מלחמת ה'

Found 12 Search results

 1. כיבוש יריחו - טקס דתי או מבצע צבאי?

  הרב איתמר אלדר

  תאריך פרסום: תשסט | |

  כיבוש יריחו מתנהל כטקס דתי עם סמלים: שופרות, כוהנים, שבע הקפות וכו'. האם גם יהושע חשב כך, או שמא התכונן יהושע לכיבוש צבאי לכל דבר? האם ביצע יהושע את צו ה' במדויק? ומה קרה בסוף?

 2. מלחמה נגד ה'

  הרב יהושע ויצמן

 3. להחזיר את הכבוד האבוד

  הרב מנשה וינר | 45 minutes

  לאחר ההשפלה הגדולה וחילול ה' במלחמה נגד פלשתים משיב הקב"ה את כבודו בלחימה עצמאית כנגדם באמצעות הארון בלבד.

 4. מלחמות ה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 minutes

  רק מי שמבין שמלחמות ישראל הן בעצם מלחמות ה' יכול להכריע אותן עד תום. אחרת, נכנסים שיקוליים אנושיים אינטרסנטים שמפריעים לשליחות האלוקית.

 5. משפט הגויים

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 minutes

  בפרק ד' הנביא מתאר את מלחמת גוג ומגוג, ומנבא כיצד הגויים יתקבצו להילחם בירושלים והקב"ה יוריד אותם אל עמק יהושפט וישפוט אותם שם על כל מעשיהם: פיזור היהודים בעמים, חילול קדושת הארץ, מכירת ילדי ישראל לזנות, ביזוי התורה, שמחה וסיוע בנפילת ישראל. ה' יעניש את הגויים על כל מעשיהם, יבטל את כוחות הטומאה וירומם את הקודש בירושלים.

 6. ברוגז רחם תזכור

  הרב אברהם צרויה | 45 minutes

  בפרק ג' פונה חבקוק לקב"ה בבקשה כי ברגע שהוא רוגז על הבבלים, ירחם על עם ישראל שלא יכללו בפורענות שתבוא על בבל. בהמשך, מתאר הנביא כיצד ה' ילחם בגויים, יגלה את מלכותו בעולם וינכיח את השגחתו. לבסוף, מתאר הנביא כיצד הוא שמח בה' ובמעשיו ובטוח כי יעזור לישראל לנצח במלחמותיהם.

 7. גאולה שלא תלויה בדבר

  הרב אליעזר קשתיאל | 35 minutes

  לאחר שניבא נבואת פורענות לעמים השכנים בפרק הקודם, חוזר הנביא בפרקנו לעסוק בירושלים. בתחילת הפרק מתאר הנביא את החטאים החברתיים שממלאים את ירושלים ומוכיח את הנהגת העם. מתוך כך, מכין הנביא את העם ליום ה', שבו יפרע ה' מיהודה ויוביל אותה לחורבן. לבסוף, מתאר הנביא כיצד גם ללא תשובה של העם, ה' יקבץ את ישראל, ילחם בגויים שהציקו לישראל, ויביא גאולה שתלווה בשמחה גדולה וקריאה גדולה בשם ה'.

 8. מלחמת גוג ומגוג

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 minutes

  בפרק י"ב מנבא זכריה נבואת גאולה לעתיד לבוא העוסקת במלחמת גוג ומגוג. כתוצאה מהמלחמה יהרגו רבים מישראל, והנביא מנבא כיצד הקב"ה יושיע את ישראל ויפרע מהגויים. לאחר מכן, מתואר כיצד יספדו להרוגים ויש שאומרים שיספדו למשיח בן יוסף שיהרג במהלך המלחמה.

 9. המלחמה הגדולה על ירושלים

  ד"ר חגי בן ארצי | 40 minutes

  בפרק י"ב הנביא מתאר את המלחמה הגדולה על ירושלים ומנבא כיצד כל העמים ינחלו תבוסה מוחצת ואילו ירושלים תזכה לתשועה גדולה, כל זאת בזכות ביטחונם של ישראל בה'. אין ספק כי משהו מתוך הנבואה הזו זכינו וראינו בעינינו במלחמת ששת הימים. עוד מתאר הנביא מספד גדול, וחכמים מפרשים שהמספד הוא על משיח בן יוסף שימות, כחלק מתהליך הגאולה.

 10. בטחון בזמן החורבן

  הרב אליעזר קשתיאל | 38 minutes

  מזמור מ"ח עוסק בעיקרו בשבח לירושלים אשר לא זזה ממנה שכינה לעולם, למרות חורבנה, ואשר מתוכה יורד שפע עצום לכלל האנושות כולה. במהלך המזמור מתוארת מלחמת גוג ומגוג אשר במהלכה הגויים העולים להילחם בירושלים יִתָּקפו בפחד גדול, מכיוון שה' ילחם נגדם כמגן על ירושלים.

 11. ה' איש מלחמה

  הרב ד"ר שוקי רייס

 12. חיזוק עם ישראל ונקמת ה' באשור

  הרב אליעזר קשתיאל | 16 minutes

  ספר נחום הינו נבואת פורענות על ממלכת אשור, ומתחלק לשניים: משא נינווה וחזון נחום. הספר מדבר על מלחמת ה' באשור ותיאור מפלתם לאחר גלות ישראל. בתחילת פרק א' הנביא מתאר את מידות ה', כדי שיזכרו שלמרות ההרס והחורבן שזרעו אשור בישראל הכל התרחש תחת הנהגת ה', ואשור יענשו מידה כנגד מידה על אשר עוללו לישראל.


  לשיעור המשך על פרק א'