אליהו - החייאת הילד

נמצאו 12 תוצאות חיפוש

 1. אלישע והשונמית - חלק ז

  הרב אלחנן סמט

  נקביל בין חלקי הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד מתוך ההקבלה. נשווה בין סיפור זה לסיפור החייאת בן האלמנה בידי אליהו ונדון בתפקיד הסיפור כהפטרת פרשת וירא.

 2. נביא עצמאי או פועל בצו ה'

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  כאשר גזר אליהו על עצירת הגשמים האם הוא פעל מיוזמתו האישית או בציווי של ה'? לפי דעת חלק מהמפרשים נראה כי מדובר היה ביוזמה אישית והתנ"ך מבקר את ניסיונו של אליהו לתלות את עצירת הגשמים בכוחו שלו, ואת התעלמותו מתלותו המוחלטת בקב"ה. ביקורת זו באה לידי ביטוי בשלושת סיפורי אליהו הראשונים: כלכלתו על ידי העורבים, מילוי כד הקמח וצפחת השמן של האישה האלמנה מצרפת וסיפור מותו של בנה.

 3. סיפור השונמית

  תגובה למאמר "החיבוק בכפול"

  ד"ר מרדכי סבתו

  השאלה המרכזית בסיפור השונמית היא מדוע מת הילד. מ. סבתו חולק על א. סמט, וטוען שסיבת מות הילד איננה נעוצה בהוריו אלא באלישע. מתוך השוואת סיפור השונמית לסיפורים אחרים של פקידת עקרות, נראה כי בשעה שגזר אלישע "למועד הזה כעת חיה את חובקת בן", עבר את הגבול שבין משלח לשליח, ובין האדם לאלוקיו.

 4. שלוש הופעות של הנביא יונה בספר מלכים

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשסח | |

  מדוע היה כל כך קשה ליונה לנבא לנינווה ולהחזירם בתשובה? יונה מופיע בספר מלכים ב' פרק יד, בנבואה על הרחבת גבול ישראל שהתקיימה בימי ירבעם השני. חז"ל קישרו את דמותו של יונה לדמותו של נער הנביא שמשח את יהוא למלך, וכן לילד שאליהו החייה. עיון בסיפורים אלה וברקע ההיסטורי של התקופה שופך אור על סיפורו של יונה הנביא. המסר העולה מהסיפור הוא שנבואה לא אמורה לזרות חורבן והרס אלא להביא לתשובה ולחיים. 

 5. החייאת המתים של אליהו ואלישע - דמיון וניגוד

  הרב עזרא ביק

  תאריך פרסום: תשעא | |

  הסיפורים על אליהו ואלישע שהחיו מתים מאוד דומים זה לזה ולכן ההבדלים בניהם מאוד משמעותיים. בשיעור נעמוד על הצדדים הדומים ועל ההבדלים שבין שני הסיפורים וננסה להבין את משמעותם המלאה, כל זאת מתוך התבוננות במפעל חייהם של שני הנביאים, אליהו ואלישע, ומתוך בחינת השקפת עולמם באשר לשאלת היחס שבין טבע לנס, שאלה שהיתה מרכזית במסגרת מלחמתם בעובדי הבעל.

 6. הבצורת - בצו ה'

  הרב יגאל אריאל

 7. רחל המשוררת מול אליהו מחייה המתים

  ד"ר רחל עופר

 8. גאולת המספר במקום תחיית הילד

  ד"ר רחל עופר

 9. אליהו מחזיר את המפתח

  דניאל שרשבסקי

 10. מתן על הפרק - מלכים א יז-יח

  צוות מתן

  בפרקים יז-יט מופיעים שלושה חלקים של סיפור שלם, שראשיתו בגזירת אליהו וסופו בהתגלות ה' אליו בהר חורב. אליהו מופיע במפתיע ומכריז על עצירת גשמים כחלק מהמאבק שהוא מוביל בעבודת האלילים שהוכנסה לארץ על ידי אחאב ואיזבל. אליהו מסתתר בשני מקומות במהלך בריחתו מאחאב ובפרק יח שב אליהו ונפגש עם אחאב, ובעימות פומבי עם נביאי הבעל בהר הכרמל הוא מבקש להשיב את העם לה'. ירידת האש מהשמיים אל המזבח ונפילת העם על פניהם היא מעין ההתגלות בחנוכת המשכן, והופכת את מעמד הכרמל למעמד חידוש השראת השכינה בישראל. בדף זה נבקש לעקוב אחר דמותו של אליהו המוארת בפרקים מזוויות שונות.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא בחירת הר הכרמל כמקום המעמד ומשמעותו.  

 11. אליהו מחיה את בן הצרפית

  הרב אלחנן סמט

  מות בנה של הצרפית הוא התוצאה הקשה ביותר של הבצורת שאיתה צריך להתמודד אליהו - הכרתת חיי אדם.  סיפור זה הוא השלב השלישי של הוויכוח של ה' עם אליהו. במאמר נשווה בין סיפור זה לסיפורים הקודמים, נעיין בפסוקים ונעמוד על מבנה הסיפור ומתוך כך על התפתחותו ועל משמעותו. 

 12. תהליך התיקון של אליהו

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 דקות

  בפרשנים ישנן התייחסויות שונות לאירועים שבפרקנו. רובם רואים בהם ביקורת לאליהו על גזירת הגשמים וחלקם - שבח. אנו נציע שמדובר בתהליך תיקון שעובר אליהו מהאמירה "כי אם לפי דברי" להבנה ש"דבר ה'" הוא.