דתן ואבירם וחטא המרגלים

נמצאו 3 תוצאות חיפוש

 1. דתן ואבירם

  הרב אלחנן סמט

  המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו.

 2. ותפתח הארץ את פיה

  פרופ' יונתן גרוסמן

  מדוע נענשו דתן ואבירם דווקא בבליעתם בארץ? ייתכן שיש כאן מידה כנגד מידה: הם פערו פיהם על משה, והאדמה פערה פיה ובלעה אותם; הם ביקשו שלא לעלות אל משה ושלא לעלות לארץ ישראל, ולבסוף - ירדו חיים שאולה; הם התחברו למרגלים, כינו את מצרים "ארץ זבת חלב" ואת ארץ ישראל "ארץ אוכלת יושביה", ולבסוף הם עצמם נאכלו באדמה.

 3. דתן ואבירם - קווים לדמותם

  הרב משה ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 3 דקות

  חז"ל מעמיסים על דתן ואבירם חטאים רבים, והופכים אותם לדמויות רעות, שנמצאות לכל אורך מסעם של עם ישראל. מה מוביל את דתן ואבירם למקום כזה? נהנתנות? רצון להנהגה? עיון בפסוקים מגלה לנו שהנקודה המרכזית היא חוסר היכולת שלהם לעמוד באתגרים ובמשברים, מה שגורם להם לפנות מול משה פעם אחר פעם.