בריאת האדם

נמצאו 27 תוצאות חיפוש

 1. סיפור הבריאה והמשבר האקולוגי של דורנו

  הרב אלחנן סמט

  התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון.

 2. וירא אלקים כי טוב

  פרשת בראשית

  הרב חנוך וקסמן

  דווקא מסיפור בריאת האדם, נעדר התיאור "וירא א-לוהים כי טוב". ואכן, לאחר זמן אנו מגלים כי כל מחשבות לבו של האדם - רק רע כל היום, וכי יצר לב האדם רע מנעוריו. מהו "טוב", ומדוע לא יכול גם האדם להיברא "טוב"?

 3. בריאה והשגחה - להבנת פרק ב' בספר בראשית

  פרופ' ישראל רוזנסון

  בסקירה שטחית של נושאי הפרק והסדר שבו הם ערוכים עולות תמיהות רבות, הכרוכות בשאלות פרשניות עתיקות יומין. כך למשל, קשה לראות סיבה לחזרה על תיאורי בריאה, ואם יש צורך בחזרה, מדוע רק על חלק מסוים, ומדוע הם משובצים בַּפּרק דווקא בסדר זה? מדוע נקטעת פרשת יצירת האישה על ידי פרשת קריאת השמות? ועוד. נערוך דיון קצר בכל קטע תוך ניסיון להראות כיצד הוא מתקשר לשכניו ומשתלב בתמונה הכללית של הפרק, וננסה להבין מה המסר של הבאת הדברים בסדר זה.

 4. פרשנות הרב סולוביצ'יק לבריאת האדם

  הרב סולוביצ'יק כפרשן מקרא

  הרב חיים נבון

  תאריך פרסום: תשסט | |

  במקומות רבים בכתבי הרב סולובייצ'יק אנו מוצאים, שהוא מפרש ודורש את פסוקי המקרא. בשיעור זה ננסה לעמוד על קווי יסוד בגישתו הפרשנית.

 5. 'זכר ונקבה ברא אותם'

  פרופ' אוריאל סימון

  תאריך פרסום: תשעא | |

  נדון בשיעור בעיקר בשלוש שאלות: כיצד ניתן להבין את המתח בין הבריאה הסימולטנית והשוויונית שבפרק א', לבין בריאת האישה מצלעו של האדם שבפרק ב'? האומנם פיתתה חוה את אדם, והישמעותו לה היא שורש כל תלאותינו? האם הגירוש מגן עדן הוא בגדר נפילה או עלייה?

 6. סיפור הבריאה והמשבר האקולוגי

  הרב אלחנן סמט

 7. האם האדם הוא טוב?

  הרב חנוך וקסמן

 8. חי, צומח, דומם

  הרב ד"ר תמיר גרנות

 9. חסד ואמת נפגשו

  הרב אורי שרקי

 10. תהלים צ' - מתן על הפרק

  ד"ר נאוה כהן

  מזמור צ' הפותח את הספר הרביעי הוא המזמור היחיד בספר תהילים המיוחס למשה ואחד מבין ארבעה מזמורים המוגדרים בכותרתם כ"תפילה". המזמור נפתח בשני משפטי מבוא שבהם מתואר הקשר הקרוב שהיה בין ה' לבין הברואים. גוף המזמור מורכב משני חלקים מרכזיים. הראשון כולל קינה על הריחוק העצום שבין הברואים לבין הא-ל. השני כולל תפילה המתמקדת בבקשה לקרבה בין ה' לעבדיו. בין שני החלקים מופיע פסוק מעבר שבו מבקש בעל המזמור מא-להים לסייע לבני האדם להעריך נכונה את ימיהם ולנצלם כיאות.

  בדף הלימוד תמצאו חלוקה של המזמור, שאלות מנחות ללימוד ועיון ושלל הרחבות והעמקות ממקורות שונים.

 11. תשב אנוש עד דכא

  ד"ר נאוה כהן

 12. תקציר בראשית פרק ב'

  צוות אתר התנ"ך

 13. האדם כחלק מהטבע וכנבדל מהטבע

  הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק

 14. נעשה אדם

  הרבנית שרון רימון

  בריאת האדם מתוארת בצורה ייחודית לעומת הברואים האחרים. מהם ההבדלים ומה משמעותם? ומה פשר הפסוק  "נעשה אדם בצלמנו" - עם מי מתייעץ ה' ומדוע? מתוך העיון בשאלות אלה ננסה להבין מהו ייחודו של האדם, במה גדולתו ומהם חסרונותיו, והאם, בסופו של דבר, אפשר לומר עליו "כי טוב".

 15. האדם - טוב או רע?

  הרבנית שרון רימון

 16. ערכו של האדם

  הרב נחמיה רענן

  התיאורים השונים של בריאת האדם הביאו את בעלי המוסר להגדרות שונות של מהות האדם. בין עליונות האדם, לבין מתח מתמיד בין חומר לרוח.

