בפרק יב במלכים א' ופרק י בדברי הימים ב' מספרים על המלכת רחבעם שבסופה מתחולל פילוג הממלכה. בשיעור נקרא את הסיפור שבמלכים ונדון בתפקידה של העיר שכם בסיפור זה. נעסוק באירועים השונים שהתרחשו בשכם, ונחפש את הקו הרעיוני המקשר ביניהם. נבין שהאירועים בשכם ובתוכם הסיפור של פילוג הממלכה עוסקים בפער שבין התפיסה האישית המצומצמת לבין התפיסה הרחבה (משפחתית, לאומית ואוניברסלית), והמקרא מציב את התפיסה הרחבה כנכונה.

הפניות נוספות
שופטים, ט; בראשית, לד; בראשית, לז; יהושע, כד;
ימי עיון בתנך - תשע