אליהו ועובדיהו

נמצאו 4 תוצאות חיפוש

 1. אלישע ואלמנת אחד בני הנביאים - חלק ד

  הרב אלחנן סמט

  סיפור האלמנה מקביל לשני סיפורים מחיי אליהו: הסיפור אודות האישה הצרפית (מל"א יז) והמפגש עם עובדיהו (מל"א יח). ההשוואה בין סיפורים אלו לבין סיפור הנס שעשה אלישע לאלמנה מדגישה את הדומה והשונה בין אלישע לבין אליהו רבו.

 2. מפגש אליהו עם עובדיה ועם אחאב

  הרב אמנון בזק |

  דמותו של עובדיהו כ"ירא ה' מאד" מצד אחד, ומצד שני היותו אחראי על ביתו של אחאב, הופכת את המפגש בינו ובין אליהו לטעון ביותר. באמצעות קריאה מדוקדקת ניתן לעמוד על הטענות החבויות בדברי השניים, ולהבין את הקשרן. בהמשך נפגש אחאב עם אליהו וטוען כלפיו "עכר ישראל", מה משמעות ביטוי זה, ומדוע משתמש בו אחאב כלפי אליהו?

 3. אליהו - פרישה, מעורבות והמתח ביניהם

  הרב משה ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשעא | |

  מהי הדרך הנכונה - לפרוש מן העם, או להיות מעורב ולהשפיע מבפנים? אליהו ויונה מקנאים לה' ולאמת, ולכן פורשים מן העם. אחאב מעורב בצרכי העם ודואג להם, אך איננו עובד את ה'. עובדיה נמצא בשני העולמות, הוא גם עובד את ה', ומחובר לאליהו ולנביאים, אך גם מעורב בהנהגה הציבורית של אחאב. משה פורש לתקופה מסויימת, אך חוזר אל העם ומנהיג אותו. 

 4. מתן על הפרק - מלכים א יז-יח

  צוות מתן

  בפרקים יז-יט מופיעים שלושה חלקים של סיפור שלם, שראשיתו בגזירת אליהו וסופו בהתגלות ה' אליו בהר חורב. אליהו מופיע במפתיע ומכריז על עצירת גשמים כחלק מהמאבק שהוא מוביל בעבודת האלילים שהוכנסה לארץ על ידי אחאב ואיזבל. אליהו מסתתר בשני מקומות במהלך בריחתו מאחאב ובפרק יח שב אליהו ונפגש עם אחאב, ובעימות פומבי עם נביאי הבעל בהר הכרמל הוא מבקש להשיב את העם לה'. ירידת האש מהשמיים אל המזבח ונפילת העם על פניהם היא מעין ההתגלות בחנוכת המשכן, והופכת את מעמד הכרמל למעמד חידוש השראת השכינה בישראל. בדף זה נבקש לעקוב אחר דמותו של אליהו המוארת בפרקים מזוויות שונות.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא בחירת הר הכרמל כמקום המעמד ומשמעותו.