יעקב - הנדר בבית אל

נמצאו 13 תוצאות חיפוש

 1. סולם יעקב

  הרב אמנון בזק

  בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו?

 2. נדרו של יעקב

  הרב מנחם ליבטאג

  יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו.

 3. חלום יעקב

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  מה היחס בין הבטחת הקב"ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום? יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב"ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם.

 4. נדרו של יעקב ותרפיה של רחל

  הרב יהודה ראק

  מה משמעות נדרו של יעקב? ומה משמעות הבטוי "והיה ה' לי לא-להים"? האם יתכן שיעקב מקבל את א-להות ה' רק בתנאי שה' יעזור לו? מדוע יעקב קורא למקום "בית אל" פעמיים, ומציב מצבה בבית אל פעמיים? מה הקשר בין טעותו של יעקב לבין גניבת התרפים ע"י רחל?

 5. "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ"

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק בסיפור התגלות ה' ליעקב בבית אל, בחלום הסולם. נראה את השנוי שחל ביחסו של יעקב אל המקום - מ"מקום" ,אל "בית אלוקים" ו"שער השמים". מה היחס בין ההבטחה ליעקב לגבי החזרה לארץ, ואיך זה קשור לנדר של יעקב?

 6. נדר ושינוי שם

  פרופ' יונתן גרוסמן

  שמו של יעקב משתנה פעמיים. בראשונה שמו ניתן לו מפי המלאך שנאבק עמו ולאחר מכן מפי ה' לאחר קיום הנדר של יעקב בבית אל. מה עניין שינוי השם הכפול? מה משמעות שינוי השם של יעקב בכל פרשייה?

 7. נדרו של יעקב

  הרב מאיר שפיגלמן

  מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. אך מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר כשהגיע לארץ, ומה היו ההשלכות של זה?

 8. קטעים מנחמיה ודברי הימים שמשובצים בתפילה ומשמעותם

  הרב מנחם ליבטאג

  תאריך פרסום: תשע | | שעה ו- 1 דקות

  בשיעור נלמד קטעי תפילה מתוך הקשרם המקראי ובאמצעות הקבלתם למזמורים דומים בתנ"ך. נראה כיצד שיטה זו מסייעת לנו להבין יותר טוב את התפילה ומתוך כך גם להתפלל בכוונה. נעסוק בדברי הימים פרקים ט"ז וכ"ט ובנחמיה פרק ח'.

 9. מדוע יעקב נודר?

  הרב מנחם ליבטאג

 10. לפשרו של מאבק המלאך עם יעקב

  פרופ' יונתן גרוסמן |

  מדוע, באמצע ההכנות של יעקב למפגש עם עשו אחיו, נשלח אליו מלאך להאבק בו? מעיון בדברים נראה כי היתה ציפייה מיעקב להקדים את מילוי נדרו בבית-אל כבר כעת, והמאבק בא להזכיר לו זאת.

 11. נדר בעת צרה

  דניאל שרשבסקי

 12. נדר לאביר יעקב

  בראשית רבה

 13. מעשה אימהות סימן לבנים – לידת בני יעקב

  יעל שלוסברג

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  תיאור לידת בני יעקב מופיע במרוכז בבראשית פרקים כט-ל, ומקפל בתוכו גם את המתח בין רחל ללאה על רקע עקרותה המתמשכת של רחל. השימוש בשם ה-ו-י-ה ובשם אלוקים במהלך תיאור הלידות חושף נקודת מבט מעניינת על כל אחת מהאימהות, מאפשר התבוננות חדשה על רחל ועל צאצאיה ומספק הסבר נוסף לעקרותה הקשה של רחל מתוך קישור הדברים לנדר של יעקב.