אחאב ועובדיהו

נמצאו 5 תוצאות חיפוש

 1. מפגש אליהו עם עובדיה ועם אחאב

  הרב אמנון בזק |

  דמותו של עובדיהו כ"ירא ה' מאד" מצד אחד, ומצד שני היותו אחראי על ביתו של אחאב, הופכת את המפגש בינו ובין אליהו לטעון ביותר. באמצעות קריאה מדוקדקת ניתן לעמוד על הטענות החבויות בדברי השניים, ולהבין את הקשרן. בהמשך נפגש אחאב עם אליהו וטוען כלפיו "עכר ישראל", מה משמעות ביטוי זה, ומדוע משתמש בו אחאב כלפי אליהו?

 2. דמותו המורכבת של אחאב מלך ישראל

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסו | |

  תדמיתו של אחאב היא כשל אחד המלכים הרשעים ביותר שהיו לישראל, ואף על פי כן כאשר בוחנים את הפרקים שעוסקים באחאב ומעמיקים בהם מגלים תמונה שונה למדי. מהפסוקים עולה דמות של מלך עם תכונות חיוביות במיוחד ועם עוצמה גדולה בד בבד עם חטאים חמורים. המורכבות המיוחדת הזו בדמותו של אחאב תעמוד בראש עיוננו.

 3. הדילמה של עובדיהו

  הרב משה ליכטנשטיין

 4. מתן על הפרק - מלכים א יז-יח

  צוות מתן

  בפרקים יז-יט מופיעים שלושה חלקים של סיפור שלם, שראשיתו בגזירת אליהו וסופו בהתגלות ה' אליו בהר חורב. אליהו מופיע במפתיע ומכריז על עצירת גשמים כחלק מהמאבק שהוא מוביל בעבודת האלילים שהוכנסה לארץ על ידי אחאב ואיזבל. אליהו מסתתר בשני מקומות במהלך בריחתו מאחאב ובפרק יח שב אליהו ונפגש עם אחאב, ובעימות פומבי עם נביאי הבעל בהר הכרמל הוא מבקש להשיב את העם לה'. ירידת האש מהשמיים אל המזבח ונפילת העם על פניהם היא מעין ההתגלות בחנוכת המשכן, והופכת את מעמד הכרמל למעמד חידוש השראת השכינה בישראל. בדף זה נבקש לעקוב אחר דמותו של אליהו המוארת בפרקים מזוויות שונות.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא בחירת הר הכרמל כמקום המעמד ומשמעותו.  

 5. אחאב ואליהו

  ידידיה תנעמי והרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 40 דקות

  איך התפתח בית אחאב? מה קרה לעם מבחינה רוחנית? למה הגיעה הבצורת? מה קורה בהר הכרמל? ומה היו התוצאות של המעמד הזה? על כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בהסכת שלפניכם.