קרבנות ושמיעה בקול ה'

Found 3 Search results

 1. דברי ירא האלוקים

  הרב יעקב מדן |

  פרק ה' מציג את גישת ירא האלוקים לבעיות שהעלה האדם העמל בשלהי פרק ד'. כזכור, האדם העמל מעמיס על כתפיו את תיקון העולם, ובפרק זה מציג ירא האלוקים גישה שמזכירה כי יש בורא ומשגיח לעולם, וכי לעיתים יש להנמיך ציפיות באשר לתיקון האפשרי. הפרק עוסק גם בחובת המנהיג להכפיף את עצמו ראשית כל לבית האלוקים, וכן בסוגיית העוול והצדק שכבר עלתה בעבר בשיטתו של הנהנתן.

 2. עולותיכם ספו על זבחיכם - צויתי או לא צויתי

  הרב יהודה שביב

  לדברי ירמיהו, הקב"ה לא ציווה ביציאת מצרים על דברי עולה וזבח. האמנם לא ציווה הקב"ה על הקרבת הקרבנות?

 3. סולם התיקון הנבואי המונע את החורבן

  הרב יובל שרלו |

  ירמיהו משרטט סולם התקרבות לה' השם דגש על עשרת הדיברות כיסוד משמעותי המבליט את חשיבותם של ערכי החברה, הצדק והמוסר. לפי גישה זו, הקורבנות הם רק שלב נוסף מעל ולא היסוד בעצמם.

   

  השיעור הועבר במסגרת לימוד הפרק היומי בתנ"ך