הרב מרדכי פרנקו

נמצאו 958 תוצאות חיפוש

 1. והבית מלא ענן בית ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 2. רצח גדליהו והשלכותיו

  הרב מרדכי פרנקו | 44 דקות

  לאחר החורבן, ממנים הבבלים את גדליהו לפקיד על דלת הארץ, עקב נאמנות משפחתו לנבואת ירמיהו ומכאן שגם לבבל. גדליהו מנסה לשקם את העם שנשאר לחיות תחת הבבלים ומקבץ את היהודים והלוחמים אשר התפזרו בזמן המלחמה. במקביל, מגיעה השמועה שישמעאל מתכנן לרוצחו אך גדליהו לא מעלה על דעתו שלאחר החורבן יהודי ירצה לרצוח יהודי. לבסוף, גדליה נרצח וכן כל מי שסביבו וישמעאל בורח לבני עמון. בשיעור נראה מהם שורשיו של המעשה החמור הזה, וכיצד מרמז עליהם הסיפור המקראי.

 3. הירידה למצרים כהשלמת החורבן

  הרב מרדכי פרנקו |

  בשיעור זה נתמקד בדו שיח בין ירמיהו לשארית הפליטה לאחר רצח גדליה. נראה כי דלת הארץ פונים לירמיהו בבקשה לדבר ה'. לאחר תשובת ירמיהו הם בוחרים שלא לשמוע לדבר ה' ויורדים למצרים ובעקבות כך ירמיהו מנבא להם פורענות. יתרה מזו, הם אף ממשיכים לעבוד עבודה זרה במצרים ומצביעים על עזיבת הבעל כסיבת החורבן. לבסוף, נלמד את סוף ספר ירמיהו שמסתיים בתקווה ובהתחלה חדשה.

 4. מראות אלוקים בגולה

  הרב מרדכי פרנקו | 39 דקות

  למה ספר יחזקאל לא פותח בנבואת הקדשה, אלא בוחר לפתוח במעשה מרכבה? מהי המשמעות של מראות אלוקים בגולה? בשיעור זה, נפתח בפרק א' של יחזקאל וננסה ליישב את הקושיות העולות מתחילת הספר. לבסוף, נערוך השוואה למראות האלוקים בספר ישעיהו וננסה ללמוד תובנות חדשות על ספר יחזקאל.

 5. שליחות מתוקה

  הרב מרדכי פרנקו | 40 דקות

  בשיעור זה נלמד על נבואת ההקדשה של יחזקאל שבמהלכה הקב"ה מדגיש ליחזקאל כי הגולים הם בית מרי, שלא יקשיבו לנבואותיו. ננסה להבין מהי מטרת שליחותו אם לא יקשיבו לו? לבסוף, נראה את הקושי של יחזקאל למלא את נבואתו, ואת אכילת המגילה כניסיון להזדהות עם שליחותו.

 6. מטרת נבואת הצופה

  הרב מרדכי פרנקו | 29 דקות

  יחזקאל מגיע לגולי בבל ויושב מַשְׁמִים בתוכם שבעת ימים. לאחר מכן, הקב"ה נגלה ליחזקאל ומסביר לו את שליחותו כ"צופה". למה יחזקאל מצטווה להזהיר את היחידים (רשע וצדיק בחטאם) לעומת נביאים אחרים שמצווים לדבר על כלל ישראל? וכיצד ניתן להסביר את העובדה שמיד לאחר קבלת נבואת הצופה, מצטווה יחזקאל להיסגר בביתו והקב"ה מדביק את לשונו?

 7. מטרת המעשים הסמליים

  הרב מרדכי פרנקו | 44 דקות

  מהי המשמעות של המעשיים הסמליים אותם מצטווה יחזקאל לעשות ומהי מטרתם? למה יחזקאל צריך לשכב על צידו? והאם מעשים אלו באמת יכולים להועיל בהעברת המסר לגולים?

 8. נבואת חורבן להרי ישראל

  הרב מרדכי פרנקו | 32 דקות

  בשיעור זה נעסוק בנבואות הפורענות והחורבן להרי ישראל. נראה כי החטאים המרכזיים בהם חטא העם הם עבודה זרה וחטאי גזל וחמס. בהמשך, נלמד שהעונשים הצפויים לעם הם מידה כגד מידה, וגם להם יש תכלית. לבסוף, נראה כי המקור לכל ההידרדרות המוסרית הזאת היא המאיסה במשפטי ה' ועזיבת חוקותיו.

 9. העם אחראי לחורבן

  הרב מרדכי פרנקו | 34 דקות

  במהלך פרק ח' יחזקאל נלקח בציצית ראשו למסע בעקבות התועבות בירושלים. הקב"ה מראה ליחזקאל את חטאי העבודה זרה במקדש, החל מפסל הקנאה, דרך ההקטרה לאלילים, הנשים שמבכות את התמוז, ולבסוף ההשתחוות לשמש. את כל זאת עושה העם בטענה כי ה' עזב את הארץ. לבסוף, כך נראה, הקב"ה מוכיח ליחזקאל, כי העם הביא על עצמו את החורבן ותועבותיהם הם הם הסיבה לעזיבת השכינה את המקדש.

 10. דין ברחמים

  הרב מרדכי פרנקו | 36 דקות

  בשיעור זה נלמד כיצד לאחר הסיור במקדש (ח'), יחזקאל עובר לעיר ורואה את השכינה יוצאת מהיכל ה' בהדרגה ומסתלקת מירושלים. במקביל, נראה כיצד שישה אנשים מצווים להחריב את העיר ויחזקאל נקרע בין שליחותו כנביא לבין צערו על השמדת העם. לבסוף, נגלה שבעקבות תפילתו של יחזקאל, גם בעיצומה של החרבת העיר, הקב"ה פועל רחמים בדרכים שונות.

