דוד - כיבוש ירושלים

נמצאו 27 תוצאות חיפוש

 1. כיבוש ירושלים

  הרב אמנון בזק

  לאחר שהומלך על כל ישראל, פונה דוד לכבוש את יבוס-ירושלים ולהפוך אותה לעיר הבירה. מדוע בחר דוד דווקא בירושלים? מה פשרם של הפסוקים הקשים בפרק בעניין העיוורים והפיסחים? ומהו 'הצינור'?

 2. ירושלים שאינה רק שלנו - חידת העיוורים והפיסחים

  הרב שמעון קליין

  תאריך פרסום: תשעג | |

  עיון והקשבה בתיאור דרכו הראשונה של דוד אל ירושלים (שמואל ב', ה). שיח בין היבוסי 'יושב הארץ' לבין דוד - על מוסר ועל זכויות, על לאומיות ועל אנושיות. 'כתב חידה' בדרך אל ירושלים.

 3. המלכת דוד וכיבוש ירושלים

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

  בפרקנו מגיע עם ישראל לחברון ומכריז על הכרתו בדוד כמלך ישראל. בהמשך עולה דוד מחברון לירושלים ולוכד את מצודת ציון. מדוע הגיע דוד דווקא אל ירושלים? האם ידע את סודה של העיר או שמא פעל ממניעים אסטרטגיים בלבד? מה משמעות מיקומה של עיר דוד? ומה פשר השם ציון וכיצד הוא משקף את הקשר שבין העם לאלוקיו?

 4. המקום אשר יבחרו ה' ובני האדם

  עטרה סנובל

 5. העיוורים והפיסחים - חסרון ישראלי

  הרב יגאל אריאל

 6. ירושלים - העיר המאחדת

  הרב אמנון בזק

 7. האוניברסליות של עם ישראל

  הרב אורי שרקי

 8. העיר שאיחדה לה יחדיו

  הרב ד"ר יואל בן נון

 9. 'כתב חידה' בדרך לירושלים

  הרב שמעון קליין

  דוד בא אל 'עיר יבוס', והפך אותה לבירתה הנצחית של ממלכת ישראל. עובדה זו מזמנת שאלות מוסריות מכבשונו של עולם: על הזכות לדחות את היבוסי 'יושב הארץ', ובאופן רחב יותר - על היחס שבין ערכים לאומיים לבין ערכים אנושיים. עם שובינו אל חיים לאומיים, כשאנו בעמדת הריבון, חוזרות השאלות וצפות, מבקשות לעלות על 'שולחנם של מלכים', להתמודדות כנה ועמוקה גם יחד. (מאמר זה נכתב על הפסוקים בספר שמואל, אך מתאים גם לפסוקים בדברי הימים)

 10. האם כבש דוד את ירושלים?

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 7 דקות

  סיפור השתלטות דוד על עיר יבוס הוא מהסיפורים הקשים בספר שמואל. מוזכרים בו העיוורים והפסחים שלא ברור מספיק מי הם ומה תפקידם, כמו גם הצינור הלא מוכר. בשיעור נבחן אלמנטים אלו מתוך בחינה חדשה של אופן קבלת עיר יבוס לידיו של דוד.


   

 11. דברי הימים א, י-יב - מתן על הפרק

  נטע שפירא

  פרק י' מתחיל בתיאור קורות המלכים, המקביל לספר שמואל. מפרקי מלכותו של שאול נבחר רק סיפור מותו, והוא מופיע כאן כהקדמה לתיאור הרחב והמפורט של מלכות דוד בפרקים י"א-כ"ט.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימד הפרקים והרחבה על דמותו של שאול דרך הבלדה של אלתרמן.

   

   

   

 12. תחילת מלכותו של דוד

  נטע שפירא

 13. המלכת דוד

  ד"ר נריה קליין | 54 דקות

  סיפור המלכת דוד, תיאור כיבוש ירושלים ורשימת גיבורי דוד מופיעים פעמיים בתנ"ך: בשמואל ובדברי הימים. בשיעור נשווה בין המקורות, נעיר על ההבדלים, נבין איזו מטרה משתקפת משתקפות בכל ספר, ונברר מה מספרת רשימת הגיבורים.

 14. הכרעה צבאית ובינלאומית

  הרב ד"ר יואל בן נון

 15. הדרך אל ירושלים בתורה (א)

  הרב יצחק לוי

  הרמב"ן מבאר את משמעותם של סיפורי האבות בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים": מעשי האבות הם מעשים נבואיים, הסוללים את הדרך לבנים. אנו ננקוט בגישה זו ביחס למסלול שבו נכנסו אבותינו לארץ, ונבחן את משמעותו ביחס לירושלים לאבות ולדורות. חלק א' ידון במסלול האבות - באילו ערים עברו בכניסתם לארץ, וחלק ב' יעסוק במשמעותו הרוחנית של מהלך זה לדורות.

