בני האלהים ובנות האדם

נמצאו 9 תוצאות חיפוש

 1. נחמת האדמה

  הרב יהודה ראק

  בהולדת נח מייחל למך כי בהוולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב"ה.

 2. מיהו השטן? מקורות מקבילים לחזון השמימי

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסח | |

  בשיעור נשווה בין סיפור הופעת השטן לפני ה' בספר איוב לבין מקורות מקבילים בתנ"ך בהם מתוארים של ציורים שמימיים. נעמוד על תפקידו של השטן בכל סיפור, נראה את ההקבלות והשינויים וכך ננסה להבין טוב יותר את המתרחש באיוב.

 3. למה מבול? בגלל התעללות בנשים

  הרב ד"ר יואל בן נון

 4. תקציר בראשית פרק ו'

  צוות אתר התנ"ך

 5. חטא קולקטיבי

  יהודה קיל

 6. בני האלהים ובנות האדם

  ד"ר יושי פרג'ון

 7. אדם חווה ו...הנחש

  הרב יעקב מדן

  ע"פ המדרש, הנחש הקדמוני בא על חווה. פיתוח רעיון זה מוליך אל ההבנה כי הנחש היה דמות אדם ובעל תכונות כשל אדם, אך ללא צלם אלוקים. בעילת חוה הביאה להולדת קין, אשר היה הרוצח הראשון וממנו והלאה נולדו זרע של אנשים `מזוהמים`. רק במבול יעלמו `בני האלוקים` ויוותרו בני האדם.

 8. להשליך את החטאים לעזאזל

  ירדן שטרן

 9. בני האלוהים ובנות האדם - מה באמת קרה שם?

  הרב איתמר אלדר

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  פרשיית בני האלוהים ובנות האדם בספר בראשית, הינה אחת הסתומות בתורה כולה. מי הם בני האלוהים? ומה הם עושים בנות האדם? מה התפקיד של הסיפור הזה בספר בראשית במסגרת תיאור התפתחות האנושות ומערכת היחסים בין אלוקים לאדם, בין השמים לארץ, בין העליונים לתחתונים.