חטאי שלמה

נמצאו 35 תוצאות חיפוש

 1. מלכות שלמה - הכישלון וגורמיו

  הרב ד"ר חנן גפני

  תאריך פרסום: תש"ס |

  המאמר נפתח בחשיפת מקבילות רבות בין סיפורו של משה רבנו הבורח מפרעה ובין סיפור של הדד האדומי, אחד משטניו של שלמה. המחבר מסביר מקבילות אלו בהשוואה רחבה בין מלכות שלמה למלכות מצרים, השוואה שמסבירה למעשה את כשלון מלכות שלמה. 

 2. השטנים שקמו על שלמה

  ד"ר יושי פרג'ון

  תאריך פרסום: תשסז | |

  מקריאה פשוטה של פרק יא עולה, שחטאי שלמה הביאו להקמת ה"שטנים", והמסר של הסיפור הוא שיש גמול על מעשים רעים. אולם, יש גם מסר עמוק יותר, שנובע מלימוד מעמיק, המשווה בין פרק יא לפרק ג ולפרקים נוספים: לשלמה היו שטנים כל ימיו, גם כשלא חטא, בגלל חשבונות היסטוריים ארוכי טווח, הקשורים להתנהגותו של דוד כלפי עמים ארחים. המסר המורכב מיועד רק למי שיש לו מספיק יכולות להכיל אותו ולכן המסר הזה מוצפן. 

 3. מה בין תשובת דוד לתשובת שלמה

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסט | |

  על כך שדוד חזר בתשובה – אין ספק, נעיין בשמואל ב' י"ב, במשל כבשת הרש ובתגובת דוד לדברי נתן, ובתהילים נ"א. במלכים א' א' נגלה, שהיה מי שרצה למחוק את חטאו של דוד מההיסטוריה, אך התנ"ך קובע, שחטא לא מוחקים, אלא מתמודדים ומשלמים. דווקא שלמה, הבן השני מבת שבע, מבטא את תשובתו של דוד. בהמשך מסופר, שגם שלמה חטא, ואנו נברר, כיצד ייתכן שהחכם באדם חטא. אופי החטאים שונה מאביו. האם עשה שלמה תשובה? בספר מלכים לא נמצא תשובה, אך חיבור אחר בתנ"ך יעזור לנו לענות על שאלה זו.

   

 4. משפט שלמה - מ'גזורו' לקריעת הממלכה

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע | |

  כבר בפרק ג, המתאר לכאורה את חכמתו הרבה של שלמה, ואת השיא של מלכות שלמה, נמצאים רמזים להתדרדרותו העתידית, המתוארת בפרק יא. מה ניתן ללמוד על חכמתו של שלמה מתוך השוואה לחכמתו של יוסף? ומה מרמזות שתי הנשים הזונות, המזכירות את משל האשה הזונה ביחזקאל טז?

 5. החזרה למצרים במלכותו של שלמה

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ימי שלמה ידועים כשיא הזוהר של מלכות ישראל במישורים רבים. מצד שני, הממלכה מתפצלת בעקבותם ומתדרדרת עד לחורבן. השיעור יעסוק במציאת רמזים לנפילתה של מלכות שלמה, מציאת נקודת המפנה במלכותו ומקומה של מצרים, פרעה ובת פרעה בנפילה זו.

 6. מלכות שלמה - מהשיא של ימי המקרא לשבר גדול

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשעג | |

  כיצד צמחה ממלכת דוד למעצמה של ימי שלמה? כיצד קרה, שהמלך שלמה, החכם מכל אדם, הביא את המעצמה לשבר גדול? מחציתו הראשונה של ספר מלכים א' מתאר את התהליכים המהווים תשובה לשאלות אלה. מלכות שלמה, הניצבת בפתח ספר מלכים, משמשת תמצית לספר כולו. במהלך השיעור נעסוק בפרקי שלמה, ונצביע על הדרך בה מתאר הכתוב אירועים אלה.

 7. מבוא קצר לפרקי נביאים ולפרקי אחיה השילני

  הרב אלחנן סמט

  במוקד ספר מלכים ניצבות לא רק דמויות של מלכים אלא גם דמויותיהם של נביאים. אמנם בספר מלכים מוזכר מספר רב של מלכים, ולעומתם מוזכרים רק נביאים בודדים, אולם הנביאים מופיעים בו כדמויות מרכזיות. ספר מלכים מתאר בהרחבה ניכרת את העימותים בין אותם נביאים ובין המלכים שפעלו בתקופתם. נפתח את הסדרה בעיון בהתדרדרות מלכות שלמה, ובחטאי שלמה.

   

 8. חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (ה)

  נבואת אחיה השילוני לירבעם - חלק שני, ומבנה הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  במה שונה הנבואה לירבעם מן הנבואה לשלמה על עונשו? בהמשך נעסוק במבנה הכללי של סיפור חטאי שלמה ונבואת העונש, ונראה כי המבנה הייחודי של הסיפור נובע מאופיו המיוחד של העונש הניתן לשלמה, והוא מבטא את מורכבותו של עונש זה.