 16. מבוא לירושלים בימי דוד (א) - בחירת ירושלים והמקדש (א)

  הרב יצחק לוי

  שיעור זה פותח את העיסוק בירושלים בימי דוד, ותמצית טענתנו היא שמהלך בחירת העיר והמקדש מורכב משלושה שלבים: בחירה אנושית-מלכותית בעיר ירושלים; בחירה א-לוהית במקום המקדש; בחירה א-לוהית בעיר ירושלים. בשיעור זה נעסוק בבחירתו של דוד בירושלים, ונראה כי היא נעשתה ביוזמתו המוחלטת של דוד, בלי התערבות א-לוהית, וננסה לבחון מה הביא אותו לבחירה זו.

 17. מלכות דוד בירושלים (א) - כיבוש ירושלים

  הרב יצחק לוי

  השיעור עוסק בפרטי כיבוש ירושלים - מעשהו הראשון של דוד אחרי המלכתו בחברון על כל ישראל. הכיבוש מתואר בספרי שמואל ודברי הימים, וכאן נדון בהבדלים ביניהם וננסה לראות כיצד משלימים שני התיאורים זה את זה, ולעמוד באמצעותם על המשמעויות השונות הטמונות בכיבוש ירושלים: ההתמודדות נגד היבוסים ונגד הפלשתים הבאים לעיר עם כיבושה מחד גיסא, וההתמודדות הפנימית של דוד עם חולשות רוחניות שמנעו ממנו, על פי חז"ל, את כיבוש העיר, מאידך גיסא.

 18. מתי ומדוע נבחרה ירושלם?

  הרב חיים נבון

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 1 דקות

  ירושלם אינה מופיעה בתורה בשמה המלא, אך בכל זאת בשני סיפורים נרמז אזכורה. נראה כי ירושלים היא אמנם מקום מיוחד מצד עצמו, אך לא הוכרעה בחירתה על ידי ה' בלבד עד שבחר בה גם דוד מסיבותיו שלו, ונפגשו הבחירות - הא-להית והאנושית.

 19. פלשתים בירושלים

  שמואל פוקס

 20. פריצה כפולה

  הרב מנשה וינר |

  דוד סבור כי הגאולה מתקרבת ולכן הוא רואה לנכון לפרוץ את הגבולות הן ביחס למלחמה והן ביחס לארון ברית ה'. ה' מראה לו כי הדברים לא פשוטים ויש לעשות זאת בהדרגתיות.

 21. בניין ירושלים

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  דוד בונה קומות נוספות בירושלים כך שכולם יודעים שכל מה שדוד עושה זהו רצון ה'. בניין מלכות דוד תלוי בבניין ירושלים. 

 22. לנצל כל אחד לטובת הלחימה

  ד"ר חגי בן ארצי | 49 דקות

  העיורים והפסחים הם ששמרו על מערכת המים של העיר יבוס. העיורים זיהו כל רחש של מי שנכנס לשם בשל חדות השמיעה שלהם. והפסחים שאבו מים לעיר. כל השאר היו חיילים לוחמים.

 23. ראשית מלכות דוד

  ד"ר חגי בן ארצי | 39 דקות

  נסביר את משמעות הטקס בו מומלך דוד על כל ישראל, נבין את הסיבה לכיבוש ירושלים, את הקשיים בכיבוש זה, ואת גבורת יואב שעמד באתגר, ולבסוף נכיר את גיבורי דוד.

 24. תחילת מלכות דוד

  ידידיה תנעמי והרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 32 דקות

  איך דוד מצליח להניח את היריבות בינו לבין שאול? איך מתחילה מלכות דוד? מה קורה בינו לבין אבנר ויואב? ומדוע דוד עובר לירושלים? על כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בהסכת שלפניכם.

 25. בחירתה של ירושלים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  האם ירושלים הייתה מיועדת להיות מקום המקדש מששת ימי בראשית או שנסיבות היסטוריות וחברתיות גרמו לבחירתה בימי דוד המלך? דרך פשוטו של מקרא נתבונן בעיקר בקשר בין ממלכת דוד ובחירת ירושלים כמקום המקדש, מתוך כך נסביר גם את גישת חז"ל הרואה את הבחירה בירושלים כבר מימי הבריאה.

   

  שיעור זה מוקדש לזכר אפרים הורוביץ על ידי משפחת קצין

 26. כיצד כבש דוד המלך את ירושלים?

  מכון מגלי''ם

 27. מדוע בחר דוד בירושלים לבירתו?

  מכון מגלי''ם