תופעת המילה המנחה היא תופעה ספרותית ידועה ומוכרת. בשיעור נבחן את התופעה בשני צדדים נוספים: כיצד צירוף מילים יכול להוות מנחה? ואיך צמד מילים הפוכות, כמו טוב ורע הוא צירוף מנחה בסיפור?

ימי עיון בתנך - תשעו