 9. פילוג הממלכה (ה)

  סיבתיות כפולה

  הרב אלחנן סמט

  נדון בעיקרון הסיבתיות הכפולה במקרא, ובסיפור פילוג הממלכה בפרט. מהו היחס בין הסיבה הרוחנית לפילוג הממלכה לבין הסיבה ההיסטורית? בעיוננו נראה שחטאיו הדתיים של שלמה מביאים את ה' לגזור עליו עונש, ועונש זה מתרחש 'מעצמו' בעקבות חטאיו כלפי העם, ובעקבות התנהגותו של רחבעם כלפי העם. כך שגביית החוב הא-לוהית על חטא שלמה בעבודה הזרה, נעשית באמצעות תוצאותיו הטבעיות של חטאו בשעבוד העם. 

 10. התאומים צופים מגג הבית

  "מבראשית" - תמר לשם

 11. תוכחת נחמיה

 12. קירוב רחוקים

  הרב יגאל אריאל

 13. פלורליזם דתי

  הרב משה כהן

 14. מי אחראי לחטאי שלמה?

  ד"ר רחל עופר

 15. לא הכל זהב

  הרב ד"ר יואל בן נון

 16. חטא שלמה ומרד ירבעם

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 17. שלמה המלך - בית לה' ובית לבת פרעה

  יעל שלוסברג

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 7 דקות

  נעסוק בשאלה מה הביא לכישלונו של שלמה ונצביע על המקום שתופסת בת פרעה לאורך הפרקים העוסקים במלכות שלמה, ועל טשטוש הגבולות שחל ביחס שבין קודש לחול, ובין בניית בית בית לה' לבין בניית בית לבת פרעה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפסוקים.

 18. מי פילג את הממלכה? שלמה, רחבעם או ירבעם - אחריות מול אשמה

  הרב יהודה מאלי

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 12 דקות

  נסקור את פרקי שלמה בספר מלכים ונלמד את סיפור פילוג הממלכה (חלקו מופיע אף בדברי הימים). נראה שההחלטה על הפילוג הייתה מאת ה' בגלל החלטות שגויות של שלמה. האחריות לפילוג היא של שלמה אך האשמה נמצאת בגסות הרוח של ירבעם וחוסר ההקשבה של רחבעם.

 19. מורשת שלמה המלך בנביאים ובכתובים

  ד"ר יואב ברזלי

  תאריך פרסום: תשעז | |

  שלמה המלך הופך בפרקים המתארים את מלכותו (מלכים א' א-יא) ממלך אידיאלי ומושלם בחכמה ובאהבת ה' למלך שנשיו הטו את לבבו וחטאיו גרמו לפילוג המלוכה. גם חז"ל מתייחסים אליו כדמות מורכבת שחיוב ושלילה, 'מלך והדיוט', משמשים בה בערבוביה או לסירוגין.
  בשיעור נבדוק את ההתייחסויות לדמותו של שלמה בספרי הנ"ך שנכתבו אחריו, ונברר מי מדגיש את זכויותיו ומפעלותיו, מי מנסה לסנגר עליו ולהעלים את כשלונותיו ומי מעדיף להדגיש את חטאיו ולהצביע עליהם כסמל ואזהרה מפני הדרדרות חוזרת. האם יש קו דומיננטי יותר לצד זה או אחר, והאם היחס השונה קשור לתקופה מסוימת או למגמות מתחלפות בקרב הנביאים.


   

 20. שלמה המלך - דמותו וספריו בפרשנות הפילוסופית של הראשונים

  ד"ר יוסי מרציאנו

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה

  בשיעור נעסוק בשלש שאלות מרכזיות: מה טיבה חכמתו של שלמה? מה היחס בינה ובין הספרים המיוחסים לשלמה במקרא? כיצד ניתן לישב חכמה זו עם חטאי שלמה? שאלות אלו נידונו בפרשנות המקרא בכל התקופות, החל מחז"ל ועד לימינו. בשיעור נתמקד בתשובות שניתנו בפרשנות הראשונים שפעלו במרחב של שיח עם הפילוסופיה היוונית בימי הביניים: חכמי ספרד, פרובנס, וארצות האסלאם.

   

 21. מלכות שלמה בירושלים (א)

  הרב יצחק לוי

  שיעור זה - השיעור הראשון על ירושלים בימי שלמה - מנסה להציג תמונה כוללת של תקופה זו מבחינת העיר והמקדש, ולבחון את הדרך שבה ראה שלמה עצמו את משמעותו של בניין בית ה'.

 22. מלכות שלמה בירושלים (ה) - הנפילה

  הרב יצחק לוי

  השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון.

