הרב יהודה מאלי

נמצאו 7 תוצאות חיפוש

 1. מי פילג את הממלכה? שלמה, רחבעם או ירבעם - אחריות מול אשמה

  הרב יהודה מאלי

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 12 דקות

  נסקור את פרקי שלמה בספר מלכים ונלמד את סיפור פילוג הממלכה (חלקו מופיע אף בדברי הימים). נראה שההחלטה על הפילוג הייתה מאת ה' בגלל החלטות שגויות של שלמה. האחריות לפילוג היא של שלמה אך האשמה נמצאת בגסות הרוח של ירבעם וחוסר ההקשבה של רחבעם.

 2. יהושע - ממשיכו של משה או מנהיג העומד באור עצמו?

  הרב יהודה מאלי

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 12 דקות

  יהושע מכונה בראשית דרכו 'משרת משה', בעוד משה מכונה 'עבד ה''. נדמה כי יהושע הוא כלבנה המוארת מאור שמשו של משה. במהלך ספר יהושע, המנהיג החדש עובר תהליך ומתגלה כבעל רוח גדולה, העומד במבחני המנהיגות הנקלעים לפתחו ומאיר באור עצמו. בעת פטירתו הכתוב מכתירו באותו התואר הייחודי לו זכה משה רבו, 'וימות יהושע עבד ה''.

 3. לא יועילו האיומים

  הרב יהודה מאלי

 4. קידוש השם - עיון השוואתי: שמואל, ירמיהו, יחזקאל

  הרב יהודה מאלי

  תאריך פרסום: תש"ע | |

  שני עקרונות על מעצבים את ההיסטוריה של עם ישראל: עקרון שכר ועונש ועקרון ההנהגה של קידוש השם. מה קורה כששתי ההנהגות הללו מתנגשות זו בזו? בשיעור נעבור על מקומות בתנ"ך בהם ניתן לראות את הסוגיה הזאת. כיצד ההתנגשות הזאת באה לידי ביטוי בימינו? 

 5. ?דוד, יואב ואבישי – שותפות אמת או יריבות סמויה

  הרב יהודה מאלי

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 3 דקות

  היחסים שבין דוד לבני צרויה מתאפיינים מחד, במסירות עד מוות של בני צרויה לדוד, ומאידך בחילוקי דעות חריפים ביותר. יואב מאיים באופן גלוי במרד, ומאידך דוד מדיח את יואב מתפקידו ואחרי מותו מצוה על שלמה להורגו. ננסה לענות על השאלות העולות ממורכבות יחסים אלו.

   

 6. שירה בתהליכי גאולה

  הרב יהודה מאלי

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  במהלך השיעור נעסוק בשירה כמלוה ומניעה תהליכי גאולה, ננסה להסביר מדוע היא גם תנאי לה. נסקור את שירת יציאת מצרים שהתגברה על קינה צפויה ואת שירת הים, נשוה אותה לשירת עולי בבל. בתווך נתבונן בדוד שבונה מקהלה ותזמורת, ובחזקיה שמחמיץ את השעה.

 7. מלחמות אחים בתנ“ך

  הרב יהודה מאלי

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  מלחמת אחים, אירוע יוצא דופן או תופעה היסטורית אשר חוזרת על עצמה? בשיעור נסקור את התופעה של מלחמות אחים בתנ"ך. נתמקד בשאלה כיצד נמנעו מלחמות אחים בספר יהושע ומדוע לא נמנעו מלחמות אחים בתקופת השופטים ובתקופת המלוכה.