פרופ' אליעזר חדד

נמצאו 7 תוצאות חיפוש

 1. התורה והשירה - עיון בפרשת וילך

  פרופ' אליעזר חדד

  פרשת וילך (דברים, ל"א) העוסקת בהכנות לקראת מותו של משה רבנו, יוצרת קשיים בהבנתה בעקבות אי היכולת לקרותה כרצף אחד. במאמר נציג כיצד בפרשת וילך אנחנו מוצאים שתי עדויות: השירה והתורה. נציג כיצד לכל דרך יש מגמה אחרת ושיטה אחרת כיצד להשיגה, כך נוכל להבין מדוע הפרשה כתובה בצורה סבוכה: כדי להראות את ההקבלה והניגוד בין שתי העדויות - מחד, ומאידך כדי לכלול את השירה בתורה.

 2. משפט שלמה

  פרופ' אליעזר חדד

  תאריך פרסום: תשנ"ז |

  הרב חדד דן ב'חכמת שלמה' הבאה לידי ביטוי במשפט שלמה. לטענתו, טענות הנשים כשלעצמן לא הוכיחו דבר ושלמה הכריע מי היא האם האמיתית על ידי שיצר מציאות בה הן צריכות להגיב במהירות שיא, באופן ספונטני וללא יכולת תכנון, לדרישה שלו לגזור את הילד בחרב. ההבדל בתגובתן של שתי הזונות חשפה את האם האמיתית. 

   

 3. הצום והשבת בישעיהו נ''ח

  פרופ' אליעזר חדד

  תאריך פרסום: תשסה | |

  ישעיהו בפרק נ"ח מזכיר את הצום "הלא צום אבחרהו" ואת השבת "אם תשיב משבת רגלך". מה דורש ישעיהו מהציבור לגבי הצום והשבת? מהם אופיים של הצום והשבת בהשקפת ישעיהו, ואיך כל זה קשור לאמירה "אז תתענג על ה'"?

 4. חזון ומציאות בפרשנות הרמב"ם למקרא

  פרופ' אליעזר חדד

  תאריך פרסום: תשע | | שעה ו- 4 דקות

  הרמב"ם התמודד עם בעיית הכפילויות בתורה בדרכים שונות. בשיעור זה נצביע על דרך אחת בה פתר הרמב"ם בעיה זו, באמצעות הבחנה בין פרשיות המתארות מציאות עובדתית לבין פרשיות המתארות חזון נבואי. נדגים את דרכו במספר מקומות, וננסה לעמוד על שיטתו.

 5. שתי בחינות בחטא העגל

  פרופ' אליעזר חדד

  תאריך פרסום: תשע | |

  בשיעור זה נדגים את 'שיטת הבחינות' של הרב ברויאר ביחס לסיפור חטא העגל. הסיפור מופיע פעמיים בתורה: בספר שמות בעת התרחשותו ובספר דברים בנאומו של משה. נציין הבדלים מהותיים בין שני הסיפורים, ונצביע על כך שכל סיפור מביע 'בחינה' אחרת של החטא.

 6. שתי בחינות בקורבנות - בין ויקרא לצו

  פרופ' אליעזר חדד

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  מדוע הוכפלו הקרבנות בויקרא ובצו? אנו נטען שאלו בחינות שונות - הקרבנות בויקרא ובצו מציגות בחינות שונות, היבטים שונים, של הקרבנות. לפי הבחינה של ויקרא יתכן משכן של השראת שכינה ללא קרבנות בכלל. הקרבנות הגיעו כדי לפתור בעיות אחרות שנוצרו במציאות. לעומת זאת, הבחינה בצו הקרבנות גורמים לשכינה להתגלה. 

 7. שתי בחינות בערי מקלט

  פרופ' אליעזר חדד

  תאריך פרסום: תשפ"ג | |

  שתי פרשיות ערי המקלט לרוצח בשגגה מתוארות באופן שונה זו מזו, וההבדלים נגזרים מן ההיגיון הפנימי השונה שבכל פרשה. לכן יש ללמוד כל פרשה בנפרד - בספר במדבר תכליתן של ערי המקלט היא הרחקתו של הרוצח בשגגה מן הארץ ואילו בספר דברים מגמת הערים היא הגנה על הרוצח מפני גואל הדם. כמו כן יעסוק השיעור במשמעותן של פרשיות אלו בהקשר הרחב יותר של הספרים שבהם הן נתונות.