בשיעור נלמד את פשט הפסוקים האחרונים במגילת שיר השירים וננסה להבין את תכנם ואת מקומם במגילה. נשאל איך התמודדו הדוד והרעיה עם הפערים ביניהם, נבאר את המחלוקת שבין הרעיה לאחיה, וניישב את הקושי שמעלה הסוף - "ברח לך דודי".