הוראת התנ"ך ולימודה לא נועדו להיות חוויה אינטלקטואלית בלבד, אלא גם להוות גורם חינוכי. כיצד אפוא הופכים את לימוד התנ"ך לחוויה חינוכית - למן פתיחת השיעור, דרך התכנים השונים, ועד חתימתו. השיעור מיועד למורים, ונועד לסייע לפתח כלים פשוטים למיצוי המשמעויות החינוכיות של הנלמד.

 
ימי עיון בתנך - תשע"ז