 23. הגורמים לחורבן ירושלים והבית הראשון (א)

  הרב יצחק לוי

  שני שיעורים אלו מוקדשים לשורשי חורבן העיר והמקדש הראשון, הכוללים עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (יומא ט ע"ב) אך גם גורמים נוספים – כפי שיגלה עיון במקראות ובדברי חז"ל. בחלק א נעסוק בתקופה שמימי שלמה ועד ימי חזקיהו.

 24. ימי שלמה וירבעם - האם רק עבודת ה'

  הרב יצחק לוי

  בימי שלמה עצמו, במקביל לחידוש הגדול של קביעת המקדש בהר המוריה בירושלים, נבנות בסוף ימיו במות לעבודה זרה, והיא אף מתחזקת בימי ירבעם. מה היתה עבודה זו? האם המדובר בעבודה זרה ממש? מה היו מניעיו של ירבעם בבניית העגלים?

 25. המשענת המצרית

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  לכל אורך ההיסטוריה ליוותה הממלכה המצרית את ישראל. בכל פעם בה סמכו ישראל עליה הביא הדבר לנפילתם של ישראל. כך גם כאן לקיחת בת פרעה והסוסים שיובאו ממצרים מביאים חורבן למלכות שלמה.

 26. מתן על הפרק - מלכים א יא-יב

  צוות מתן

  מנקודת השיא של בניין המקדש, מתחילה הדרדרותה של מלכות שלמה. נשיו הנכריות מטות את ליבו וגורל הממלכה המפוארת נחרץ. הכתוב מתאר עונש כפול: ה'שטנים' הפוגעים ומערערים את מלכותו מבחוץ עוד בחייו, וירבעם קורע את מלכותו מבפנים לאחר מותו. רחבעם בן שלמה מחמיץ את ההזדמנות האחרונה לאיחוי הממלכה, ובהחלטה פזיזה ויהירה מביא לקרע מוחלט בין יהודה וישראל. ירבעם מלך ישראל מעמיק ביוזמתו את הקרע באמצעות רפורמה דתית מקיפה, שתכליתה לערער את מרכזיותו של המקדש בירושלים. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא פילוג המלוכה בתפיסת חכמי הסוד - קיומה של מלכות ישראל לצד מלכות בית דוד כמציאות אידיאלית.   

 27. תקציר מלכים א פרק י"א

  צוות אתר התנ"ך

 28. פילוג הממלכה

  צוות אתר התנ"ך

  נעסוק בסיבות להתפלגות המלוכה - החל ממגמתו האוניברסלית של שלמה, דרך מעשיו המנוגדים לאיסורי התורה החלים על המלך, ועד הסיבות הפוליטיות והחברתיות להתמרדות העם. ניגע גם ברקע ההיסטורי לפילוג בין שבט יהודה לשאר שבטי ישראל.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות

 29. פילוג הממלכה

  צוות אתר התנ"ך

 30. תחילת ההתדרדרות

  ד"ר חגי בן ארצי | 54 דקות

  התיאור המרשים של הבית של שלמה בהשוואה לתיאור המקדש יש בו כדי לעורר קטגוריה על שלמה שכביכול נראה כי השקיע יותר בביתו מאשר בבית המקדש. אולי זו היתה תחילת התדרדרותו.

 31. שן - סמל השחיתות

  ד"ר חגי בן ארצי | 42 דקות

  כסאו של שלמה מתואר ככסא שן המצופה זהב. דומה שההדגשה של ההשקעה המרובה בתיאור הפנים של בית שלמה יש בה מעין ביקורת על הבזבזנות שבאה על חשבון הסיוע לעניים וכדומה.

 32. מרכז רוחני עולמי

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  שלמה מנסה ליצור מרכז רוחני כלל-אנושי על ידי נשיאת נשים מהעמים באהבה ובאמונה. תוכניתו לא מצליחה ושני שטנים קמים לו המבטאים את ההפך מאהבה ואמונה.

 33. לא להתחכם

  ד"ר חגי בן ארצי | 43 דקות

  לפעמים החכמה משמשת לרועץ במקום לברכה. שלמה המלך מגיע למצב בו הוא מנסה להתחכם בכל מיני תחבולות כנגד איסורי תורה. הנביא מראה לנו כי אין עצה ואין תבונה לנגד ה'.

 34. הדרך אל השמחה השלמה

  הרב יהושע ויצמן | 31 דקות

  בשיעור נלמד שני מדרשים מקהלת רבה הדורשים את פסוק ב בפרק. המדרש הראשון מקשר את הפסוק לניסיון של שלמה להרבות לו כסף וזהב, נשים ורכוש, והשני עוסק בבעיית חוסר השלמות של השמחה בעולם. נסביר את שני המדרשים, ונברר מהי הדרך הנכונה אל השמחה השלמה.

 35. פירוק הממלכה

  ידידיה תנעמי והרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 38 דקות

  למה התנ"ך מפרט לנו את תפארתו של שלמה? מה בדיוק היה חטאו של שלמה? מה הוביל לקריעת הממלכה? ומה פשר המעשים שירבעם עושה בתחילת מלכותו? על כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בהסכת שלפניכם.