 11. לנו היא נתנה הארץ למורשה

  הרב מרדכי פרנקו | 36 דקות

  בשלב האחרון במסע לירושלים מתמודד הנביא יחזקאל עם שתי טענות שנאמרות בקרב העם: 'היא הסיר ואנחנו הבשר', ו'לנו היא נתנה הארץ למורשה'. יחזקאל יוצא כנגד שתי הטענות ומנבא לעם שהבשר הוא החללים שימותו בחורבן, והגולים הם שארית העם, אשר מהם תצא הגאולה. לבסוף, חוזר יחזקאל לבבל ומספר לגולים את כל אשר ראה, זאת במטרה לחזק אותם.

 12. גְלֵה לעיניהם, ואולי יראו

  הרב מרדכי פרנקו | 29 דקות

  בשיעור זה נלמד כיצד מצטווה יחזקאל לעשות כלי גולה ולִגְלוֹת לעיני העם, מתוך תקווה שאולי יראו ויבינו כי הגלות השניה קרובה לבוא. במקביל, כך נראה, יוצא יחזקאל כנגד נביאי השקר שמטעים את העם ומתנגדים לגזירת הגלות. ננסה להבין: מדוע יחזקאל מכנה את צדקיהו 'נשיא' ולא 'מלך'? ומהי המשמעות של התיאור המדויק של תפיסתו ומותו? לבסוף, נראה שיחזקאל מנבא לגולים מתוך מטרה אחת ברורה: "למען ידעו כי אני ה'".

 13. התכלית - הכרת ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 14. שיר הלל

  הרב מרדכי פרנקו

 15. בחושך מוחלט

  הרב מרדכי פרנקו

 16. מזמור תהילה ואזהרה בצידו

  הרב מרדכי פרנקו

 17. חשיבות השמיעה בקול ההורים

  הרב מרדכי פרנקו

 18. דברי אגור בן יקה

  הרב מרדכי פרנקו

 19. תוכחה ושבח

  הרב מרדכי פרנקו

 20. מי עובד ה' האמיתי?

  הרב מרדכי פרנקו

 21. המפלט היחיד

  הרב מרדכי פרנקו

 22. לקבל את הייסורים

  הרב מרדכי פרנקו

 23. מי חייב לך משהו?

  הרב מרדכי פרנקו

 24. התבוננות בבריאה

  הרב מרדכי פרנקו

 25. כנסת ישראל בגלות

  הרב מרדכי פרנקו

 26. בקשת האומות ותשובת ישראל

  הרב מרדכי פרנקו

 27. לשם שמים

  הרב מרדכי פרנקו

 28. כשההנהגה לא ראויה

  הרב מרדכי פרנקו

 29. בראשית א'

  הרב מרדכי פרנקו

 30. בראשית ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 31. בראשית ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 32. בראשית ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 33. בראשית ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 34. בראשית ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 35. בראשית ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 36. בראשית ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 37. בראשית ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 38. בראשית י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 39. בראשית י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 40. בראשית י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 41. בראשית י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 42. בראשית י'

  הרב מרדכי פרנקו

 43. בראשית י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 44. בראשית י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 45. בראשית י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 46. בראשית ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 47. בראשית ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 48. בראשית כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 49. בראשית כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 50. בראשית כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 51. בראשית כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 52. בראשית כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 53. בראשית כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 54. בראשית כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 55. בראשית כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 56. בראשית כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 57. בראשית כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 58. בראשית ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 59. בראשית ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 60. בראשית ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 61. בראשית ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 62. בראשית ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 63. בראשית ל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 64. בראשית ל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 65. בראשית ל"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 66. בראשית ל"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 67. בראשית ל"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 68. בראשית מ'

  הרב מרדכי פרנקו

 69. בראשית מ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 70. בראשית מ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 71. בראשית מ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 72. בראשית מ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 73. בראשית מ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 74. בראשית מ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 75. בראשית מ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 76. בראשית מ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 77. בראשית מ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 78. בראשית נ'

  הרב מרדכי פרנקו

 79. שמות א'

  הרב מרדכי פרנקו

 80. שמות ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 81. שמות ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 82. שמות ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 83. שמות ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 84. שמות ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 85. שמות ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 86. שמות ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 87. שמות י'

  הרב מרדכי פרנקו

 88. שמות י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 89. שמות י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 90. שמות י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 91. שמות י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 92. שמות ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 93. שמות ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 94. שמות י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 95. שמות י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 96. שמות י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 97. שמות כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 98. שמות ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 99. שמות כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 100. שמות כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 101. שמות כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 102. שמות כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 103. שמות כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 104. שמות כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 105. שמות כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 106. שמות כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 107. שמות כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 108. שמות ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 109. שמות ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 110. שמות ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 111. שמות ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 112. שמות ל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 113. שמות ל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 114. שמות ל"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 115. שמות ל"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 116. שמות ל"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 117. שמות מ'

  הרב מרדכי פרנקו

 118. ויקרא א'

  הרב מרדכי פרנקו

 119. ויקרא ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 120. ויקרא ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 121. ויקרא ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 122. ויקרא ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 123. ויקרא ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 124. ויקרא ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 125. ויקרא ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 126. ויקרא ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 127. ויקרא י'

  הרב מרדכי פרנקו

 128. ויקרא י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 129. ויקרא י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 130. ויקרא י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 131. ויקרא ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 132. ויקרא ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 133. ויקרא י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 134. ויקרא י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 135. ויקרא י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 136. ויקרא כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 137. ויקרא י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 138. ויקרא כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 139. ויקרא כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 140. ויקרא כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 141. ויקרא כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 142. ויקרא כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 143. ויקרא כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 144. ויקרא כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 145. במדבר י'

  הרב מרדכי פרנקו

 146. במדבר ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 147. במדבר ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 148. במדבר ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 149. במדבר ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 150. במדבר ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 151. במדבר ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 152. במדבר ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 153. במדבר ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 154. במדבר א'

  הרב מרדכי פרנקו

 155. במדבר י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 156. במדבר י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 157. במדבר י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 158. במדבר י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 159. במדבר ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 160. במדבר ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 161. במדבר י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 162. במדבר י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 163. במדבר י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 164. במדבר כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 165. במדבר כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 166. במדבר כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 167. במדבר כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 168. במדבר כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 169. במדבר כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 170. במדבר כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 171. במדבר כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 172. במדבר כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 173. במדבר כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 174. במדבר ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 175. במדבר ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 176. במדבר ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 177. במדבר ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 178. במדבר ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 179. במדבר ל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 180. במדבר ל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 181. דברים א'

