פילוג הממלכה

Found 45 Search results

 1. פיצול הממלכה הראשון

  הרב אמנון בזק

  פרק ב' פותח את תקופת המלכות הראשונה של דוד – מלכותו על יהודה בחברון. מדוע הצעד הראשון שעשה דוד כמלך הוא פנייה לאנשי יבש גלעד? מי האשם בחלוקת עם ישראל לשתי ממלכות – מלכות איש בושת על ישראל ומלכות דוד על יהודה?

 2. ראשיתו של מרד שבע בן בכרי

  הרב אמנון בזק

  בשובו לירושלים פגש דוד במפיבושת בן יונתן, שהסביר את האירועים מזווית הראייה שלו. האם צדק דוד בהחלטתו בעניין שדה מפיבושת?

 3. הפילוג בין יהודה וישראל בישעיהו ובנביאים אחרים

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשסה | |

  הפילוג בין יהודה ובין ישראל לא התחיל בימי ירבעם ורחבעם. בימי הבית הראשון הפילוג בא לידי ביטוי בצורה החריפה שלו, ונביאים שונים רואים את המציאות בצורה אחרת. עיון בפרקי ישעיהו, הושע, ירמיהו ויחזקאל ילמד אותנו על שאלת הפילוג אצל הנביאים.

 4. משפט ההיסטוריה - רחבעם בין מלכים לדברי הימים

  ד"ר חגי משגב

  תאריך פרסום: תשסז | |

  נעיין בסיפור מלכות רחבעם בספר מלכים ובספר דברי הימים. נראה מה מדגיש כל ספר, ומה הסיבה להבדלים בין הספרים. ננסה  להבין כיצד התרחש הפילוג דווקא לאחר מלכות שלמה שהפכה את ארץ ישראל לאזור סחר בין לאומי, ואיחדה את השבטים לשלטון מרכזי אחד? מיהם היועצים "הזקנים" איתם מתייעץ רחבעם? ומיהם היועצים "הילדים"? כיצד פיתח רחבעם את ממלכת יהודה לאחר הפילוג? 

 5. בין אבות ובנים בשכם

  ד"ר יסכה זימרן

  תאריך פרסום: תשע | |

  בפרק יב במלכים א' ופרק י בדברי הימים ב' מספרים על המלכת רחבעם שבסופה מתחולל פילוג הממלכה. בשיעור נקרא את הסיפור שבמלכים ונדון בתפקידה של העיר שכם בסיפור זה. נעסוק באירועים השונים שהתרחשו בשכם, ונחפש את הקו הרעיוני המקשר ביניהם. נבין שהאירועים בשכם ובתוכם הסיפור של פילוג הממלכה עוסקים בפער שבין התפיסה האישית המצומצמת לבין התפיסה הרחבה (משפחתית, לאומית ואוניברסלית), והמקרא מציב את התפיסה הרחבה כנכונה.

 6. חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (א)

  נבואת התוכחה והעונש לשלמה

  הרב אלחנן סמט

  שלוש פעמים במהלכם של פרקי שלמה, ואף בפרקנו, היה דבר ה' אל שלמה. לעיתים על ידי התגלות ה' אליו ולעיתים באמצעות נביא. מה ההבדל בין שני סוגי הדיבור האלוקי לשלמה? מה נחיצותה של ההתגלות האלוקית אליו ומדוע לעיתים נאמרו הדברים דרך נביא ולא ישירות? מיהו אותו נביא ומדוע מעלים הכתוב את זהותו? מה היה עונשו של שלמה ומה הסיבות להקלות שניתנו לו בעונש זה?

 7. חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (ב)

  "אֲשֶׁר בְּהַעֲוֹתוֹ, וְהֹכַחְתִּיו בְּשֵׁבֶט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּנֵי אָדָם" (שמ"ב, ז', יד)

  הרב אלחנן סמט

  בסמוך לאחר נבואת העונש לשלמה, מתוארים שני 'שטנים' – שני אישים שהפריעו לשלמה, ועמדו לו למכשול בדרכו כמלך ישראל. האם יש קשר בין נבואת העונש (פס' יא–יג) לבין תיאורם של שני השטנים? ובכלל מה משמעות תיאור קורות חייהם המפורט של שני השטנים ובמה הוא תורם למגמת סיפורנו?

