מידה כנגד מידה

Found 18 Search results

 1. מידה כנגד מידה

  הרב מאיר שפיגלמן

  המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול?

 2. מידה כנגד מידה בסיפור אבימלך

  ד"ר נריה קליין

  מספר רמזים ספרותיים מבליטים כי קללת יותם התגשמה במלחמה בין אבימלך ובעלי שכם.

 3. טלטלה

  הרב חיים נבון

 4. קריעת ים סוף

  הרב אמנון בזק

 5. מידה כנגד מידה

  הרב מאיר שפיגלמן

 6. מידה כנגד מידה

  חיד"א

 7. מילים כדורבנות

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 8. עד אנה?

  ילקוט שמעוני

 9. מידה כנגד מידה

  נתנאל שפיגל

 10. חטאו של אסא

  טפת הלפרין

 11. כפיות הטובה של יואש

  מכילתא ורש"י

 12. מעשה יואש בדברי הימים

  הרב דוד סבתו

 13. אבן תחת אבן

  הרב דוד מנחם

 14. עושה הכול לבד

  הרב דוד מנחם

 15. החסד שבדין

  חנן פורת

 16. שכר הצדקה

  מדרש תנחומא

 17. תגובות הגויים לחורבן יהודה

  הרב מרדכי פרנקו | 44 minutes

  בפרקים כ"ה-כ"ח מנבא יחזקאל נבואות פורענות לעמים הסובבים את יהודה: עמון ומואב, אדום ופלשתים, צור ומצרים. מהו המכנה המשותף לכל הנבואות הללו? למי הן מכוונות? במהלך השיעור נלמד כי המכנה המשותף לכל חטאי העמים הוא בתגובת העמים לחורבן ירושלים. מתוך כך ננסה להבין למה הנבואה על צור כל כך ארוכה?

 18. חיזוק עם ישראל ונקמת ה' באשור

  הרב אליעזר קשתיאל | 16 minutes

  ספר נחום הינו נבואת פורענות על ממלכת אשור, ומתחלק לשניים: משא נינווה וחזון נחום. הספר מדבר על מלחמת ה' באשור ותיאור מפלתם לאחר גלות ישראל. בתחילת פרק א' הנביא מתאר את מידות ה', כדי שיזכרו שלמרות ההרס והחורבן שזרעו אשור בישראל הכל התרחש תחת הנהגת ה', ואשור יענשו מידה כנגד מידה על אשר עוללו לישראל.


  לשיעור המשך על פרק א'