  הרב מרדכי פרנקו

 182. דברים ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 183. דברים ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 184. דברים ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 185. דברים ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 186. דברים ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 187. דברים ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 188. דברים ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 189. דברים ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 190. דברים י'

  הרב מרדכי פרנקו

 191. דברים י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 192. דברים י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 193. דברים י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 194. דברים י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 195. דברים ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 196. דברים ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 197. דברים י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 198. דברים י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 199. דברים י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 200. דברים כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 201. דברים כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 202. דברים כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 203. דברים כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 204. דברים כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 205. דברים כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 206. דברים כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 207. דברים כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 208. דברים כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 209. דברים כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 210. דברים ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 211. דברים ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 212. דברים ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 213. דברים ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 214. דברים ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 215. יהושע א'

  הרב מרדכי פרנקו

 216. יהושע ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 217. יהושע ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 218. יהושע ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 219. יהושע ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 220. יהושע ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 221. יהושע ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 222. יהושע ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 223. יהושע ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 224. יהושע י'

  הרב מרדכי פרנקו

 225. יהושע י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 226. יהושע י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 227. יהושע י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 228. יהושע י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 229. יהושע ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 230. יהושע ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 231. יהושע י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 232. יהושע י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 233. יהושע י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 234. יהושע כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 235. יהושע כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 236. יהושע כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 237. יהושע כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 238. יהושע כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 239. שופטים א'

  הרב מרדכי פרנקו

 240. שופטים ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 241. שופטים ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 242. שופטים ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 243. שופטים ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 244. שופטים ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 245. שופטים ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 246. שופטים ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 247. שופטים ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 248. שופטים י'

  הרב מרדכי פרנקו

 249. שופטים י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 250. שופטים י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 251. שופטים י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 252. שופטים י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 253. שופטים ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 254. שופטים ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 255. שופטים י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 256. שופטים י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 257. שופטים י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 258. שופטים כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 259. שופטים כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 260. שמואל א א'

  הרב מרדכי פרנקו

 261. שמואל א ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 262. שמואל א ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 263. שמואל א ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 264. שמואל א ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 265. שמואל א ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 266. שמואל א ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 267. שמואל א ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 268. שמואל א ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 269. שמואל א י'

  הרב מרדכי פרנקו

 270. שמואל א י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 271. שמואל א י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 272. שמואל א י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 273. שמואל א י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 274. שמואל א ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 275. שמואל א ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 276. שמואל א י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 277. שמואל א י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 278. שמואל א י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 279. שמואל א כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 280. שמואל א כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 281. שמואל א כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 282. שמואל א כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 283. שמואל א כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 284. שמואל א כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 285. שמואל א כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 286. שמואל א כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 287. שמואל א כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 288. שמואל א כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 289. שמואל א ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 290. שמואל א ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 291. שמואל ב א'

  הרב מרדכי פרנקו

 292. שמואל ב ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 293. שמואל ב ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 294. שמואל ב ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 295. שמואל ב ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 296. שמואל ב ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 297. שמואל ב ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 298. שמואל ב ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 299. שמואל ב ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 300. שמואל ב י'

  הרב מרדכי פרנקו

 301. שמואל ב י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 302. שמואל ב י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 303. שמואל ב י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 304. שמואל ב י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 305. שמואל ב ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 306. שמואל ב ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 307. שמואל ב י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 308. שמואל ב י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 309. שמואל ב י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 310. שמואל ב כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 311. שמואל ב כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 312. שמואל ב כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 313. שמואל ב כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 314. שמואל ב כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 315. מלכים א א'

  הרב מרדכי פרנקו

 316. מלכים א ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 317. מלכים א ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 318. מלכים א ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 319. מלכים א ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 320. מלכים א ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 321. מלכים א ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 322. מלכים א ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 323. מלכים א ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 324. מלכים א י'

  הרב מרדכי פרנקו

 325. מלכים א י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 326. מלכים א י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 327. מלכים א י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 328. מלכים א י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 329. מלכים א ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 330. מלכים א ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 331. מלכים א י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 332. מלכים א י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 333. מלכים א י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 334. מלכים א כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 335. מלכים א כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 336. מלכים א כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 337. מלכים ב א'

  הרב מרדכי פרנקו

 338. מלכים ב ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 339. מלכים ב ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 340. מלכים ב ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 341. מלכים ב ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 342. מלכים ב ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 343. מלכים ב ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 344. מלכים ב ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 345. מלכים ב ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 346. מלכים ב י'

  הרב מרדכי פרנקו

 347. מלכים ב י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 348. מלכים ב י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 349. מלכים ב י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 350. מלכים ב י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 351. מלכים ב ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 352. מלכים ב ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 353. מלכים ב י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 354. מלכים ב י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 355. מלכים ב י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 356. מלכים ב כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 357. מלכים ב כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 358. מלכים ב כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 359. מלכים ב כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 360. מלכים ב כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 361. מלכים ב כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 362. ישעיהו א'

  הרב מרדכי פרנקו

 363. ישעיהו ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 364. ישעיהו ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 365. ישעיהו ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 366. ישעיהו ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 367. ישעיהו ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 368. ישעיהו ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 369. ישעיהו ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 370. ישעיהו ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 371. ישעיהו י'

  הרב מרדכי פרנקו

 372. ישעיהו י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 373. ישעיהו י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 374. ישעיהו י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 375. ישעיהו י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 376. ישעיהו ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 377. ישעיהו ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 378. ישעיהו י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 379. ישעיהו י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 380. ישעיהו י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 381. ישעיהו כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 382. ישעיהו כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 383. ישעיהו כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 384. ישעיהו כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 385. ישעיהו כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 386. ישעיהו כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 387. ישעיהו כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 388. ישעיהו כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 389. ישעיהו כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 390. ישעיהו כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 391. ישעיהו ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 392. ישעיהו ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 393. ישעיהו ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 394. ישעיהו ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 395. ישעיהו ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 396. ישעיהו ל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 397. ישעיהו ל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 398. ישעיהו ל"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 399. ישעיהו ל"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 400. ישעיהו ל"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 401. ישעיהו מ'

