אהרון בחטא העגל

נמצאו 14 תוצאות חיפוש

 1. חלקו של אהרן במעשה העגל מהמקרא ועד לספרות חז"ל

  ד"ר ברכי אליצור

  פרשנות חז"ל העוסקת בחלקו של אהרן בחטא העגל, מתאפיינת בלימוד סנגוריה על מניעיו של אהרן. חלקו של אהרן בחטא העגל מתואר בתורה חמש פעמים. נשווה בין האזכורים ונבדוק האם ניתן לדלות מתוכם את הבסיס המקראי לסנגוריה שתתפתח במרוצת הדורות.

 2. המשכן לאחר חטא העגל

  הרב מאיר שפיגלמן

  אחת ההשלכות של חטא העגל הייתה השינויים שחלו בפרטי מבנה המשכן: מזבח הקטורת, הכהן העובד בשבעת ימי המילואים, הציווי על מחצית השקל והאחראים על בניית המשכן. המאמר עוסק בהבדלים אלו ובקשר ביניהם לבין חטא העגל.

 3. תיקוני ירבעם

  הרב ד"ר יוסי אליצור

  תאריך פרסום: תשסט | |

  במבט ראשון מעשי ירבעם נראים חסרי הגיון הלכתי - שימת העגלים, שינוי הלוח, העמדת כהנים שלא משבט לוי וכד'. השיעור יעסוק בשאלה האם יש ביסוס הלכתי למעשיו מלבד הרווח הפוליטי. בנוסף, השיעור יעמיד את ירבעם מול יעקב אבינו ומול אהרן הכהן במטרה להבין את מעשיו יותר לעומק.

 4. פריקת התכשיטים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 5. המסיבה שיצאה משליטה

  הרב מנחם ליבטאג

 6. לאחר החטא צריך קטורת

  הרב מאיר שפיגלמן

 7. מעשה העגל

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 5 דקות

  ישנן שאלות מתמיהות אצל אהרן במעשה העגל - מדוע הוא משקר ומדוע הוא זוכה להיות כהן גדול? נציע ארבע נקודות זכות לאהרן: אהרן רצה למנוע כליה של העם, ולהפוך את החטא לפחות חמור. הוא קיווה שהאש תשרוף את הזהב, ובסופו של דבר הכיר בחטאו קיבל עליו את הדין, ולכן הוא המתאים ביותר לכפר על ישראל ביום הכיפורים.

 8. בחירת אהרן וחטא העגל

  שמות רבה

 9. סנגוריה על אהרן

  הרב ד"ר יואל בן נון

 10. שלוש מפלגותיה של עדת קורח

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 4 דקות

  שלוש מפלגות עקבו את קרח במחלוקתו. מתוכן שתי מפלגות ידועות ומוכרות: מאתיים וחמישים נשיאי העדה, שביקשו להחליף את אהרון; ודתן ואבירם, שכפרו במנהיגותו של משה; ובתחילת הפרשה מופיעה מפלגה שלישית: בני לוי. מהו הרקע למחלוקתה של כל אחת מהמפלגות ומהי ההצדקה לכאורה שיש לטענתם? נתמקד בעיקר במפלגה השלישית, ובטיב מבחן הקטורת המוצע להם ולנשיאים.

 11. מדוע אהרון עשה את העגל?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 12. העגל בארץ, העיניים בשמים

  דניאל שרשבסקי

 13. למה דווקא את נזמי הזהב?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 14. אהרון הכהן - כהן גדול למרות חטא העגל?

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: שנת תשע"ו | | שעה ו- 5 דקות

  פרשיית חטא העגל הינה מהחטאים החומורים ביותר בהם חטא עם ישראל במדבר. אחת הדמויות המרכזיות בחטא העגל היא לא אחרת מאשר אהרון הכהן. בחלקו הראשון של השיעור נעסוק ונתבונן בשאלת מידת אחריותו של אהרון ובמה בדיוק חטא? בחלקו השני של השיעור ננסה להבין מהי הסיבה שבשלה הקב"ה בחר דווקא באהרון הכהן להיות לכהן גדול?