דמותו של אחאב

נמצאו 41 תוצאות חיפוש

 1. אליהו על רקע תקופתו

  הרב אמנון בזק |

  מדוע דווקא בתקופתו של אחאב, הופיע נביא כה מרכזי כאליהו? דווקא על רקע חוסר היציבות השלטונית של ממלכת ישראל, בולט חוזקה של מלכות עמרי ואחאב. התנ"ך מתאר את עוצמתה של ממלכת ישראל בימי מלכים אלו ומקביל בינם ובין אברהם ודוד, אך יחד עם זאת מדגיש שעבדו עבודה זרה ושמיסדו את העבודה הזרה בישראל בימיהם. רק דמות חזקה ועוצמתית כאליהו יכולה הייתה להתמודד עם מלכים אלו.

 2. מפגש אליהו עם עובדיה ועם אחאב

  הרב אמנון בזק |

  דמותו של עובדיהו כ"ירא ה' מאד" מצד אחד, ומצד שני היותו אחראי על ביתו של אחאב, הופכת את המפגש בינו ובין אליהו לטעון ביותר. באמצעות קריאה מדוקדקת ניתן לעמוד על הטענות החבויות בדברי השניים, ולהבין את הקשרן. בהמשך נפגש אחאב עם אליהו וטוען כלפיו "עכר ישראל", מה משמעות ביטוי זה, ומדוע משתמש בו אחאב כלפי אליהו?

 3. מעמד הר הכרמל

  הרב אמנון בזק |

  בשיעור זה ננתח את אופן פעולתו של אליהו במעמד הר הכרמל, ונראה כיצד הפעולות של אליהו מזכירות מאורעות חשובים שהתרחשו בהיות בני ישראל במדבר. בסוף הדברים נבחן את תפילתו של אליהו לקב"ה המהווה תיקון מסוים לדרך התנהלותו בעבר.

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 4. פרשת כרם נבות

  הרב אמנון בזק |

  פרשת כרם נבות היזרעאלי מעמידה אותנו שוב לנוכח דמותו המורכבת של אחאב, והפעם מדובר בפן המוסרי. בשיעור זה נראה שלמרות שאחאב עצמו לא לקח חלק פעיל ברצח נבות, תוכחת אליהו כלפיו מדגישה את אחריותו על המעשה, ואף יוצרת זיקה בין שחיתות בעבודת ה' ובין שחיתות מוסרית.

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 5. אחאב ויאשיהו - החומר והרוח

  רפי יעקבי

  בעקבות דבריו של הרב קוק ב"המספד בירושלים", נעקוב אחר דמויותיהם של אחאב ויאשיהו: אחאב מלך ישראל, מהווה מודל קיצוני לשימת דגש ולהצלחה בתחומים הממלכתיים והחומריים, ומן הצד השני של המתרס, במלכות יהודה, מגיע יאשיהו לרמת שיא בתחום הרוחני. בשל העיוות שיש באותו פיצול מוחלט שבין חומר לרוח, שני מלכים אלה מסיימים את חייהם באופן טרגי.

 6. המלחמות הראשונות בין אחאב ובן-הדד

  הרב אלחנן סמט

  אחאב מנצח את בן הדד מלך ארם בכמה מלחמות, ולא זו בלבד - אלא שנביא מנבא לו על כך. מפני מה זכו אחאב ובני דורו לכך? מה משמעות סירובו של אחאב לדרישתו של בן הדד? כיצד אירע הנצחון? מדוע שיחרר אחאב את בן הדד, ומדוע זה כל כך בעייתי בעיני הנביא?

 7. דמותו המורכבת של אחאב מלך ישראל

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסו | |

  תדמיתו של אחאב היא כשל אחד המלכים הרשעים ביותר שהיו לישראל, ואף על פי כן כאשר בוחנים את הפרקים שעוסקים באחאב ומעמיקים בהם מגלים תמונה שונה למדי. מהפסוקים עולה דמות של מלך עם תכונות חיוביות במיוחד ועם עוצמה גדולה בד בבד עם חטאים חמורים. המורכבות המיוחדת הזו בדמותו של אחאב תעמוד בראש עיוננו.

