחלון ואחר כך לבעז).נביא כמה דעות המתייחסות לנושא זה, ונציע עוד דרך להבנת העניין.

 6. רפורמת יאשיהו -התקווה והאכזבה

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעג | |

  יאשיהו עורך רפורמה גדולה שמסופר עליה בספר מלכים. הציפייה הגדולה היא שירמיהו, נביא התקופה, יזכיר את המהפכה הדתית ואת השפעותיה, אך ירמיהו כמעט ולא מזכיר אפילו את יאשיהו בשמו. עיון בנבואות ירמיהו ישפוך אור על טיב המהפכה, ולמה הנביא לא רואה בה את האור שבקצה המנהרה. השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים.

 7. מציאת ספר התורה והמהפכה הדתית בימי יאשיהו

  הרב יעקב מדן |

  מציאת ספר התורה בימי יאשיהו עוררה התרגשות גדולה וגרמה לזעזוע בעם. מה היה אותו ספר תורה שנמצא? מה היה פשרה של ההתרגשות הגדולה? ומה ניתן ללמוד מההבדלים בין תיאור התקופה בספר מלכים לתיאור המופיע בדברי הימים לאור נבואת ירמיהו?

 8. נבואת צפניה ונחום כרקע למהפכת יאשיהו

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשעג |

  סיכום של שיעור של הרב יואל בן נון העוסק בספר צפניה. בשיעור נראה שיאשיהו עשה את המפכה הדתית שלו כתגובה לנבואת האיום של צפניה. נראה שגם הנבואה בנחום פרק ב' מיועדת ליאשיהו, כאשר נחום מעודד אותו לחוג את הפסח ברוב עם ולא לפחד מהתגובה האשורית למעשה זה.

  למעבר לשמיעת השיעור

 9. נבואת צפניה ונחום כרקע למהפכת יאשיהו

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשעג | |

  השיעור עוסק בספר צפניה. בשיעור נראה שיאשיהו עשה את המפכה הדתית שלו כתגובה לנבואת האיום של צפניה. נראה שגם הנבואה בנחום פרק ב' מיועדת ליאשיהו, כאשר נחום מעודד אותו לחוג את הפסח ברוב עם ולא לפחד מהתגובה האשורית למעשה זה.

  לקריאת סיכום השיעור

 10. מקור להשראה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 11. מהפכת יאשיהו

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 12. לא נוגע ללב

  עמרם (רמי) ינאי

 13. חזרת השבטים מהצפון או אויב מהצפון?

  דוד נתיב

 14. השקר - הפער בין פנים לחוץ

  דוד נתיב

 15. הטראומה עדיין חיה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 16. לחפש את החמץ בנרות

  הרב יעקב מדן

 17. מעשה בפּוֹעֵל פשוט שהעז להתלונן

  הרב ד"ר יואל בן נון

 18. כתף הינום וברכת הכהנים

  מכון מגלי''ם |

  יאשיהו ערך מהפכה דתית גדולה ורחבה. ביטוי למהפכה זו ניתן לראות בממצא ארכיאולוגי מאותה תקופה - ברכת כהנים שנמצאה בקברי כתף הינום, המעידה על חזרה לעבודת ה'.

 19. חידוש הברית עם ה'

  צוות אתר התנ"ך

 20. דברי הימים ב, לד-לו - מתן על הפרק

  נטע שפירא

  פרקים ל"ד ול"ה מתארים את מלכותו של יאשיהו, אחרון מלכי יהודה הצדיקים, את התקוות הגדולות שנתלו בו, ואת אחריתו הטרגית. בפרקים מתואר ניסיון הרואי של יאשיהו להחזיר את הגלגל אחורנית ולתקן את מה שעיוותו אביו וסבו. למרות מאמציו, מציאת הספר ואחריה נבואת חולדה, מעמידים את המלך בפני העתיד הקודר שצפוי לבני עמו.

  פרק ל"ו מתאר בקצרה את קורות מלכי יהודה האחרונים עד לחורבנה של יהודה.

  כמו ספרים רבים, גם דברי הימים מסתיים באחרית של תקווה, אזכורה של הצהרת כורש מלמדת על הישרדותו של העם ותקוותו לשוב לאדמתו.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה שעוסקת במילה האחרונה בתנ"ך - "ויעל".

 21. המהפכה ומציאת הספר

  נטע שפירא

 22. צדקותו של יאשיהו ומותו

  יהודה קיל

 23. מצווה גוררת מצווה

  יהודה קיל

 24. קורות יאשיהו

  תהליך התשובה הגדול וסופו

  הרב אלחנן סמט | שעה ו- 19 דקות

  בשיעור נברר מדוע מציאת ספר התורה הסעירה את יאשיהו ואת אנשיו, נעסוק בנבואת חולדה, ונדון בסדר התרחשות המעשים המיוחסים ליאשיהו. נבאר קושי שעולה מתיאור סדר הדברים במלכים באמצעות השוואה לדברי הימים, ונסביר את ההבדלים ביניהם.

