זכריה - מקדש

נמצאו 10 תוצאות חיפוש

 1. נבואות זכריה - מנורה ומראות

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשעא | |

  נבואת המראות בזכריה היא אחת הקשות שבמקרא. השיעור יעסוק בפיצוח המראות ובהקשרם לחורבן הבית, להסתלקות הנבואה ולגלות. בשיעור יובא הסבר למנורה המצוירת בשער טיטוס ולפירוש הציורים שבשער.

 2. מימוש הפוטנציאל של הצהרת כורש

  דוד נתיב

 3. מקום המקדש בתהליך בניין האומה

  דוד נתיב

 4. שיבת ציון ובניין בית שני (א) - סקירה היסטורית של התקופה

  הרב יצחק לוי

  בשיעור זה בכוונתנו לדון ברקע לתקופת שיבת ציון ולעמוד על מסגרת הזמן שלה ועל סוגיותיה המרכזיות. פרק הזמן הנידון נחלק לשתי תקופות נפרדות ושונות מאד באופיין. התקופה הראשונה היא מעליית ששבצר ועד סוף ימי הנהגתם של זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק, עיקרה: בניין המקדש לשלביו השונים. התקופה השנייה היא תקופתם של עזרא ונחמיה ועיקרה: בניין ירושלים וחיזקוה המדיני, החברתי והדתי של המדינה.

 5. השקפות נבואיות נבדלות על שיבת ציון : ישעיהו (מ-סו), חגי וזכריה

  הרב עדיאל כהן

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 4 דקות

  בשיעור זה נעסוק בתקופת ראשית שיבת ציון. נעיין בנבואות הנביאים על אותה התקופה, ונראה כיצד הם מתנבאים באופנים שונים על אותם מאורעות. בנוסף, נקביל את הפנים השונות המצויות במקרא לקולות השונים שנשמעו בשיבת ציון בדורות האחרונים. 

 6. גלות או גאולה ומטרתן של התעניות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק ו' מצטווה זכריה להכין שתי עטרות, אחת מכסף ליהושע הכהן הגדול והשנייה מזהב למלכות - האם היא מיועדת לזרובבל או למלך לעתיד לבוא? בפרק ז' שואלים גולי בבל את הכהנים בישראל האם לצום בתשעה באב? כתגובה, משיב ה' בתמיהה: האם תיקנתם את המעשים שגרמו לצום? האם אתם עושים משפט וצדקה, חסדים עם חלשי העם והולכים בדרך ה'?

 7. והוא יבנה את היכל ה'

  הרב אברהם צרויה | 43 דקות

  בפרק ו' אנו ממשיכים עם מראות זכריה שבמהלכם מצטווה זכריה לעטר את ראש יהושע הכהן הגדול בעטרות כסף וזהב, ומנבא כיצד יהושע יחד עם זרובבל יבנו את היכל ה'. בפרק ז' עולה השאלה מקרב גולי בבל האם אפשר לבטל את הצומות על החורבן בעקבות בניית המקדש והנביא נדרש לכך. כחלק מתשובתו מזהיר הנביא את העם שלא לחזור לחטאים החברתיים, שהובילו לחורבן הבית הראשון, וממקם שם את הדגש.

 8. נבואת חיזוק לבוני המקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  בפרק ח' מופיעה נבואת חיזוק לבוני המקדש, מפני הגויים אשר מנסים להרפות את ידיהם מהמשך הבנייה. בנוסף לכך עונה הנבואה על תמיהתם של גולי בבל באשר למעמדו של הבית השני אל מול הבית הראשון. עוד מנבא הנביא נבואות נחמה לירושלים שתלויות בתיקון האמת והשלום בעם. לבסוף, הוא מתאר כיצד יבואו הגויים ללמוד אמונה בירושלים, וכך תתפשט ידיעת ה' בכל הארץ.

 9. חזון סוריאליסטי

  הרב אלקנה שרלו

 10. המגילה העפה והאיפה המושלכת

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו אזהרה מפני הידרדרות לגזל ולעושק עניים. בנבואתו מתאר זכריה כיצד החוטא במעשים הללו ייענש על כך באופן מיידי וללא סובלנות. בזמן בית המקדש השני, השראת השכינה מחייבת רמה מוסרית גבוהה, שמתחילה בבית הפרטי של כל אחד ואחד וחולשת על כל הארץ כולה.

  לשיעור המשך על פרק ה'