מציאת ספר התורה בימי יאשיהו

Found 22 Search results

 1. פרדתו של מנהיג

  ד"ר מרדכי סבתו

  פרשה זו משמשת כנאום הכנה למותו של משה. בנאום הוא משאיר אחריו 2 חלקים לתקופה שלאחר מותו: האחד הוא כתיבת התורה שנועדה להזהיר את עמ"י מהחטא- כפי שאכן קורה עם המלך יאשיהו ואילו השני הוא כתיבת השירה שתפקידה לאחר החטא לעודד את עמ"י לחזור בתשובה

 2. איכה פרק א - בדידות ובגידה

  הרב יעקב מדן | 30 minutes

  המוטיב החוזר בקינה הראשונה במגילת איכה הינו הבדידות ובגידת הרעים. בשיעור זה ננסה להבין את הרקע ההיסטורי והרוחני לבגידה זו דרך עיון בפרק כ"ז בספר ירמיהו, העוסק בברית העמים נגד נבוכדנצר.

 3. ספר התורה וקריאת התורה בהקהל

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  הפסוקים בפרשה מלמדים אותנו שמשה כתב את התורה ונתנה לשבט לוי. מה בדיוק כתב משה? איפה מתחיל ספר התורה שכתב משה? מהי התורה אותה חייב המלך לקרוא במעמד ההקהל? בספר מלכים מסופר על ספר תורה שמצא המלך יאשיהו. מהו הספר שנמצא אז? מהי משמעותו של מעמד ההקהל?

 4. אחאב ויאשיהו - החומר והרוח

  רפי יעקבי

  בעקבות דבריו של הרב קוק ב"המספד בירושלים", נעקוב אחר דמויותיהם של אחאב ויאשיהו: אחאב מלך ישראל, מהווה מודל קיצוני לשימת דגש ולהצלחה בתחומים הממלכתיים והחומריים, ומן הצד השני של המתרס, במלכות יהודה, מגיע יאשיהו לרמת שיא בתחום הרוחני. בשל העיוות שיש באותו פיצול מוחלט שבין חומר לרוח, שני מלכים אלה מסיימים את חייהם באופן טרגי.

 5. חולדה וירמיהו

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסד | |

  ספר תורה נמצא בבית המקדש בימי יאשיהו. המלך מצווה ללכת לדרוש את ה', קבוצת השליחים מגיעים לחולדה הנביאה. בשיעור נברר מדוע הפנייה היא לחולדה ולא לירמיהו, שפועל בימי יאשיהו? כיצד האופי השונה של שני הנביאים מסביר את העניין?

 6. מציאת ספר התורה והמהפכה הדתית בימי יאשיהו

  הרב יעקב מדן |

  מציאת ספר התורה בימי יאשיהו עוררה התרגשות גדולה וגרמה לזעזוע בעם. מה היה אותו ספר תורה שנמצא? מה היה פשרה של ההתרגשות הגדולה? ומה ניתן ללמוד מההבדלים בין תיאור התקופה בספר מלכים לתיאור המופיע בדברי הימים לאור נבואת ירמיהו?

 7. מציאת ספר התורה ונבואת חולדה

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 8. מקור להשראה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 9. דברי הימים ב, לד-לו - מתן על הפרק

  נטע שפירא

  פרקים ל"ד ול"ה מתארים את מלכותו של יאשיהו, אחרון מלכי יהודה הצדיקים, את התקוות הגדולות שנתלו בו, ואת אחריתו הטרגית. בפרקים מתואר ניסיון הרואי של יאשיהו להחזיר את הגלגל אחורנית ולתקן את מה שעיוותו אביו וסבו. למרות מאמציו, מציאת הספר ואחריה נבואת חולדה, מעמידים את המלך בפני העתיד הקודר שצפוי לבני עמו.

  פרק ל"ו מתאר בקצרה את קורות מלכי יהודה האחרונים עד לחורבנה של יהודה.

  כמו ספרים רבים, גם דברי הימים מסתיים באחרית של תקווה, אזכורה של הצהרת כורש מלמדת על הישרדותו של העם ותקוותו לשוב לאדמתו.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה שעוסקת במילה האחרונה בתנ"ך - "ויעל".

 10. המהפכה ומציאת הספר

  נטע שפירא

 11. מה היה כתוב בספר?

