דוד - דבריו האחרונים

נמצאו 7 תוצאות חיפוש

 1. צור ישראל

  הרב אורי שרקי

 2. השירה האחרונה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 3. קוץ של בית

  ד"ר חיותה דויטש

 4. דברים אחרונים

  פרופ' מירון ח' איזקסון

 5. נצחיות מלכות בית דוד

  רלב"ג

 6. דוד, מלכותו וגיבוריו

  ד"ר חגי בן ארצי | 51 דקות

  דברי דוד האחרונים מלמדים אותנו על דמותו של דוד - שהיה מושל וגם צדיק וה' היה איתו ועל מלכותו המיוחדת שתהיה לנצח. רשימת גיבורי דוד מלמדת אותנו על השינוי הגדול במצב הבטחוני, על דמותם של דוד ושל גיבוריו ועל הנאמנות והצייתנות שהפגינו הלוחמים כלפי דוד.

 7. תפילתו האחרונה של דוד במקרא, במדרש ובתרגום

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  תפילתו האחרונה של דוד היא פניה מרגשת לה', בתפילה/ברכה שחלקה נקבעה בתפילה הקבע בכל בוקר ('ויברך דוד...'). בשיעור נעסוק בתפילה זו ובבחירה של דוד שאלה תהיינה מילותיו האחרונות לה'. נעיין באופן המרתק שהפסוקים האלה נקראו בתרגום הארמי של דברי הימים, ונראה איך קראו אותם חז"ל בסיפור קצר בתלמוד הבבלי שמעלה, בקריאה ראשונה, תמיהות גדולות. לבסוף נעסוק בבחירת מתקני התפילה לקטוע את תפילת דוד ולהשלים את הדברים בדברי הלויים מספר נחמיה.