  הרב מרדכי פרנקו

 402. ישעיהו מ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 403. ישעיהו מ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 404. ישעיהו מ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 405. ישעיהו מ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 406. ישעיהו מ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 407. ישעיהו מ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 408. ישעיהו מ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 409. ישעיהו מ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 410. ישעיהו מ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 411. ישעיהו נ'

  הרב מרדכי פרנקו

 412. ישעיהו נ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 413. ישעיהו נ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 414. ישעיהו נ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 415. ישעיהו נ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 416. ישעיהו נ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 417. ישעיהו נ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 418. ישעיהו נ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 419. ישעיהו נ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 420. ישעיהו נ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 421. ישעיהו ס'

  הרב מרדכי פרנקו

 422. ישעיהו ס"א

  הרב מרדכי פרנקו

 423. ישעיהו ס"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 424. ישעיהו ס"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 425. ישעיהו ס"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 426. ישעיהו ס"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 427. ישעיהו ס"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 428. ירמיהו א'

  הרב מרדכי פרנקו

 429. ירמיהו ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 430. ירמיהו ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 431. ירמיהו ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 432. ירמיהו ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 433. ירמיהו ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 434. ירמיהו ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 435. ירמיהו ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 436. ירמיהו ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 437. ירמיהו י'

  הרב מרדכי פרנקו

 438. ירמיהו י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 439. ירמיהו י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 440. ירמיהו י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 441. ירמיהו י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 442. ירמיהו ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 443. ירמיהו ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 444. ירמיהו י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 445. ירמיהו י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 446. ירמיהו י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 447. ירמיהו כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 448. ירמיהו כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 449. ירמיהו כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 450. ירמיהו כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 451. ירמיהו כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 452. ירמיהו כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 453. ירמיהו כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 454. ירמיהו כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 455. ירמיהו כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 456. ירמיהו כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 457. ירמיהו ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 458. ירמיהו ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 459. ירמיהו ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 460. ירמיהו ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 461. ירמיהו ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 462. ירמיהו ל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 463. ירמיהו ל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 464. ירמיהו ל"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 465. ירמיהו ל"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 466. ירמיהו ל"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 467. ירמיהו מ'

  הרב מרדכי פרנקו

 468. ירמיהו מ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 469. ירמיהו מ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 470. ירמיהו מ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 471. ירמיהו מ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 472. ירמיהו מ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 473. ירמיהו מ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 474. ירמיהו מ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 475. ירמיהו מ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 476. ירמיהו נ'

  הרב מרדכי פרנקו

 477. ירמיהו נ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 478. ירמיהו נ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 479. יחזקאל א'

  הרב מרדכי פרנקו

 480. יחזקאל ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 481. יחזקאל ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 482. יחזקאל ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 483. יחזקאל ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 484. יחזקאל ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 485. יחזקאל ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 486. יחזקאל ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 487. יחזקאל ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 488. יחזקאל י'

  הרב מרדכי פרנקו

 489. יחזקאל י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 490. יחזקאל י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 491. יחזקאל י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 492. יחזקאל י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 493. יחזקאל ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 494. יחזקאל ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 495. יחזקאל י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 496. יחזקאל י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 497. יחזקאל י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 498. יחזקאל כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 499. יחזקאל כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 500. יחזקאל כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 501. יחזקאל כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 502. יחזקאל כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 503. יחזקאל כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 504. יחזקאל כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 505. יחזקאל כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 506. יחזקאל כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 507. יחזקאל כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 508. יחזקאל ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 509. יחזקאל ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 510. יחזקאל ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 511. יחזקאל ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 512. יחזקאל ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 513. יחזקאל ל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 514. יחזקאל ל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 515. יחזקאל ל"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 516. יחזקאל ל"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 517. יחזקאל ל"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 518. יחזקאל מ'

  הרב מרדכי פרנקו

 519. יחזקאל מ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 520. יחזקאל מ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 521. יחזקאל מ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 522. יחזקאל מ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 523. יחזקאל מ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 524. יחזקאל מ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 525. יחזקאל מ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 526. יחזקאל מ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 527. הושע א'

  הרב מרדכי פרנקו

 528. הושע ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 529. הושע ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 530. הושע ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 531. הושע ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 532. הושע ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 533. הושע ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 534. הושע ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 535. הושע ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 536. הושע י'

  הרב מרדכי פרנקו

 537. הושע י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 538. הושע י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 539. הושע י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 540. הושע י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 541. יואל א'

  הרב מרדכי פרנקו

 542. יואל ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 543. יואל ג'-ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 544. עמוס א'

  הרב מרדכי פרנקו

 545. עמוס ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 546. עמוס ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 547. עמוס ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 548. עמוס ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 549. עמוס ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 550. עמוס ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 551. עמוס ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 552. עמוס ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 553. עובדיה א'

  הרב מרדכי פרנקו

 554. יונה א'

  הרב מרדכי פרנקו

 555. יונה ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 556. יונה ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 557. יונה ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 558. מיכה א'

  הרב מרדכי פרנקו

 559. מיכה ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 560. מיכה ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 561. מיכה ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 562. מיכה ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 563. מיכה ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 564. מיכה ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 565. נחום א'

  הרב מרדכי פרנקו

 566. נחום ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 567. נחום ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 568. חבקוק א'

  הרב מרדכי פרנקו

 569. חבקוק ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 570. חבקוק ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 571. צפניה א'

  הרב מרדכי פרנקו

 572. צפניה ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 573. צפניה ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 574. חגי א'

  הרב מרדכי פרנקו

 575. חגי ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 576. זכריה א'

  הרב מרדכי פרנקו

 577. זכריה ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 578. זכריה ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 579. זכריה ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 580. זכריה ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 581. זכריה ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 582. זכריה ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 583. זכריה ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 584. זכריה ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 585. זכריה י'

