יחסי לוט ואברהם

נמצאו 23 תוצאות חיפוש

 1. הבטחות הזרע והארץ לאברהם

  הרב מנחם ליבטאג

  אברהם מקבל הבטחות מה' בשני מישורים: הבטחת הארץ והבטחת הזרע. אך משום מה הוא אברהם שומע ארבע פעמים את אותן ההבטחות. מדוע הקב"ה עושה כן? האם הבטחה אחת לא הייתה מספיקה? לשם מה נועד ריבוי ההבטחות? 

 2. ניסיון כפול - ירידת אברהם למצרים

  הרב אלחנן סמט

  אימתי לוט נפרד מאברהם? האם הירידה למצרים קשורה להיפרדות לוט מעמו? בירור גבולות סיפור הירידה למצרים של אברהם תבהיר כי אברהם עובר ניסיון כפול: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט.

 3. פשרה של מלחמת המלכים

  הרב מאיר שפיגלמן

  מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם.

 4. הצלת לוט מסדום

  פרופ' יונתן גרוסמן

  בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. ואכן, אנשי העיר דאגו ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר?

 5. בין אברהם ללוט

  הסיפור בבראשית יח-יט - מבנהו ומגמתו

  הרב אלחנן סמט

  נקביל בין שני הסיפורים בתחילת פרשת וירא: סיפור התגלות המלאכים לאברהם, וסיפור המלאכים בסדום. מתוך השוואה זו נעמוד על ההבדלים בין אברהם ללוט, ונעמוד על התפתחות היחסים בין אברהם ללוט מהליכתם המשותפת לכנען עד לפרידה הסופית..

 6. ברית בין הבתרים - סיפור אחד או שניים?

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעא | |

  איפה מתחיל סיפור ברית בין הבתרים? האם לפנינו סיפור אחד או שני סיפורים? מה היחס בין ברית בין הבתרים והפרשיות שסביבה? ננסה לענות על שאלות אלה דרך עיון בפשטי המקראות

 7. פדיון שבויים

  הרב יהודה עמיטל זצ"ל

 8. הבטחה והשתדלות

  פרופ' יונתן גרוסמן

 9. אברהם - מעורבות חברתית

  דוד נתיב

 10. פרידת לוט מאברהם

  הרב עוזי ביננפלד

 11. חידת תפקידו של מלכיצדק מלך שלם

  ד"ר צבי שמעון

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 6 דקות

  מה עושה מלכי-צדק, מלך-כהן כנעני, בסיפור מלחמת המלכים, ומדוע אזכורו קוטע את הרצף הטבעי של סיפור המפגש בין אברם למלך סדום? מדוע התורה מציגה דמות כנענית באופן חריג עם מאפיינים "דתיים" מפתיעים המקבילים במידת מה לאלו של אברם? השיעור בוחן את תפקידו של מלכי צדק במסגרת הסיפור ומציע הצעה חדשנית בהבנת תפקידו לאור ניתוח המסגרת הרחבה של מערך סיפורי אברהם ולוט.

 12. האם היה לאברהם עבד בשם אליעזר?

  בראשית רבה

 13. ממשיך דרכו של אברהם

  תהליך בירור הבטחת הזרע

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעו | | 53 דקות

  בשיעור נעסוק בהבטחת הקב"ה לאברהם שזרעו יירש את הארץ, נברר כיצד מבין אברהם את ההבטחה בפעמים השונות שהוא מקבל אותה, ונעקוב אחר התהליך שהוא עובר עד שה' מבטיח לו שיצחק, שייוולד לו ולשרה, הוא שיירש אותו. 

 14. תקציר בראשית פרק י"ג

  צוות אתר התנ"ך

 15. טענת הרועים

  רש"י

 16. ימין ושמאל

  רפאל מיוחס

 17. האם לוט שייך לסדום?

  הרב אלחנן סמט

 18. אַל נָא תְהִי מְרִיבָה - פרידת לוט מאברהם

  הרב גד אלדד

  לוט נפרד מאברהם בעקבות תקופת ישיבתם בארץ מצרים, ובשל התרבות והעושר שראה שם. אברהם מציע פרידה זמנית שתסיע לשמור את האחוה, בתקוה שבעתיד יוכל לוט לשמש כיורש לארץ ולברכת ה'. רק לאחר שהציל את לוט מארבעת המלכים ובכל זאת לא התחדש הקשר, הבין אברהם כי לא אל לוט תבוא הירושה, ורק אז הוא תמה על ה' "הֵן לִי לֹא נָתַתָּה זָרַע וְהִנֵּה בֶן בֵּיתִי יוֹרֵשׁ אֹתִי". אז מוכשרת נפשו של אברהם לקבל את בשורת הנס באופן ברור- לידת יורש מזרעו.

 19. לך-לך: משמעותה של ברכת אברהם

  הרב שמעון קליין

  כאשר נאמר לאברהם ללכת ולעזוב את ארצו מולדתו ובית אביו, הוא מצווה להתנתק מן המשפחתיות והסביבה האלילית, ולהעמיד תשתית אחרת - 'מרחב סטרילי' בו ניתן יהיה לבסס הכרה באל אחד ולהשרישה בעולם. ציווי זה והברכה שבאה אתו מביאים את אברהם למעמד של אב-רם, הצופה למרחוק ממקום גבוה ומכיל, ומונע ממערכת שיקולים רחבה יותר. מעמדו זה בא לידי ביטוי בעזיבתו של לוט, המתקשה לעמוד בדרישות הגבוהות.

 20. בין הכנסת האורחים של אברהם להכנסת האורחים של לוט

  פרופ' יונתן גרוסמן | 34 דקות

  בין תיאור הכנסת האורחים של אברהם לזו של לוט קיימים זיקות ספרותית ולשוניות ענפות. דמיון רב זה מזמין לערוך השוואה בהבדל שבין הסיפורים, שני הגיבורים זוכים לבשורה משמעותית שנמצאו ראויים לה בעקבות הכנסת האורחים. אך בעוד אברהם מתבשר על פריון והמשך עשייה, לוט מתבשר על חורבן והשחתה. נראה כי הבדל זה נובע מבחירתו של לוט להתקבע בעיר, ובית אשר סופם השחתה מוסרית בעוד אברהם נשאר באוהל ומוכן תמיד לתזוזה ופעולה. 

   

 21. התמודדות עם עזיבת הבית והדרך

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 22. מדוע ירד אברהם למצרים?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 23. לוט, אברהם ומה שבניהם

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  השוואה ברורה קיימת בין הכנסת האורחים של אברהם לבין זו של לוט. אמנם, עם כל ההשוואות, הסיפור של לוט מסתיים באסון הפוגע גם במשפחת לוט, דבר המורה על כישלון כלשהו של לוט. בשיעור נלמד מה ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט, הבא לידי ביטוי בבחירות שלהם במהלך חייהם? לאחר סקירה של הגישות הפרשניות להבנת היחס בין דמויות מקבילות אלו, נציע גישה רחבה להבנת הסיפור, גישה שתספק לנו תובנות בסיפורי אברהם ובהקשרם בתנ"ך בכלל.

   

  שיעור זה מוקדש לעילוי נשמת מאיר וליבע פרידמן ודוד אליהו ורחל לאה פלדמן