 8. אליהו ואחאב - מיהו 'עוכר ישראל'? (מל"א ט"ז-כ"ב)

  הרב ד"ר יוסי אליצור

  תאריך פרסום: תשעא | |

  השיעור ינסה לשכנע את השומעים לבחור במפלגתו הפוליטית של אחאב ולא של אליהו, עד שיובנו השינויים שחלו אצל אחאב. כל זה רק בכדי שיחברו השומעים חזרה למפלגתו של אליהו.

 9. עלייתו של בית עמרי

  ד"ר חגי משגב

  תאריך פרסום: תשעא | |

  עמרי ואחאב בנו היו מגדולי המלכים בממלכת ישראל. תקופתם היא תקופה של פריחה ושגשוג, התעצמות ושיבה למרכז המפה הפוליטית העולמית, וכמעט למעמדו של שלמה בשעתו. כל זאת בניגוד חריף ל"ציון השלילי" שהמקרא נותן לשושלתם. נעמוד על הנסיבות שהובילו לעליית בית עמרי ועל עיקרי מדיניותם, שלמרות הכל התכוונה לטוב ובתחומים מסוימים גם השיגה אותו.

 10. אליהו ואחאב בכרם נבות

  פרופ' אוריאל סימון

  תאריך פרסום: תשעג | |

  נעיין בסיפור כרם נבות. דמותו של אחאב, המצטיירת מתוך יחסו אל נבות היא דמות של מלך טוב והגון, המדבר עם נתיניו "בגובה העיניים", ולכן נבות יכול לסרב. אך לאחאב קשה עם חוסר הסמכותיות שלו. איזבל מנסה ללמדו כיצד מלך אמור להתנהג, לפי השקפתה, בסופו של דבר, איזבל מאבדת את מעמדה בעיני אחאב, ואחאב מפסיד את מלכותו, אך חוזר בתשובה, ותשובתו מתקבלת.

 11. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ב)

  דורו של אחאב היו יוצאים למלחמה ונוצחין - למה?

  הרב אלחנן סמט

  במה זכו אחאב וישראל שה' ייתן את ארם בידם? האם ראויים הם לתשועה זו? נעיין בזכויותיהם של אחאב ובני דורו, המשתקפות בסיפורים הקודמים ובסיפורנו.

 12. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ג)

  המשא ומתן בין אחאב ובן הדד וכשלונו

  הרב אלחנן סמט

  נעיין במשא ומתן בין אחאב לבן-הדד על תנאי הכניעה של ישראל לארם. נראה את השלבים של המשא ומתן ואת התהליך שעובר אחאב, מתחושת כניעה לתחושת גבורה בעמידה מול ארם. 

 13. הרצחת וגם ירשת?

  אליהו הנביא והמלך אחאב נפגשים בכרם נבות היזרעאלי

  פרופ' אוריאל סימון |

  בתחילת הסיפור אחאב נוהג בהגינות כלפי נבות, ולא מנצל את סמכותו כמלך, לכן נבות יכול לסרב לבקשתו. אולם בעקבות זאת, אחאב מתחרט ומרגיש שהוא צריך להיות יותר סמכותי. איזבל חושבת שלמלך יש זכויות יתר, ועליו לנצל את סמכותו, וכך היא מנהלת את העניינים. בסוף הסיפור, לאחר תוכחת אליהו, אחאב מבין שבגלל הגישה הזו הוא איבד את מלכותו, והוא מתחרט על כך.

   

 14. מדוע קרא חזקיהו לבנו "מנשה"?

  הרב איתי אליצור

  במקומות רבים במקרא אנו מוצאים שהיה מנהג בקרב המלכים לכלול את שם האל הרשמי של הממלכה בשמות בניהם. מלכי יהודה וישראל ראו בה' את אלהיהם ולכן שלבו את האותיות י'ה'ו' בשמות בניהם. אפילו אחאב נהג כך. מדוע דווקא חזקיהו קורא לבנו "מנשה", שאינו שם יהודאי, ואף ללא שם ה'? ולאן הוביל אותו שם זה?   

 15. חוקות עמרי ומעשה אחאב

  הרב יגאל אריאל

 16. עוכר ישראל

  הרב משה כהן

 17. הפסקת הבצורת ומעמד הכרמל

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 18. מורכבות מלכי בית עמרי

  הרב אמנון בזק

 19. ניצול המעמד לטובות אישיות

  הרב אלחנן סמט

 20. בחינה צבאית ומדינית

  הרב יגאל אריאל

 21. אחאב הפוסח על שתי הסעיפים

  הרב אמנון בזק

 22. בצד של מי אתה, אחאב?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 23. זכותו של אחאב

  תלמוד בבלי

 24. שומע לנביא או לא שומע?