  מלבי"ם

 12. מצווה גוררת מצווה

  יהודה קיל

 13. קורות יאשיהו

  תהליך התשובה הגדול וסופו

  הרב אלחנן סמט | Hour and 19 minutes

  בשיעור נברר מדוע מציאת ספר התורה הסעירה את יאשיהו ואת אנשיו, נעסוק בנבואת חולדה, ונדון בסדר התרחשות המעשים המיוחסים ליאשיהו. נבאר קושי שעולה מתיאור סדר הדברים במלכים באמצעות השוואה לדברי הימים, ונסביר את ההבדלים ביניהם.

 14. הספר מדבר אלינו

  הרב אורי שרקי

 15. מהפכת יאשיהו וספר התורה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 16. נבואת חולדה ליאשיהו – בין מלכים לדברי הימים

  יעל שלוסברג

  תאריך פרסום: תשע"ה | | Hour

  בשיעור נעסוק בנבואת החורבן שמנבאת חולדה הנביאה ליאשיהו המלך, שמבקש לשמוע את התייחסותה למציאת ספר התורה בעת בדק הבית. נבואה זו מופיעה באופן זהה במלכים ב' פרק כ"ב ובדהי"ב פרק ל"ד. מתוך השוואה לפעולות יאשיהו בכל אחד מהספרים, ננסה לזהות שתי קריאות שונות לאותה נבואה עצמה: קריאה המבשרת פורענות וקריאה הפותחת פתח לתיקון.

 17. תקציר מלכים ב פרק כ"ב

  צוות אתר התנ"ך

 18. החידוש הגדול של פסח יאשיהו

  הרב מנשה וינר | 51 minutes

  פסח יאשיהו מתואר כפסח שלא היה כמותו מעולם (מלכים) או מימי שמואל (דברי הימים) למרות שגם בימי חזקיהו עשו פסח. מתברר שיש משהו מיוחד בפסח שיאשיהו שלא היה כמותו מימי שמואל - בפסח יאשיהו הייתה גם קבלת תורה מחדש והוא נעשה באמצעות חיבור של תורה בכתב ותורה שבעל פה, על ידי דרישת הפסוקים בספר דברים (ט"ז, א-ח) שהוא תחילת תורה שבעל פה. זאת בניגוד לפסח חזקיהו, שהיה עוד לפני מציאת ספר התורה.

 19. מה קדם למה?

  הרב מנשה וינר | 48 minutes

  בסיפור יאשיהו עולות שאלות רבות. בשיעור ננסה לענות עליהן. נתמקד בשאלות: ממה נבע השיפוץ במקדש וכיצד יש להסביר את הסתירה בין מלכים לדברי הימים ביחס לסדר המאורעות - האם בדק הבית היה לפני טיהור העבודה הזרה או אחריה - האם הוא נעשה רק לשם שימור הבית או כחלק מתהליך תיקון רוחני כולל? 

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 20. יאשיהו, ספר התורה ונבואת חולדה

  ד"ר חגי בן ארצי | 38 minutes

  בשיעור נעיין בפרק שלפנינו, נבאר פסוקים קשים ונענה על שאלות שעולות במהלך קריאת הפרק - כיצד יתכן שיאשיהו, בן של מלך רשע, היה צדיק? מדוע לא היו ספרי תורה בנמצא? מהו ספר התורה שנמצא בבית ה'? מדוע פנו לחולדה ולא לירמיהו? ומדוע חזקיהו ויאשיהו התבשרו על חורבן עתידי שוודאי שיהיה רק לאחר ימיהם?

 21. עניינו של יאשיהו

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 minutes

  כיצד יש להבין את דמותו של יאשיהו ואת התנהלותו כפי שהיא מתוארת בפרקנו? בשיעור נציע שלוש אפשרויות שונות להבנת הדברים. בנוסף נעיין בדמותה של חולדה ובמשמעות נבואתה ליאשיהו.

 22. מהפכה דתית

  הרב יעקב מדן | 59 minutes

  מציאת ספר התורה בימי יאשיהו עוררה התרגשות גדולה וגרמה לזעזוע בעם. מה היה אותו ספר תורה שנמצא? מה היה פשרה של ההתרגשות הגדולה? ומה ניתן ללמוד מההבדלים בין תיאור התקופה בספר מלכים לתיאור המופיע בדברי הימים לאור נבואת ירמיהו?

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.