 8. פילוג הממלכה (א)

  מבוא: בין סיפור חטאי שלמה ועונשו לסיפור פילוג הממלכה

  הרב אלחנן סמט

  פרק י"ב מספר לנו סיפור שונה באופיו ובסוגו מהסיפור שבפרק י"א, אך למרות זאת הסיפור בפרק י"ב הוא המשכו הישיר של קודמו, והרצף ביניהם לא ניתן לקטיעה. בפרק י"א מוצגת דמותו של ירבעם והסיבה לבחירת העם בירבעם, וכן מתוארת ראשית המרד של ירבעם בשלמה, ונבואת אחיה השילוני. כל אלה מהווים רקע הכרחי לסיפור בפרק י"ב. בשולי המאמר, נראה את ההבדלים בין הסיפור במלכים לסיפור בדברי הימים.

 9. פילוג הממלכה (ב)

  מצעד האיוולת של רחבעם

  הרב אלחנן סמט

  העלילה בפרק י"ב היא אמנם מימוש של הנבואה בפרק י"א, ובכל זאת היא מתפתחת באופן טבעי, ללא צורך בהתערבות א-לוהית. את העיון הנוכחי נקדיש להסבר הניתן בסיפורנו לפילוג הממלכה. דמותו של רחבעם, ההחלטות שקיבל, מעשיו ומניעיו הם שמקדמים את העלילה בסיפור עד לשיאה – פילוג הממלכה.

 10. פילוג הממלכה (ד)

  מצעד האיוולת של רחבעם - חלק שלישי

  הרב אלחנן סמט

  תשובתו השחצנית והאכזרית של רחבעם הוכיחה לעם כי אין טעם להמשך המשא ומתן. לאחר שהעם מביע חוסר הכרה ברחבעם, שליחת אדורם אשר על המס מעידה שרחבעם אינו מבין את חומרת המצב. הצעד החיובי היחיד שרחבעם עושה הוא השמיעה לנבואת שמעיה, וההמנעות ממלחמת אחים.

 11. פילוג הממלכה (ה)

  סיבתיות כפולה

  הרב אלחנן סמט

  נדון בעיקרון הסיבתיות הכפולה במקרא, ובסיפור פילוג הממלכה בפרט. מהו היחס בין הסיבה הרוחנית לפילוג הממלכה לבין הסיבה ההיסטורית? בעיוננו נראה שחטאיו הדתיים של שלמה מביאים את ה' לגזור עליו עונש, ועונש זה מתרחש 'מעצמו' בעקבות חטאיו כלפי העם, ובעקבות התנהגותו של רחבעם כלפי העם. כך שגביית החוב הא-לוהית על חטא שלמה בעבודה הזרה, נעשית באמצעות תוצאותיו הטבעיות של חטאו בשעבוד העם. 

 12. פילוג הממלכה (ז)

  על החזרות בסיפור פילוג הממלכה

  הרב אלחנן סמט

  סיפור מרד ירבעם ברחבעם משופע בחזרות מילוליות מסוגים שונים. מה פשרן של חזרות מרובות אלו בסיפור שלנו ובסיפור המקראי בכלל, החותר תמיד אל הקיצור והצמצום? נראה שכשהכתוב נוקט בחזרה מילולית כוונתו תמיד להסב את תשומת לבו של הקורא לעיון ולהשוואה בין המקומות. אין במקרא חזרה מיותרת, תמיד היא טומנת בתוכה משמעות המעשירה ומקדמת את הבנת הסיפור. 

 13. פילוג הממלכה (ח)

  מבנה הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  בעיון האחרון לסיפור פילוג הממלכה, אנו מבקשים לתאר את מבנה הסיפור באופן מסודר ושלם. בעיון הנוכחי יתברר כי לחזרות בסיפור המקראי תפקיד ספרותי נוסף: הן משמשות 'שלד' למבנה הסיפור. מבנהו המורכב של סיפורנו משקף את הסיבתיות הכפולה העומדת מאחוריו. עיקרון זה של 'סיבתיות כפולה' הוא העיקרון המרכזי העומד בבסיס סיפורנו, כסיפור על התגשמות דבר ה'.   

