מימי אדם הראשון, שטען כנגד הקב"ה 'האשה אשר נתת עמדי', אנו מוצאים את האדם מתווכח עם ריבונו של עולם. ויכוח זה הוא בעל משמעויות קיומיות עמוקות לדמותו של האדם, ובעל משמעויות תיאולוגיות מורכבות בדבר יחסי אדם ואלוקים. השיעור ידון במקצת הוויכוחים האלה, ובעיקר במשמעותם.

- תשעב