גניבה

נמצאו 10 תוצאות חיפוש

 1. דיני נזיקין - מגילת זכויות האדם

  הרב אלחנן סמט

  לכאורה נראה שהסדר של דיני הנזיקין בפרשה כלל לא הגיוני. למעשה, סודרו דיני הנזיקין לפי סדר הניזקים ולא לפי סדר המזיקים. מדוע בחרה התורה בסדר זה?

 2. פשט חדש לדין הבא במחתרת

  פרופ' יואל אליצור

  החוק של הגנב שנמצא במחתרת לא ממש ברור. רוב הפרשנים הסבירו שמדובר על הלילה שהרי בהמשך מופיע "אם זרחה עליו השמש". במאמר נציע אפשרות אחרת לפיה "במחתרת" הכוונה בשעת החתירה - בשעת הגניבה. הסבר זה עשוי להבהיר היטב את החוק בהקשרו.

 3. הבא במחתרת - ייחסו של המדרש לפשט

  פרופ' דוד הנשקה

  כמו חוקים רבים בתורה, גם לגבי גניבה וסוגיית "הבא המחתרת" יש פער בין פשוטו של מקרא למדרשו. המאמר נחלק לשני חלקים. בחלקו הראשון עיסוק בפשט הפרשייה ובחלק האחר במדרשי ההלכה. נבחין כי נקודות המוצא של הפשט והדרש שונים בתכלית וכך יוצא שהמדרש בונה קומה נוספת על פרשנות הפשט: לא סותרת אותה אלא מוסיפה לה.

 4. הגנה עצמית וזהירות משפיכות דמים

  הרב חיים נבון

 5. הגנב שבמחתרת

  הרב ד"ר יואל בן נון

 6. לא רק סוטה

  הרב יעקב מדן

 7. דינו של גנב

  רש''י ורשב''ם

 8. חטא ההסתרה

  דניאל שרשבסקי

 9. עונשי שלושה גנבים בפרשת משפטים

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  בתוך דיני הנזיקין הכלולים בפרשת משפטים, מופיעים בשלושה מקומות דינים שונים של גנבים:גונב נפש שדינו מיתה, גונב שור או שה שדינו יכול להגיע לתשלומי ארבעה וחמישה וגונב כסף או כלים שדינו לשלם כפל הגניבה. מה טעמם של עונשים אלו, והאם יש קשר בין דיני הגנבים השונים? ומדוע אינם באים בפרשה אחת?

 10. המגילה העפה והאיפה המושלכת

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו אזהרה מפני הידרדרות לגזל ולעושק עניים. בנבואתו מתאר זכריה כיצד החוטא במעשים הללו ייענש על כך באופן מיידי וללא סובלנות. בזמן בית המקדש השני, השראת השכינה מחייבת רמה מוסרית גבוהה, שמתחילה בבית הפרטי של כל אחד ואחד וחולשת על כל הארץ כולה.

  לשיעור המשך על פרק ה'