 14. חטאות ירבעם (ב)

  המהפכה הדתית שחולל ירבעם

  הרב אלחנן סמט

  ירבעם מחולל מהפכה דתית, אך המקרא אינו מגלה לנו מהם השיקולים למהפכה זו, משום שהוא סבור שאינם כנים, אלא נועדו לחפות על שיקוליו האישיים של ירבעם. ננסה בכל זאת לשחזר את התפיסה הדתית העומדת ביסוד מעשיו של ירבעם, על פי רמזים שונים, כדי שנוכל לעצב הערכה נכונה ביחס ל'חטאות ירבעם'. 

 15. הפילוג בין יהודה לישראל

  הרב אמנון בזק

 16. התאומים צופים מגג הבית

  "מבראשית" - תמר לשם

 17. עד שיבשילו התנאים לפיצוץ

  הרב ד"ר יואל בן נון

 18. זהירות, מלכודת!

  הרב יגאל אריאל

 19. פילוג הממלכה

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 20. השבר לא פסח עליהם

  הרב ד"ר יואל בן נון

 21. סודה של מרכבה

  הרב בראון דסברג

  תאריך פרסום: כ"ג בסיוון התשע"ו |

  במאמר זה נעסוק במעשה המרכבה, בהופעותיו השונות בתנך, בעקבות דבריו של הרב צבי יהודה. נבחן לאורך ההיסטוריה היהודית, כיצד הקב"ה מתגלה בעולם, והיכן הוא משרה שכינתו. נראה שכמעט באופן סיסטמתי, כאשר מופיעה מרכבה על הארץ זה סימן לגלות, וכשמרכבה נהרסת, זה סימן לגאולה.

 22. מבט לדברי הימים על פי נאום אביה ודמותו של אסא

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסז | | Hour and 7 minutes

  בשיעור נסקור את ספר דברי הימים, ונתמקד בדמותם של אביה ואסא מלכי יהודה. באמצעות השוואה בין דברי הימים למלכים נגלה מהי הפרספקטיבה ההיסטורית של דברי הימים על פילוג הממלכה ועל מלכי יהודה הראשונים. נעמוד גם על עיקרון הגמול המיידי בדברי הימים.

 23. מתי יסור שבט מיהודה?

  פירוש המיוחס לרש''י

 24. האם שלמה לא חטא?

  הרב אלחנן סמט

 25. האם רחבעם היה סכל?

  יהודה קיל

 26. מהלך אלוקי וטעות אנושית

  הרב אמנון בזק

 27. יחסי יהודה וישראל לאן?

  ד"ר חגי משגב

 28. היחס אל ממלכת ישראל

  נתנאל שפיגל

 29. דברי הימים ב, ט-י - מתן על הפרק

  נטע שפירא

  פרק ט מתאר בפירוט את כוחו ועושרו של שלמה המלך, והקוראים בדברי הימים נפרדים משלמה כשהוא בשיא כוחו, עושרו ותפארתו.

  פרק י מתאר את פילוג הממלכה המאוחדת לאחר מות שלמה, וחוזר באופן מילולי על סיפור הפילוג במלכים בשינויים סגנוניים מזעריים.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה על כסא שלמה.

 30. פילוג הממלכה

  נטע שפירא

 31. שכם - תמצית הסיפור כולו

  ד"ר יסכה זימרן

 32. מי פילג את הממלכה? שלמה, רחבעם או ירבעם - אחריות מול אשמה

  הרב יהודה מאלי

  תאריך פרסום: תשעז | | Hour and 12 minutes

  נסקור את פרקי שלמה בספר מלכים ונלמד את סיפור פילוג הממלכה (חלקו מופיע אף בדברי הימים). נראה שההחלטה על הפילוג הייתה מאת ה' בגלל החלטות שגויות של שלמה. האחריות לפילוג היא של שלמה אך האשמה נמצאת בגסות הרוח של ירבעם וחוסר ההקשבה של רחבעם.

