ד"ר יונתן פיינטוך

נמצאו 9 תוצאות חיפוש

 1. מחלת חזקיהו ותפילתו - בין הפשט למדרש

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשעג | | שעה ו- 5 דקות

  בהרצאה זו נעסוק בסיפור  על מחלת חזקיהו המלך ותפילתו במקרא ובמדרש. נלמד את שני הסיפורים, ונעמוד על הרעיונות והמסרים שמובעים בכל אחד מהם בנפרד. לאחר מכן ננסה לעמוד על היחס בין הפשט לדרש – מה ההבדל בין הסיפורים, מדוע בחרו חז"ל להעביר את המסר שהם מעבירים באמצעות הסיפור על חזקיהו, ועד כמה הסיפור המדרשי מעוגן בסיפור המקראי ובעיצובו.

 2. אנלוגיות ככלי פרשני במקרא

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשעג | |

  באיזה אופן האנלוגיה (אלוזיה) עובדת? איך פרטים או מילים בסיפור אחד מעלים אצל הקורא אסוציאציה משמעותית לסיפור אחר? נבחן מספר דוגמאות, שבהן משמש אמצעי ספרותי זה בסיפורים שונים בתנ"ך ובפרט במגילת אסתר, וננסה לראות, מה ניתן להפיק מכלי ספרותי זה וכיצד.

 3. "וסבותי אני" - הסיבוב של קהלת והמהפך של המדרש

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשעח | | 59 דקות

  לכאורה, קהלת מביע בפרק תסכול נחרץ מהעמל ומהעבודה, אך חז"ל מזהים בפרק דיאלוג פנימי בין שני קולות הפוכים בתוכו. בשיעור נלמד את מדרש חז"ל שמציג את הדיאלוג שבתוך קהלת והופך את מסקנתו על פיה, ונביא מדרשים נוספים שמציעים גישות שונות ביחס לעמל. 

   

 4. המהפכה הרוחנית של עזרא ונחמיה - פשט ודרש

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשעח | | 59 דקות

  בשיעור נעסוק בשתי אגדות חז"ל במסכת יומא : האחת עוסקת בביטולו של יצר עבודה זרה , והשניה - באמירת "גדול גיבור ונורא". נראה שמדובר במדרשים לפסוקים מנחמיה העוסקים בקריאת התורה ובאמנה. נראה שהסיפורים מציגים לנו שני פנים של המעבר מתקופת הנבואה לתקופת החכמה בבית שני : צמצום בנוכחות השכינה מחד, וחידושה של התורה שבעל פה מאידך. 

 5. מהות העינוי ביום כיפור - בין מקרא למדרש

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  בשיעור נדון במשמעות הציווי של עינוי הנפש ביום הכיפורים, הן במישור פשוטו של מקרא והן במישור המדרש של חז"ל. נלמד סוגיה מרתקת המופיעה במסכת יומא, ממנה ניתן להסיק כיצד נתפסה חובת העינוי בעיני הדרשנים. לבסוף נדון בשאלת היחס בין האגדה להלכה בסוגיה - כיצד תפסו חז"ל, יוצרי הסוגיה, את מעמדו של מדרש האגדה ושל תפיסת העינוי שעולה ממנה? האם וכיצד מדרש האגדה משפיע על ההלכה בעניין עינוי הנפש? מה הקשר בין המן לעינוי ביום כיפור?

 6. מדרש אגדה - התעלמות מקריאת הפסוקים?

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשעט | |

  במבט ראשון נראים מדרשים רבים כמנותקים מהפסוקים ומקריאתם הפשוטה. האמנם כך?
  באמצעות לימוד מדרשים שונים נראה כי יש במדרשים הצעה לקריאה מיוחדת של הפסוקים שאמנם שונה מהקריאה שלנו, אך אינה מתעלמת מהם, ואינה מנותקת מהם.

 7. סיפור תלמודי קורא סיפור מקראי בעיניים מדרשיות

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשפא | | שעה ו- 5 דקות

  בשיעור זה נראה איך סיפורים מאגדות חז"ל שמופיעות בגמרא, ושבמרכזן עומדות דמויות חז"ליות, 'מתכתבות' עם סיפורים מהתורה שאינם עוסקים באותם נושאים/דמויות. בעיקר נתמקד בשתי אגדות, ש'משוחחות' באופן מרתק עם חלקים שונים בסיפורי יוסף בספר בראשית.

 8. "אחור וקדם צרתני" - תהילים קלט בין פשט לדרש

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשפב | | 55 דקות

  בתהלים קל"ט דוד מתאר תיאור מאד אישי ומפתיע - חוויה אנושית ודתית של רצון להסתתר מעיניו הבוחנות של ה', ולו לרגע קט. מדוע רוצה דוד לברוח? מה פשר החוויה המטלטלת שהוא מתאר בפרק? מה עשו עם הפסוקים האלה חז"ל במדרשים על בריאת האדם? - איך ראו דרכם את החוויה הקיומית האנושית? ומה הקשר בין הדרשות האלה של חז"ל על אדם הראשון לחוויה של דוד? על כל אלה נתבונן ושוחח בשיעור הזה.

 9. תפילתו האחרונה של דוד במקרא, במדרש ובתרגום

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  תפילתו האחרונה של דוד היא פניה מרגשת לה', בתפילה/ברכה שחלקה נקבעה בתפילה הקבע בכל בוקר ('ויברך דוד...'). בשיעור נעסוק בתפילה זו ובבחירה של דוד שאלה תהיינה מילותיו האחרונות לה'. נעיין באופן המרתק שהפסוקים האלה נקראו בתרגום הארמי של דברי הימים, ונראה איך קראו אותם חז"ל בסיפור קצר בתלמוד הבבלי שמעלה, בקריאה ראשונה, תמיהות גדולות. לבסוף נעסוק בבחירת מתקני התפילה לקטוע את תפילת דוד ולהשלים את הדברים בדברי הלויים מספר נחמיה.