לוט - אירוח המלאכים

נמצאו 7 תוצאות חיפוש

 1. בין אברהם ללוט

  הסיפור בבראשית יח-יט - מבנהו ומגמתו

  הרב אלחנן סמט

  נקביל בין שני הסיפורים בתחילת פרשת וירא: סיפור התגלות המלאכים לאברהם, וסיפור המלאכים בסדום. מתוך השוואה זו נעמוד על ההבדלים בין אברהם ללוט, ונעמוד על התפתחות היחסים בין אברהם ללוט מהליכתם המשותפת לכנען עד לפרידה הסופית..

 2. קרבן הפסח במצרים

  הרב מנחם ליבטאג

  המאמר עוסק במהותו של קרבן הפסח, בקשר שבין חג הפסח לבין פגישת לוט עם המלאכים ובמשמעותו של "יום ה'"

 3. מלאכים או ערביים - התגלות המלאכים לאברהם ולוט

  הרב איתמר אלדר

  תאריך פרסום: תשסט | |

  האם ידע אברהם כבר מרגע הגעת המלאכים, שמדובר במלאכי ה'? כיצד השפיעה ידיעה זו (או אי ידיעה זו) על הדיאלוג שביניהם? ולבסוף: אותם המלאכים הגיעו גם ללוט. האם שונה הבחנתו של לוט מהבחנתו של אברהם?

 4. בין הכנסת האורחים של אברהם להכנסת האורחים של לוט

  פרופ' יונתן גרוסמן | 34 דקות

  בין תיאור הכנסת האורחים של אברהם לזו של לוט קיימים זיקות ספרותית ולשוניות ענפות. דמיון רב זה מזמין לערוך השוואה בהבדל שבין הסיפורים, שני הגיבורים זוכים לבשורה משמעותית שנמצאו ראויים לה בעקבות הכנסת האורחים. אך בעוד אברהם מתבשר על פריון והמשך עשייה, לוט מתבשר על חורבן והשחתה. נראה כי הבדל זה נובע מבחירתו של לוט להתקבע בעיר, ובית אשר סופם השחתה מוסרית בעוד אברהם נשאר באוהל ומוכן תמיד לתזוזה ופעולה. 

   

 5. בזכות מה ניצל לוט?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 6. פרשת אברהם והמלאכים

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | שעה ו- 5 דקות

  פרשת אברהם והמלאכים מעוררת קושיות רבות, וביניהן: מדוע היה צורך לחזור על הבטחת הזרע לאברהם, לאחר שהדבר כבר הובטח לו בסוף פרשת לך לך? כיצד ידעה שרה מה אומר ה' לאברהם? מה היחס שבין בשורת הזרע לבין פרשת סדום? מה היחס שבין הכנסת האורחים של אברהם וזו של לוט? בשיעור נעמוד על משמעותה של פרשה זו תוך כדי התמודדות עם השאלות, על מנת להבהיר את התמונה כולה.

 7. לוט, אברהם ומה שבניהם

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  השוואה ברורה קיימת בין הכנסת האורחים של אברהם לבין זו של לוט. אמנם, עם כל ההשוואות, הסיפור של לוט מסתיים באסון הפוגע גם במשפחת לוט, דבר המורה על כישלון כלשהו של לוט. בשיעור נלמד מה ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט, הבא לידי ביטוי בבחירות שלהם במהלך חייהם? לאחר סקירה של הגישות הפרשניות להבנת היחס בין דמויות מקבילות אלו, נציע גישה רחבה להבנת הסיפור, גישה שתספק לנו תובנות בסיפורי אברהם ובהקשרם בתנ"ך בכלל.

   

  שיעור זה מוקדש לעילוי נשמת מאיר וליבע פרידמן ודוד אליהו ורחל לאה פלדמן