  הרב אמנון בזק

 25. סיכום דמותו המורכבת של אחאב

  הרב אמנון בזק

 26. יש תוכחה ויש תוכחה

  הרב משה כהן

 27. אחאב קורא לבנו 'יהורם'?!

  עמוס חכם

 28. מדוע קרא חזקיהו לבנו 'מנשה'?

  הרב איתי אליצור

 29. מגילת העצמאות - פשר ומשמעות

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: 2011 |

  הפילוג בין "יהודה" ל"ישראל" היה קיים מראשית ההסטוריה של עם ישראל, והגיע לשיאו בפילוג הממלכה לשתי ממלכות. אולם, ירמיהו ויחזקאל מתארים את האחדות בין יהודה לישראל כחלק מתהליך הגאולה. מגילת העצמאות מחברת בין העם היהודי ובין מדינת ישראל. האם החיבור הזה, המעצב את הזהות היהודית-ישראלית מצליח להגבר על הקיטוב שבין ה"יהודיות", לבין ה"ישראליות"? 

 30. תשובתו של אחאב

  ילקוט שמעוני

 31. רחמנות פסולה

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  אחאב מרחם על בן הדד בהתאם לטענה כי מלכי ישראל מלכי חסד הם. החסד הינו מידה טובה אולם יש לנתב אותה כלפי מי שראוי לכך ולא כלפי אכזרים שראויים ליד קשה.

 32. ממלכה חזקה וחוטאת

  הרב ד"ר בני לאו

 33. ומה עם קרב קרקר?

  נתנאל שפיגל

 34. מלכות אחאב

  צוות אתר התנ"ך

  דמותו של אחאב מורכבת. התנך מדגיש שאחאב עבד עבודה זרה והיה מנותק מדבר ה' ונביאיו. יחד עם זאת, ניכר כי מבחינה מדינית וביטחונית אחאב קידם את ממלכת ישראל. התעסקותו הפוליטית של אחאב בצרכי העם תפשה את תשומת לבו יותר מאשר מחויבותו לה', והדבר מתבטא הן בחנינת בן הדד, והן בהתנהלותו בדבר איזבל ואליליה. עם זאת, יכולתו להכיר בטעות כאשר מדובר בתחומים הנוגעים יותר ללבו משקפת אופי חזק עם ענוה ויכולת וידוי וחרטה. 

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות

 35. לחבר כוחות

  הרב ד"ר בני לאו

 36. אחאב ואליהו

  צוות אתר התנ"ך

 37. חשיבות הלאומיות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  עמרי וכן בנו אחאב היו רשעים וכפרו ביסוד השכר והעונש האלוקי בעולם. אולם, היו קשורים בקשר אמיץ לטובתו של כלל ישראל בבנין הארץ והאומה.

 38. התגלות אליהו לאחאב ומעמד הר הכרמל

  ד"ר חגי בן ארצי | 50 דקות

  בשיעור נעיין בפרק שלפנינו, נבאר פסוקים קשים ונענה על שאלות שעולות במהלך קריאת הפרק. נעסוק, בין השאר, בשיחת עובדיה ואליהו, בויכוח בין אחאב לאליהו, בהתנהלות אחאב מול איזבל, במעמד הר הכרמל ובתשובת אחאב.

 39. מלחמה מן השמים

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  במהלך הקרב בין ישראל לארם מתרחשים ניסים גלויים המוכיחים לעיני כל שהקב"ה הוא שמנהל את המלחמה. עובדה זו לא מפריעה לאחאב להמשיך בדרכו הרעה.

 40. חוסר האמונה של אחאב

  ד"ר מרדכי סבתו | שעה

  התנהלותו של אחאב בדו שיח עם בן הדד הייתה טובה, אך בהמשך הסיפור הוא מפגין חוסר אמונה וחוסר הכרה בהשגחת ה'.

 41. אחאב - כבר לא מלך

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  אחאב פונה אל נבות בתור אדם פרטי המעוניין להגדיל את ביתו הפרטי על חשבון הערכים של נבות ומסורת אבותיו. מתוך כך מאשימה אותו איזבל בחוסר מלכותיות "אתה עתה תעשה מלוכה?" (ז).