  הרב מרדכי פרנקו

 586. זכריה י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 587. זכריה י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 588. זכריה י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 589. זכריה י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 590. מלאכי א'

  הרב מרדכי פרנקו

 591. מלאכי ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 592. מלאכי ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 593. תהילים א'

  הרב מרדכי פרנקו

 594. תהילים ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 595. תהילים ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 596. תהילים ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 597. תהילים ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 598. תהילים ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 599. תהילים ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 600. תהילים ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 601. תהילים ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 602. תהילים י'

  הרב מרדכי פרנקו

 603. תהילים י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 604. תהילים י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 605. תהילים י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 606. תהילים י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 607. תהילים ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 608. תהילים ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 609. תהילים י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 610. תהילים י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 611. תהילים י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 612. תהילים כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 613. תהילים כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 614. תהילים כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 615. תהילים כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 616. תהילים כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 617. תהילים כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 618. תהילים כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 619. תהילים כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 620. תהילים כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 621. תהילים כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 622. תהילים ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 623. תהילים ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 624. תהילים ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 625. תהילים ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 626. תהילים ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 627. תהילים ל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 628. תהילים ל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 629. תהילים ל"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 630. תהילים ל"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 631. תהילים ל"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 632. תהילים מ'

  הרב מרדכי פרנקו

 633. תהילים מ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 634. תהילים מ"ב-מ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 635. תהילים מ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 636. תהילים מ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 637. תהילים מ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 638. תהילים מ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 639. תהילים מ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 640. תהילים מ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 641. תהילים נ'

  הרב מרדכי פרנקו

 642. תהילים נ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 643. תהילים נ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 644. תהילים נ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 645. תהילים נ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 646. תהילים נ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 647. תהילים נ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 648. תהילים נ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 649. תהילים נ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 650. תהילים נ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 651. תהילים ס'

  הרב מרדכי פרנקו

 652. תהילים ס"א

  הרב מרדכי פרנקו

 653. תהילים ס"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 654. תהילים ס"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 655. תהילים ס"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 656. תהילים ס"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 657. תהילים ס"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 658. תהילים ס"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 659. תהילים ס"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 660. תהילים ס"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 661. תהילים ע'- ע"א

  הרב מרדכי פרנקו

 662. תהילים ע"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 663. תהילים ע"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 664. תהילים ע"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 665. תהילים ע"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 666. תהילים ע"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 667. תהילים ע"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 668. תהילים ע"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 669. תהילים ע"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 670. תהילים פ'

  הרב מרדכי פרנקו

 671. תהילים פ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 672. תהילים פ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 673. תהילים פ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 674. תהילים פ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 675. תהילים פ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 676. תהילים פ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 677. תהילים פ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 678. תהילים פ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 679. תהילים פ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 680. תהילים צ'

  הרב מרדכי פרנקו

 681. נביאי השקר כמחסום לאמת

  הרב מרדכי פרנקו | 35 דקות

  בפרק י"ג מתמודד הנביא מול נביאי השקר, אשר מטעים את העם בנבואות כזב ומעכבים אותו מללכת בדרך ה'. בהמשך, יוצא הנביא כנגד נביאות השקר אשר גורמות לחילול ה' ומקשות על העם להאמין לנביאי האמת. לבסוף, נראה כיצד הקב"ה יפרע מכל נביאי השקר ויציל את העם מידם.

 682. והיו שלשת האנשים האלה בתוכה

  הרב מרדכי פרנקו | 45 דקות

  בתחילת פרק י"ד נראה כי זקני ישראל מגיעים לדרוש את ה' מיחזקאל אך הקב"ה מסרב לענות להם, האמנם? בהמשך ננסה להבין כיצד מבחינים בין נביא אמת לנביא שקר אם כתוב במפורש שהקב"ה מפתה את נביאי השקר ושולח אותם להתעות את בני ישראל. לבסוף, ננסה להבין מה עושים פה נח, דניאל ואיוב, מה הקשר בין שלושתם וכיצד הם קשורים לחורבן?

 683. לחבר בין הגפן לארז

  הרב מרדכי פרנקו | 45 דקות

  בפרק ט"ו נלמד כי הקב"ה מדמה את ישראל לגפן שפירותיה נחשבים לטובים ביותר. לאחר מכן נעבור למשל דומה בפרק י"ז המלמד על המצב של ישראל ביחס לאומות העולם. הנביא מצטווה לחוד חידה לישראל על הנשר הגדול והגפן הסורחת כאשר הנמשל הוא שהקב"ה יבוא במשפט עם צדקיהו המשול לגפן על ששלח ענפיו להישען על מצרים כנגד הציווי האלוקי. לבסוף נשאל, אם צדקיהו משול לגפן, מי הוא זה המשול לארז?

 684. בגידת ישראל בה'

  הרב מרדכי פרנקו | 41 דקות

  פרק ט"ז הינו הפרק הקשה ביותר בספר יחזקאל, המבטא את הבגידה הגדולה של עם ישראל בקב"ה תוך כדי שימוש בביטויים כואבים ביותר. בתחילה, הקב"ה מתאר את כל תהליך גדילתה של כנסת ישראל, ולאחר מכן את בגידתה הקשה עם מאהביה. לבסוף, כך נראה, הקב"ה יחזיר את עם ישראל מהגלות, לא בגלל זכויותיו, אלא בזכות הברית הנצחית אשר כרת ה' עם עמו.

 685. קח אחריות, תעשה תשובה

  הרב מרדכי פרנקו | 21 דקות

  בפרק י"ח מתוארת טענה של העם כלפי הקב"ה, לפיה אבות אכלו בוסר ושיני הבנים תקהינה. יחזקאל יוצא כנגד הגישה הזו ומחדש כי תורת הגמול האלוקית היא אישית, ללא קשר למעשה אבות. העם מצויים בייאוש אל מול הגזרה בתחושה שאין למה לעשות תשובה, כל עוד אבותיהם חטאו. יחזקאל מתמודד מול הייאוש ומחזק את העם לקחת אחריות על מעשיהם, מתוך הבנה שביד כל אחד הבחירה החופשית להכריע את גורלו לטוב ולמוטב.

