אחאב ובן הדד

נמצאו 9 תוצאות חיפוש

 1. המלחמות הראשונות בין אחאב ובן-הדד

  הרב אלחנן סמט

  אחאב מנצח את בן הדד מלך ארם בכמה מלחמות, ולא זו בלבד - אלא שנביא מנבא לו על כך. מפני מה זכו אחאב ובני דורו לכך? מה משמעות סירובו של אחאב לדרישתו של בן הדד? כיצד אירע הנצחון? מדוע שיחרר אחאב את בן הדד, ומדוע זה כל כך בעייתי בעיני הנביא?

 2. דמותו המורכבת של אחאב מלך ישראל

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסו | |

  תדמיתו של אחאב היא כשל אחד המלכים הרשעים ביותר שהיו לישראל, ואף על פי כן כאשר בוחנים את הפרקים שעוסקים באחאב ומעמיקים בהם מגלים תמונה שונה למדי. מהפסוקים עולה דמות של מלך עם תכונות חיוביות במיוחד ועם עוצמה גדולה בד בבד עם חטאים חמורים. המורכבות המיוחדת הזו בדמותו של אחאב תעמוד בראש עיוננו.

 3. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ג)

  המשא ומתן בין אחאב ובן הדד וכשלונו

  הרב אלחנן סמט

  נעיין במשא ומתן בין אחאב לבן-הדד על תנאי הכניעה של ישראל לארם. נראה את השלבים של המשא ומתן ואת התהליך שעובר אחאב, מתחושת כניעה לתחושת גבורה בעמידה מול ארם. 

 4. בחינה צבאית ומדינית

  הרב יגאל אריאל

 5. מסתפקים בנצחון חלקי

  הרב ד"ר יואל בן נון

 6. מחמד העיניים - התורה!

  הרב דוד מנחם

 7. מה שהתנ"ך לא מספר

  ד"ר חגי משגב

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  דברי ימי ממלכות ישראל אינם עומדים לבדד, ועמי האיזור תיעדו מפגשים ועימותים עימה. מפני שהתנך אינו מתעד היסטוריה אלא מדבר עליה, אירועים רבים נבחרו שלא להיכנס, ואחרים סופרו בדרך שאיננה מחוייבת למלוא הפרטים. כשם שחשוב להבין מה סיפר המקרא, כך חשוב להבין מה בחר שלא לספר, ומה המסר שהוא מעביר בדרך זו על אדם ועם ועולם. נתחקה אחר דרך המחשבה המקראית הזו דרך כמה סוגי אירועים כאלה, שחלקם זכו להתעלמות מלאה, חלקם נרמזו, וחלקם סופרו מנקודת מבט מאד מוגדרת. נעסוק במסע שישק, מסע סנחריב, קרב קרקר, והצהרת כורש.

   

 8. רחמנות פסולה

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  אחאב מרחם על בן הדד בהתאם לטענה כי מלכי ישראל מלכי חסד הם. החסד הינו מידה טובה אולם יש לנתב אותה כלפי מי שראוי לכך ולא כלפי אכזרים שראויים ליד קשה.

 9. ידידיה תנעמי והרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 41 דקות

  מה קורה במלחמה בין אחאב לארם? איך אחאב תופס את עצמו? מה קורה בכרם נבות? וכיצד מת אחאב? כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בהסכת שלפניכם.