אברהם - הכנסת אורחים

נמצאו 6 תוצאות חיפוש

 1. דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט

  הרב יעקב מדן

  מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב"ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו.

 2. מלאכים או ערביים - התגלות המלאכים לאברהם ולוט

  הרב איתמר אלדר

  תאריך פרסום: תשסט | |

  האם ידע אברהם כבר מרגע הגעת המלאכים, שמדובר במלאכי ה'? כיצד השפיעה ידיעה זו (או אי ידיעה זו) על הדיאלוג שביניהם? ולבסוף: אותם המלאכים הגיעו גם ללוט. האם שונה הבחנתו של לוט מהבחנתו של אברהם?

 3. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה

  חנן פורת

 4. בשורת לידת יצחק והכנסת אורחים

  פרופ' יונתן גרוסמן |

  מדוע בשורת לידת יצחק מופיעה פעמיים, לראשונה אחרי הציווי על ברית המילה ולאחר מכן בביקור המלאכים באוהל אברהם? מדוע המלאכים מבשרים לאברהם ושרה באוהל שיוולד להם ילד, הרי לאברהם זה נודע לפני כן! 

   

 5. בין הכנסת האורחים של אברהם להכנסת האורחים של לוט

  פרופ' יונתן גרוסמן | 34 דקות

  בין תיאור הכנסת האורחים של אברהם לזו של לוט קיימים זיקות ספרותית ולשוניות ענפות. דמיון רב זה מזמין לערוך השוואה בהבדל שבין הסיפורים, שני הגיבורים זוכים לבשורה משמעותית שנמצאו ראויים לה בעקבות הכנסת האורחים. אך בעוד אברהם מתבשר על פריון והמשך עשייה, לוט מתבשר על חורבן והשחתה. נראה כי הבדל זה נובע מבחירתו של לוט להתקבע בעיר, ובית אשר סופם השחתה מוסרית בעוד אברהם נשאר באוהל ומוכן תמיד לתזוזה ופעולה. 

   

 6. לוט, אברהם ומה שבניהם

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  השוואה ברורה קיימת בין הכנסת האורחים של אברהם לבין זו של לוט. אמנם, עם כל ההשוואות, הסיפור של לוט מסתיים באסון הפוגע גם במשפחת לוט, דבר המורה על כישלון כלשהו של לוט. בשיעור נלמד מה ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט, הבא לידי ביטוי בבחירות שלהם במהלך חייהם? לאחר סקירה של הגישות הפרשניות להבנת היחס בין דמויות מקבילות אלו, נציע גישה רחבה להבנת הסיפור, גישה שתספק לנו תובנות בסיפורי אברהם ובהקשרם בתנ"ך בכלל.

   

  שיעור זה מוקדש לעילוי נשמת מאיר וליבע פרידמן ודוד אליהו ורחל לאה פלדמן