 686. הגיע הקץ

  הרב מרדכי פרנקו | 40 דקות

  בפרק כ"א מתאר יחזקאל כי החרב יצאה מתערה; נבוכדנצר בדרך לירושלים כדי להחריבה בשל חטאיה הרבים, שפיכות הדמים והעבודה הזרה שבתוכה. בהמשך, נראה שהחרבת ירושלים ע"י החרב היא הדרך היחידה להשיב את חמת ה' על כל חטאותיה. בפרק כ"ב מתוארים החטאים של ירושלים שלא פסחו על כל המעמדות בעם, מהמלכים ועד לעם הארץ, וכדי לטהר את ישראל מחטאים אלו צריך להעבירם באש.

 687. והיה לכם יחזקאל למופת

  הרב מרדכי פרנקו | 29 דקות

  בפרק כ"ד, מסתיים החלק הראשון של ספר יחזקאל. הנביא מקבל בשורה קשה על מות אשתו ובמקביל, איסור להתאבל על מותה. זאת, על מנת להעביר לגולים את המסר שאסור להם להתאבל על חורבן המקדש. למה לגולי בבל אין זכות להתאבל על חורבן בית המקדש? מדוע יחזקאל נצרך לאבד את אשתו בכדי להעביר מסר לעם? האם יש קשר בין המקדש לבין אשתו של יחזקאל? בין הנביא לעם?

 688. תגובות הגויים לחורבן יהודה

  הרב מרדכי פרנקו | 44 דקות

  בפרקים כ"ה-כ"ח מנבא יחזקאל נבואות פורענות לעמים הסובבים את יהודה: עמון ומואב, אדום ופלשתים, צור ומצרים. מהו המכנה המשותף לכל הנבואות הללו? למי הן מכוונות? במהלך השיעור נלמד כי המכנה המשותף לכל חטאי העמים הוא בתגובת העמים לחורבן ירושלים. מתוך כך ננסה להבין למה הנבואה על צור כל כך ארוכה?

 689. קובץ נבואות על מצרים

  הרב מרדכי פרנקו | 39 דקות

  בפרקים כ"ט-ל"ב, מופיע קובץ של נבואות פורענות המיועדות למצרים. נבואות אלו נאמרו בתקופות שונות סביב שנות החורבן ובעיקרן עומדות שתי טענות מרכזיות כנגד מצרים: הראשונה, תוכחה על כך שמצרים הייתה כ"משענת קנה רצוץ" לישראל, והשניה, תוכחה על חטא הגאווה בו חטא פרעה שחשב עצמו לאל בשל כוחו ושאף שארצו תהיה לאימפריה כמו אשור. בשל כל זאת, הקב"ה יחריב ויפיץ את מצרים בין הגויים והיא תחזור להיות אומה שפלה ללא כוח משמעותי.

 690. יחזקאל יוצא לדרך חדשה

  הרב מרדכי פרנקו | 33 דקות

  בפרק ל"ג יחזקאל יוצא לדרך חדשה לאחר החורבן. העם כבר לא לועג למעשיו אלא מתחיל להבין כי הכל מנוהל ע"י ה'. יחזקאל מקבל תזכורת על תפקידו כצופה לעם, והחידוש בפרק, בניגוד לפרק ג', הוא שהעם ממנה אותו מטעמו לצופה. לבסוף, מתמודד יחזקאל עם הייאוש ששורר בקרב העם בשל חטאיהם הרבים ומתאר את תהליך התשובה, ובמקביל מתמודד עם המתח שבין הגולים לבין שארית הפליטה שנותרה בארץ לאחר החורבן.

 691. רועה ישראל

  הרב מרדכי פרנקו | 35 דקות

  פרק ל"ד פותח בתוכחה לרועי ישראל, אשר נכשלו בתפקידם ולא רעו את צאן ישראל כפי שהיה מצופה מהם, ולפיכך, אומר הנביא, כי לעתיד הקב"ה ירעה את צאנו בעצמו. בחלק השני של הפרק, יחזקאל פונה לכבשים החזקות שרומסות את הכבשים החלשות ומתאר להן כיצד הקב"ה ישפוט אותן על כל מעשיהן. לבסוף, מזכיר יחזקאל לעם שהם בני אדם ולא כבשים, בחירתם בידם ואין תירוצים!

 692. נבואת פורענות לאדום, שוב?

  הרב מרדכי פרנקו | 26 דקות

  בפרק ל"ה מנבא יחזקאל נבואת פורענות קשה נוספת על אדום, בטענה כי לאחר החורבן חמדו לתפוס את שטחי יהודה ושומרון. במהלך השיעור נגלה, כי חז"ל ובעקבותיהם רש"י פירשו אחרת את הפסוקים ומגלים לנו רובד נסתר במתח הגובר בין יעקב לעשו. ואולי נחמה לגולים כי לא החליף הקב"ה את עמו באדומים.

 693. אני ה' דיברתי ועשיתי

  הרב מרדכי פרנקו | 29 דקות

  בפרק ל"ו, פונה הנביא להרי ישראל ומבשר להם על הגאולה הקרובה לבוא. הארץ הייתה שוממה ועכשיו תתחיל לתת את פריה. במהלך השיעור, ננסה להשוות בין פרקנו לבין פרשת בחוקותי בה מתוארות הברכות והקללות. בהמשך, נראה כי בתוך הקללות ישנה ברכה, שהארץ תחכה שוממה לבניה שישובו מהגולה. לבסוף, נבין כי מטרת הגאולה היא לקדש את שם ה' בגויים.

  לשיעור המשך

 694. ונתתי בכם רוח

  הרב מרדכי פרנקו | 31 דקות

  פרק ל"ז פותח בחזון של יחזקאל בו הוא מתאר את עצמו כעומד בתוך בקעה מלאה עצמות, על איזו בקעה מדובר? של מי העצמות? יחזקאל מקבל נבואה על תחיית העצמות היבשות לקראת השיבה ארצה. הקב"ה יביא בעצמות רוח, ירקום בהן עור, בשר וגידים ואז יתן ה' בהן רוח נוספת. מהי הרוח הנוספת? בשיעור ננסה להעמיק בהבדלים בין שתי הרוחות ולשאול האם הנבואה רלוונטית לימינו?