 25. לא תראינה עיניך בכל הרעה

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 26. כרונולוגיה מול חשיבות

  הרב אלחנן סמט

 27. מהפכת יאשיהו וספר התורה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 28. נבואת חולדה ליאשיהו – בין מלכים לדברי הימים

  יעל שלוסברג

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה

  בשיעור נעסוק בנבואת החורבן שמנבאת חולדה הנביאה ליאשיהו המלך, שמבקש לשמוע את התייחסותה למציאת ספר התורה בעת בדק הבית. נבואה זו מופיעה באופן זהה במלכים ב' פרק כ"ב ובדהי"ב פרק ל"ד. מתוך השוואה לפעולות יאשיהו בכל אחד מהספרים, ננסה לזהות שתי קריאות שונות לאותה נבואה עצמה: קריאה המבשרת פורענות וקריאה הפותחת פתח לתיקון.

 29. מתן על הפרק - מלכים ב כא-כג(ל)

  צוות מתן

  מן השיא הרוחני אליו הגיעה בימי המלך חזקיהו, נופלת ממלכת יהודה לשפל רוחני עמוק בימי מנשה בנו. מנשה, שתקופת מלכותו היא הממושכת ביותר מבין מלכי יהודה, פועל להחדרת פולחן נכרי ליהודה בהיקף ובעוצמה רבה כשל אחאב ואיזבל בישראל, ומביא לחתימת גזר דינה של ממלכת יהודה. יאשיהו נכדו מחולל מהפכת נגד. בעקבות ספר התורה הנמצא במקדש, הוא מטהר את הממלכה מן העבודה הזרה שהחדיר סבר ומחדש את הברית בין ישראל לה'.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא  

 30. תקציר מלכים ב פרק כ"ג

  צוות אתר התנ"ך

 31. מה קדם למה?

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  בסיפור יאשיהו עולות שאלות רבות. בשיעור ננסה לענות עליהן. נתמקד בשאלות: ממה נבע השיפוץ במקדש וכיצד יש להסביר את הסתירה בין מלכים לדברי הימים ביחס לסדר המאורעות - האם בדק הבית היה לפני טיהור העבודה הזרה או אחריה - האם הוא נעשה רק לשם שימור הבית או כחלק מתהליך תיקון רוחני כולל? 

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 32. כתף הינום וברכת כהנים

  מכון מגלי''ם

 33. בין תקווה לייאוש

  הרב ד"ר בני לאו

 34. עניינו של יאשיהו

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  כיצד יש להבין את דמותו של יאשיהו ואת התנהלותו כפי שהיא מתוארת בפרקנו? בשיעור נציע שלוש אפשרויות שונות להבנת הדברים. בנוסף נעיין בדמותה של חולדה ובמשמעות נבואתה ליאשיהו.

 35. מהפכה דתית

  הרב יעקב מדן | 59 דקות

  מציאת ספר התורה בימי יאשיהו עוררה התרגשות גדולה וגרמה לזעזוע בעם. מה היה אותו ספר תורה שנמצא? מה היה פשרה של ההתרגשות הגדולה? ומה ניתן ללמוד מההבדלים בין תיאור התקופה בספר מלכים לתיאור המופיע בדברי הימים לאור נבואת ירמיהו?

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 36. ביעור העבודה זרה ומותו של יאשיהו

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  יאשיהו מבצע ביעור עבודה זרה נרחב ביהודה ובשומרון, שמתואר בלשון המזכירה את משה רבינו. לא היה מלך כמו יאשיהו ששב אל ה' - אם כן, למה יגיע החורבן? כיוון שהעם לא שב בתשובה יחד איתו. יאשיהו ניסה לעצור את פרעה נכה כי חשש שהוא יחזק את אשור אך נפל בקרב מולו. העם המליך את יהואחז שהמשיך את מדיניותו של אביו.

 37. להחזיר את מלכות ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  יאשיהו בונה את מלכות ישראל מחדש - הוא מטהר את כל ארץ ישראל ומולך על עשרת השבטים שירמיהו החזיר לארץ. לא נעשה פסח כמו הפסח של יאשיהו - עם כמות גדולה של אנשים מתוך אחדות בעם ישראל ומתוך אמונה של כולם בה' - מאז ימי שלמה. אולם, יאשיהו בוחר לגנוז את הארון. מתברר שהמהפכה לא הצליחה לגמרי. 

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 38. כתף הינום וברכת הכהנים

  מכון מגלי''ם

 39. לחזור בתשובה באמת

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  בלימוד פרק ל"ד נסביר את הסתירה בין מלכים לדברי הימים בנוגע לתארוך תהליך החזרה בתשובה שמוביל יאשיהו, ונלמד מהו היחס הנבואי לתשובת העם לפני ואחרי מציאת ספר התורה. בפרק ל"ה נברר את ההשוואה בין פסח יאשיהו לפסח שנעשה בימי שמואל.

 40. שני תהליכי תשובה

  הרב ישעיהו הדרי |

  בשיעור נעסוק בשני ניסיונות מרכזיים בתנך להובלת תהליך תשובה: בימי עזרא ונחמיה, ובימי יאשיהו מלך יהודה. נברר מה אנו לומדים מתיאור תהליכי התשובה שלהם, מה היו הבעיות במהלך של יאשיהו, ומה היו תוצאותיו.

   

  באדיבות ישיבת הכותל