 33. אחזיהו ורחבעם

  נתנאל שפיגל

 34. מלכות שלמה בירושלים (ה) - הנפילה

  הרב יצחק לוי

  השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון.

 35. זהירות, לשון הרע!

  תלמוד בבלי

 36. חוסר תוכנית מדינית

  הרב מנשה וינר | 52 minutes

  רחבעם לא מבקש לברר את רצונו של העם אלא רק להשתיק את המרד. אין בידו עוצמה רוחנית ומלכותית כשל אביו. הוא הולך לשכם, העיר הקדומה שממנה התחילו האבות, בניסיון להחזיר לעצמו את השלטון.

 37. מתן על הפרק - מלכים א יא-יב

  צוות מתן

  מנקודת השיא של בניין המקדש, מתחילה הדרדרותה של מלכות שלמה. נשיו הנכריות מטות את ליבו וגורל הממלכה המפוארת נחרץ. הכתוב מתאר עונש כפול: ה'שטנים' הפוגעים ומערערים את מלכותו מבחוץ עוד בחייו, וירבעם קורע את מלכותו מבפנים לאחר מותו. רחבעם בן שלמה מחמיץ את ההזדמנות האחרונה לאיחוי הממלכה, ובהחלטה פזיזה ויהירה מביא לקרע מוחלט בין יהודה וישראל. ירבעם מלך ישראל מעמיק ביוזמתו את הקרע באמצעות רפורמה דתית מקיפה, שתכליתה לערער את מרכזיותו של המקדש בירושלים. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא פילוג המלוכה בתפיסת חכמי הסוד - קיומה של מלכות ישראל לצד מלכות בית דוד כמציאות אידיאלית.   

 38. תקציר מלכים א פרק י"ב

  צוות אתר התנ"ך

 39. פילוג הממלכה

  צוות אתר התנ"ך

  נעסוק בסיבות להתפלגות המלוכה - החל ממגמתו האוניברסלית של שלמה, דרך מעשיו המנוגדים לאיסורי התורה החלים על המלך, ועד הסיבות הפוליטיות והחברתיות להתמרדות העם. ניגע גם ברקע ההיסטורי לפילוג בין שבט יהודה לשאר שבטי ישראל.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות

 40. פילוג הממלכה

  צוות אתר התנ"ך

 41. בין בית דוד לירבעם בן נבט

  צוות אתר התנ"ך

  ספר דברי הימים מתמקד במלכי בית דוד, ובמקומו המשמעותי של המקדש במלכותם. בשיעור זה נראה כיצד מתאר דברי הימים את פילוג הממלכה ואת היחסים בין בית דוד לירבעם בן נבט, ומה המסר שהוא מדגיש בסיפורים אלה לגבי מלכות בית דוד.

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'

   

 42. תפילה לישועה על ממלכת ישראל

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 minutes

  מזמור פ' הוא תפילה לישועה, אך באיזו צרה הוא עוסק ועל ידי מי הוא נאמר? בפסוק ג נאמר שהתפילה היא על שבטי אפרים, בנימין ומנשה. המזמור הוא תפילה של אנשי ממלכת ישראל לאחר הפילוג, להתאחד בחזרה עם ממלכת יהודה ועם המקדש.

 43. סודה של ירושלים

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 44. מלחמת אחים על הברכה בגבעון

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 1 minutes

  בשיעור נעסוק בטרגדיה שאירעה בזמן פיצול הממלכה הראשון בהיסטוריה, לאחר מות שאול. הקרב על הברכה בגבעון הפך להיות מרחץ דמים, בכיכובם של יואב בן צרויה שר צבא דוד, ואבנר בן נר שר הצבא של שאול בעבר, ושל איש בושת בהווה. נבחן את המסרים העולים מן הפרק, שחלקם רלוונטיים גם לימים אלו.

 45. 'מצעד האיוולת' של רחבעם עד לפילוג המלוכה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 5 minutes

  בשיעור זה נראה כי התנהלותו של רחבעם הביאה עליו את פילוג הממלכה. בשיעור אנחנו נראה כי רחבעם עשה שישה צעדים, מאז שהוא מגיע לשכם ועד סופו של הסיפור, שגררו בעקבותיהם את פילוג הממלכה.