  לשיעור המשך

 695. מלחמת קידוש ה'

  הרב מרדכי פרנקו | 47 דקות

  בפרקים ל"ח-ל"ט מתאר יחזקאל את מלחמת גוג ומגוג שתתרחש באחרית הימים. במהלך השיעור נלמד שהקב"ה בעצמו ילחם למען ישראל ויביס את גוג, והנביא מתאר זאת בתיאורים שמזכירים את עשרת מכות מצרים. לבסוף, נראה שמטרת המלחמה היא קידוש ה' בגויים, כנגד חילול ה' שנוצר בעקבות גלותם של ישראל.

 696. השכינה חוזרת למקדש

  הרב מרדכי פרנקו | 45 דקות

  בפרקים שלפנינו מתאר הנביא יחזקאל כיצד הוא מגיע שוב לירושלים ורואה מראות אלוקים, כפי שכבר ראה בעבר. במהלך השיעור נלמד כיצד רואה יחזקאל את השכינה חוזרת ואת כבוד ה' ממלא את הבית, וכיצד הוא מקבל מעין סיור מודרך בירושלים, שבמהלכו נגלות לו מידות מדויקות של הבית השלישי. במקביל, ננסה להשוות בין המראה הראשון בירושלים למראה המתואר בפרקים שלפנינו ונשאל האם הגאולה תלויה במעשיהם של ישראל? או ברצונו של ריבונו של עולם? 

 697. התעלות רוחנית

  הרב מרדכי פרנקו | 44 דקות

  בפרקים מ"ג - מ"ד, מתאר יחזקאל כיצד בית המקדש צריך להיבנות ולהיראות לפי נבואתו. מתוך התיאורים עולות סתירות שונות לנאמר בתורה. במהלך השיעור נראה כיצד ניתן ליישב את הסתירות. נגלה שבעיני יחזקאל, בית המקדש צריך להיות ברמת טהרה וקדושה גבוהה יותר מזו של ביהמ"ק הראשון, ובכל זאת להתאים לרמה הרוחנית של העם.

 698. תהילים צ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 699. תהילים צ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 700. תהילים צ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 701. תהילים צ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 702. תהילים צ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 703. תהילים ק'

  הרב מרדכי פרנקו

 704. תהילים צ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 705. תהילים צ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 706. תהילים צ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 707. תהילים צ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 708. תהילים ק"א

  הרב מרדכי פרנקו

 709. תהילים ק"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 710. תהילים ק"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 711. תהילים ק"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 712. תהילים ק"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 713. תהילים ק"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 714. תהילים ק"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 715. תהילים ק"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 716. תהילים ק"י

  הרב מרדכי פרנקו

 717. תהילים קי"א

  הרב מרדכי פרנקו

 718. תהילים קי"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 719. תהילים קי"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 720. תהילים קי"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 721. תהילים קט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 722. תהילים קט"ז-קי"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 723. תהילים קי"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 724. תהילים קי"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 725. תהילים ק"כ

  הרב מרדכי פרנקו

 726. תהילים קכ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 727. תהילים קכ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 728. תהילים קכ"ג-קכ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 729. תהילים קכ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 730. תהילים קכ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 731. תהילים קכ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 732. תהילים קכ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 733. תהילים ק"ל

  הרב מרדכי פרנקו

 734. תהילים קל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 735. תהילים קל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 736. תהילים קל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 737. תהילים קל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 738. תהילים קל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 739. תהילים קל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 740. תהילים קל"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 741. תהילים קל"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 742. תהילים קל"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 743. תהילים ק"מ

  הרב מרדכי פרנקו

 744. תהילים קמ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 745. תהילים קמ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 746. תהילים קמ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 747. תהילים קמ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 748. תהילים קמ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 749. תהילים קמ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 750. תהילים קמ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 751. תהילים קמ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 752. תהילים קמ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 753. תהילים ק"נ

  הרב מרדכי פרנקו

 754. משלי א'

  הרב מרדכי פרנקו

 755. משלי ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 756. משלי ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 757. משלי ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 758. משלי ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 759. משלי ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 760. משלי ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 761. משלי ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 762. משלי ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 763. משלי י'

  הרב מרדכי פרנקו

 764. משלי י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 765. משלי י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 766. משלי י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 767. משלי י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 768. משלי י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 769. משלי ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 770. משלי ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 771. משלי י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 772. משלי י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 773. משלי י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 774. משלי כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 775. משלי כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 776. משלי כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 777. משלי כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 778. משלי כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 779. משלי כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 780. משלי כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 781. משלי כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 782. משלי כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 783. איוב א'

  הרב מרדכי פרנקו

 784. איוב ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 785. איוב ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 786. איוב ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 787. איוב ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 788. איוב ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 789. איוב ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 790. איוב ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 791. איוב ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 792. איוב י'

  הרב מרדכי פרנקו

 793. איוב י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 794. איוב י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 795. איוב י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 796. איוב ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 797. איוב ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 798. איוב י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 799. איוב כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 800. איוב י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 801. איוב כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 802. איוב כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 803. איוב כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 804. איוב כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 805. איוב כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 806. איוב כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 807. איוב כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 808. איוב כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 809. איוב כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 810. איוב ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 811. איוב ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 812. איוב ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 813. איוב ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 814. איוב ל"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 815. איוב ל"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 816. איוב ל"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 817. איוב מ'

  הרב מרדכי פרנקו

 818. איוב מ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 819. איוב מ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 820. שיר השירים א'

  הרב מרדכי פרנקו

 821. שיר השירים ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 822. שיר השירים ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 823. שיר השירים ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 824. שיר השירים ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 825. שיר השירים ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 826. רות א'

  הרב מרדכי פרנקו

 827. רות ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 828. רות ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 829. איכה א'

