כיבוש סיחון ועוג

Found 13 Search results

 1. הנאום ההסטורי

  פרשת דברים

  עמרם (רמי) ינאי |

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 2. בני ישראל - הדור החדש

  הרב אמנון בזק

  מדוע תגובתם של משה ואהרן על חטא מי מריבה שונה מתגובתם על שאר התלונות שהתלוננו בני ישראל? נראה, שמשה ואהרן ציפו שהדור החדש יתנהג אחרת מדור יוצאי מצרים. כתגובה על תלונות בני הדור החדש, מביא עליהם ה' נחשים ומצווה להקים את נחש הנחושת. ואכן, בני ישראל לומדים להאמין בה' - לראשונה הם שרים בעצמם (את שירת הבאר), ואף פועלים בעצמם כדי לכבוש את ארצו של סיחון.

 3. ספר מלחמות ה' - חידושים מסיורים בעבר הירדן

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשסט | |

  האם אפשר להשיג הבנות חדשות בתורה באמצעות סיור לימודי בעבר הירדן? היכן התרחשו מלחמות ה', ומה קרה שם? היכן עברו בני ישראל את נחל ארנון? כיצד הוכה סיחון בבת אחת? מדוע השוו חז"ל את מעברות נחלי ארנון לקריעת ים סוף? מה ניסה בלק להשיג, ומה הייתה עצת בלעם? מדוע נהרג בלעם בחרב למרות שאמר, "מה טבו אהליך יעקב, משכנתיך ישראל"?

 4. סיפורי שבח והצלחה (ב) - השוואה בין יהושע למשה

  הרב ד"ר שוקי רייס

  בשיעור זה נמשיך לעסוק בסדרה המרכזית של סיפורי כיבוש הארץ - סיפור חציית הירדן (ג' - ד'), סיפור המלחמה ביריחו (ו'), וסיפור המלחמה השנייה בעי (ח'). בשיעור זה תבחן ההשוואה של הסדרה לסיפורי משה. נראה את ההקבלות בין חציית הירדן לבין קריעת ים סוף, ובין מלחמות יריחו והעי לבין מלחמות סיחון ועוג.

 5. התמודדויות לקראת הכניסה לארץ

  הרב אורי שרקי

 6. מואב ומדין מקימים קואליציה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 7. זמן ומקום בפרשת חקת

  דוד נתיב | 30 minutes

  בפרשת חקת מתבצע המעבר אל שנת הארבעים של נדודי ישראל, ולאור זאת יש לקרא את האירועים המתרחשים ואת מסע ישראל בדרכם אל גבול הארץ וכיבושה.

 8. נחלת עבר הירדן המזרחי

  הרב אמנון בזק | 28 minutes

  מדוע חצי שבט המנשה אינו מוזכר כחלק מן הבקשה לנחול בעבר הירדן, אבל נוחל שם בכל זאת?
  נחלות בית אברהם - עמון ומואב ואדום, כולן מתוארות כבר במלחמת ארבעת המלכים, שם כבש אותם אברהם. נראה כי נחלת חצי המנשה גם היא זכויה ועומדת מימי אברהם, ואילו ממלכת סיחון - נחלת גד וראובן - זקוקה להסכמה מיוחדת כדי להחשב על נחלת ישראל.

 9. תקציר דברים פרק ב'

  צוות אתר התנ"ך

 10. תקציר דברים פרק ג'

  צוות אתר התנ"ך

 11. אַחֲרֵי הַכֹּתוֹ

  חננאל רייזר

 12. למה פחד משה מעוג?

  אברבנאל

 13. מלחמת עוג מלך הבשן

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק