היינו כחולמים - הצעות הוראה

 

כאן לפניכם מצורפות הצעות הוראה ללימוד פרקי הנביאים באמצעות האפליקציה "היינו כחולמים". האפליקציה, מציעה למורה ולתלמיד מספר רב של פעילויות מסוגים שונים המאפשרים הוראה ולמידה מגוונים ומעניינים.

ניתן ללמוד באמצעות האפליקציה באופן אישי, בחברותא, בקבוצות או במליאת הכיתה בהתאם לבחירת המורה. התלמיד מוזמן לבצע את הפעילויות בכל פרק ולצבור ניקוד אישי. שיטה זו, מזמנת תחרות לימודית בין התלמידים. הלימוד יכול להיערך באמצעות טלפונים ניידים או מחשבים (ניידים או נייחים). על התלמידים להצטייד באוזניות לצורך האזנה לקריאת הפרקים, צפייה בסרטונים ועוד.

​חשוב לזכור: הלימוד באמצעות האפליקציה אינו מהווה תחליף ללימוד המסורתי בכיתה אלא יכול לשמש לצורך גיוון דרכי ההוראה והלמידה. בנוסף, חשוב לזכור כי מערכי השיעור שלהלן הינם בגדר הצעת הוראה בלבד ועל כל מורה להתאימם על פי שיקול דעתו למאפייני התלמידים והכיתה.