  הרב מרדכי פרנקו

 830. איכה ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 831. איכה ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 832. איכה ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 833. איכה ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 834. קהלת א'

  הרב מרדכי פרנקו

 835. קהלת ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 836. קהלת ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 837. קהלת ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 838. קהלת ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 839. קהלת ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 840. קהלת ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 841. קהלת ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 842. קהלת ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 843. קהלת י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 844. קהלת י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 845. אסתר א'

  הרב מרדכי פרנקו

 846. אסתר ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 847. אסתר ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 848. אסתר ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 849. אסתר ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 850. אסתר ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 851. אסתר ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 852. אסתר ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 853. אסתר ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 854. אסתר י'

  הרב מרדכי פרנקו

 855. דניאל א'

  הרב מרדכי פרנקו

 856. דניאל ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 857. דניאל ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 858. דניאל ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 859. דניאל ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 860. דניאל ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 861. דניאל ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 862. דניאל ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 863. דניאל ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 864. דניאל י'

  הרב מרדכי פרנקו

 865. דניאל י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 866. דניאל י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 867. עזרא א'

  הרב מרדכי פרנקו

 868. עזרא ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 869. עזרא ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 870. עזרא ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 871. עזרא ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 872. עזרא ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 873. עזרא ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 874. עזרא ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 875. עזרא ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 876. עזרא י'

  הרב מרדכי פרנקו

 877. נחמיה א'

  הרב מרדכי פרנקו

 878. נחמיה ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 879. נחמיה ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 880. נחמיה ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 881. נחמיה ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 882. נחמיה ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 883. נחמיה ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 884. נחמיה ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 885. נחמיה ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 886. נחמיה י'

  הרב מרדכי פרנקו

 887. הדור קיבלוה!

  הרב מרדכי פרנקו | 48 דקות

  בשיעור נלמד מה עולה מהסקירה ההיסטורית שבפרק ט', וכיצד שבי ציון מתקנים זאת באמצעות האמנה בפרק י'. נסביר את משמעות האמנה, נעסוק במצוות המצויינות בה, ונבין כיצד היא מהווה תיקון לחטאי בית ראשון וביטוי למגמה הרוחנית שבזמן בית שני. (לשיעור נוסף בנושא זה, לחץ כאן)

 888. נחמיה י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 889. נחמיה י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 890. נחמיה י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 891. דברי הימים א א'

  הרב מרדכי פרנקו

 892. דברי הימים א ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 893. דברי הימים א ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 894. דברי הימים א ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 895. דברי הימים א ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 896. דברי הימים א ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 897. דברי הימים א ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 898. דברי הימים א ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 899. דברי הימים א ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 900. דברי הימים א י'

  הרב מרדכי פרנקו

 901. דברי הימים א י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 902. דברי הימים א י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 903. דברי הימים א י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 904. דברי הימים א י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 905. דברי הימים א ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 906. דברי הימים א ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 907. דברי הימים א י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 908. דברי הימים א י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 909. דברי הימים א י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 910. דברי הימים א כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 911. דברי הימים א כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 912. דברי הימים א כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 913. דברי הימים א כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 914. דברי הימים א כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 915. דברי הימים א כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 916. דברי הימים א כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 917. דברי הימים א כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 918. דברי הימים א כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 919. דברי הימים א כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 920. דברי הימים ב א'

  הרב מרדכי פרנקו

 921. דברי הימים ב ב'

  הרב מרדכי פרנקו

 922. דברי הימים ב ג'

  הרב מרדכי פרנקו

 923. דברי הימים ב ד'

  הרב מרדכי פרנקו

 924. דברי הימים ב ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 925. דברי הימים ב ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 926. דברי הימים ב ז'

  הרב מרדכי פרנקו

 927. דברי הימים ב ח'

  הרב מרדכי פרנקו

 928. דברי הימים ב ט'

  הרב מרדכי פרנקו

 929. דברי הימים ב י'

  הרב מרדכי פרנקו

 930. דברי הימים ב י"א

  הרב מרדכי פרנקו

 931. דברי הימים ב י"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 932. דברי הימים ב י"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 933. דברי הימים ב י"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 934. דברי הימים ב ט"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 935. דברי הימים ב ט"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 936. דברי הימים ב י"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 937. דברי הימים ב י"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 938. ידברי הימים ב י"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 939. דברי הימים ב כ'

  הרב מרדכי פרנקו

 940. דברי הימים ב כ"א

  הרב מרדכי פרנקו

 941. דברי הימים ב כ"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 942. דברי הימים ב כ"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 943. דברי הימים ב כ"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 944. דברי הימים ב כ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 945. דברי הימים ב כ"ו

  הרב מרדכי פרנקו

 946. דברי הימים ב כ"ז

  הרב מרדכי פרנקו

 947. דברי הימים ב כ"ח

  הרב מרדכי פרנקו

 948. דברי הימים ב כ"ט

  הרב מרדכי פרנקו

 949. דברי הימים ב ל'

  הרב מרדכי פרנקו

 950. דברי הימים ב ל"א

  הרב מרדכי פרנקו

 951. דברי הימים ב ל"ב

  הרב מרדכי פרנקו

 952. דברי הימים ב ל"ג

  הרב מרדכי פרנקו

 953. דברי הימים ב ל"ד

  הרב מרדכי פרנקו

 954. דברי הימים ב ל"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 955. שמות ו'

  הרב מרדכי פרנקו

 956. ירמיהו מ"ה

  הרב מרדכי פרנקו

 957. המהפכה התורנית של עזרא

  הרב מרדכי פרנקו |

  הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא מסבירה קשיים שונים העולים מהפרק. בסוף השיעור נסביר גם את הקשר בין פורים למהפכה זו.

 958. שמחת החנוכה של חומת ירושלים

  הרב מרדכי פרנקו | 43 דקות

  בשיעור נעסוק בשמחה הגדולה שהייתה במעמד חנוכת חומת ירושלים, ונסביר את המשמעויות השונות של חנוכת החומה. נברר מה היה כל כך שמח במעמד זה, ואיזו משמעות יש לו ביחס לקדושת ירושלים ולבניין היישוב היהודי בארץ.