 17. תולדות השמים והארץ

  הרב שמעון קליין

  התבוננות בפרשיית הבריאה, היא שער למושגי יסוד המהווים תשתית לתורה ולעולם. עיון בשני תיאורי הבריאה, חושף שתי נקודות מבט שונות, האחת של עולם הבריאה והשניה של עולם היצירה. במאמר נקשיב למשמעויות וההשלכות של שתי אלו, ונבקש להציע מהי מערכת היחסים המתקיימת בין שתיהן. 

 18. המהפך שחל בעקבות חטא אדם הראשון

  הרב רא"ם הכהן

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 4 דקות

  תכלית הבריאה השניה המתוארת של האדם, היתה ליצור עולם של חול ובתוכו גן עדן כפלטין של מלך, ביניהם ינוע האדם. לאחר החטא נתהפך הרעיון, ובמקום מעבר בין גן העדן לעולם, על האדם לעבור מן העולם אל מקדש ה' המקביל אך שונה מן המציאות של גן העדן.

 19. תולדות השראת שכינה (ב) - אדם הראשון והמקדש - בריאת האדם וקרבנו

  הרב יצחק לוי

  כמו העולם, נברא גם האדם ממקום המזבח בהר המוריה. בשיעורנו נלמד על בריאה זו, על מסלולו של האדם משם לגן עדן ובחזרה, ועל הקרבן שהקריב במקום.

 20. עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה

  ד"ר רם ריבלין

  התמודדות התורה עם רצח, המתבטאת בערי המקלט ובעגלה ערופה, משקפת מערכת כפולה של תגובה על הרצח: מערכת אחת של משפט ודין הדורש ענישה, ומערכת שניה של כפרה מן האדמה עליה נשפכו הדמים. שתי המערכות האלו חוזרות לאחור עד לבריאה הכפולה של האדם.

 21. בריאת האדם - תקוות אנוש

  בירור תפקיד האדם לאור פסוקי הבריאה

  הרב ברוך גיגי

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 6 דקות

  מהפסוקים המתארים את בריאת האדם בפרקים א' וב' בספר בראשית ניתן ללמוד על יתרון האדם על הבהמה, ועל תכליתו של האדם הנגזרת מיתרון זה. בשיעור נלמד את הפסוקים, נברר מהו יתרונו של האדם ומה תפקידו, ונבין כיצד ניתן לראות בבריאת האדם את האמון שנותן בו הקב"ה.

 22. המשמעות של 'צלם א-לוקים' בסיפור הבריאה והשלכותיו על דיני המשכן

  הרב מנחם ליבטאג

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 6 דקות

  הרמב"ם בספרו - מורה נבוכים, בפרק הראשון - מקשר את המושג של 'צלם אלוקים' להבדל הבסיסי בין בני אדם ושאר העולם החי. נתחיל את השיעור עם הוכחה לשיטתו בעזרת ניתוח סיפרותי של המבנה המקבילי שבפרק א' בבראשית. לאור אותו הניתוח נציע הסבר מחודש למשמעות הרעיונית של מלאכת המשכן ואיסור ל"ט המלאכות של שבת - תזכורת לאדם על מהותו ותפקידו כבעל צלם אלוקים. 

   

 23. הנפילות הן חלק מהחיים

  דניאל שרשבסקי

 24. בשביל מה נוצרתי?

  הרב דוד מנחם

 25. "אחור וקדם צרתני" - תהילים קלט בין פשט לדרש

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשפב | | 55 דקות

  בתהלים קל"ט דוד מתאר תיאור מאד אישי ומפתיע - חוויה אנושית ודתית של רצון להסתתר מעיניו הבוחנות של ה', ולו לרגע קט. מדוע רוצה דוד לברוח? מה פשר החוויה המטלטלת שהוא מתאר בפרק? מה עשו עם הפסוקים האלה חז"ל במדרשים על בריאת האדם? - איך ראו דרכם את החוויה הקיומית האנושית? ומה הקשר בין הדרשות האלה של חז"ל על אדם הראשון לחוויה של דוד? על כל אלה נתבונן ושוחח בשיעור הזה.

 26. האדם - בין האדמה לשמים

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  בגן עדן לפני החטא, המציאות הרמונית וכך הקשר בין אדם לאדמה. בהמשך, כשהאדם חוטא ,הקשר הזה משתבש ומשפיע גם על הקשר בין האדם לקב"ה. בשיעור נבקש לבחון את הקשר ההדדי בין האדם לאדמה מראשית הבריאה ועד אחרית הימים, נתייחס גם אל ההיבטים הקיומיים של הקשר אז והיום.

 27. חובת האדם בעולמו

  הרב ד"ר שוקי רייס