ירמיהו - יחסו לנבואה

Found 11 Search results

 1. אליהו וירמיהו - הנביא מול ה' ומול העם

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשסט | |

  הנביא, המקבל את דבר ה', הוא אדם ענק, שיש לו עמדות משלו. עמדות אלה באות לידי ביטוי הן בעמידתו מול ה', והן בעמידתו מול העם. פעמים שעמדות אלה יוצרות חיכוך גם עם שליחותו הנבואית. אצל הנביאים אליהו וירמיהו מתגלה פן זה בעוצמות מיוחדות. בהארת מרכיבים אלה ובמשמעותם יעסוק השיעור.

 2. הפן האישי בנבואות ירמיהו - חלק א

  הרב דוד סבתו

  במאמר זה, נסתכל בנקודת מבט אישית על דמותו הייחודית של ירמיהו כנביא וכאדם. במהלך נבואותיו, ניתן לראות תפילות אישיות וזעקות כלפי הקב"ה על גזרות החורבן. ננסה להבין את הלחץ הנפשי העצום בו נתון ירמיהו בכך שנאסר עליו להתפלל בעד העם, והשפעת הלחץ על עצם שליחותו כנביא.

 3. הפן האישי בנבואות ירמיהו- חלק ב

  הרב דוד סבתו

  במאמר זה, נעמיק בצוהר חייו האישיים והמיוסרים של הנביא, נבחן את היחסים המורכבים בין ירמיהו לשכניו והעם. כמו כן, נלמד על 'התפטרותו' ומינויו מחדש לנבואה. לבסוף, ננסה לבחון כיצד הטרגדיה מעמיקה לאור העובדה שהוא אינו מסוגל להביע את צערו בפני העם, ועליו להתייצב בעמדת שליח ה' המוכיח את העם.

 4. הפן האישי בנבואות ירמיהו - חלק ג

  הרב דוד סבתו

  למה נאסר על ירמיהו לשאת אישה? כיצד איסור זה מבטא את הקשר בין ה' לישראל? במאמר זה, ננסה להעמיק ביחסו המורכב והאמביוולנטי של הנביא לה' ולנבואותיו: ירמיהו מגלם באישיותו מאבק בין האדם לנביא. האדם שבו מתקומם נגד הנביא שבו. כנביא, חייב הוא למלא שליחותו ולנבא נבואות אימה וזעם, אך כאדם ליבו עליו דווה על שבר בת עמו.

 5. ירמיהו ונביאי השקר

  הרב דוד סבתו

  במאמר זה, נבחן את אחת ההתמודדויות הקשות והמורכבות ביותר של ירמיהו כנביא, בעמידתו מול נביאי השקר. נלמד את השוני בין סגנונות הנבואה, בכך ננסה לראות כיצד תרבות השקר הייתה מושרשת בעם. בנוסף, נראה כיצד ירמיהו מבקר את חווית הנבואה של נביאי השקר ומנסה בכל כוחו להוכיח אותם בשקרם.

 6. גאולת שדה חנמאל

  הרב דוד סבתו

  במאמר זה, ירמיהו מצטווה על ידי ה' לעשות מעשה מפתיע– לקנות שדה מיד בן דודו. לפי דברי ה', קניה זו תהווה סמל להתחדשות ולגאולה שתבוא לאחר הגלות. עיקרו של המאמר כולל דו שיח בין ירמיהו לבין ה'. בכך, נבחן את פשר קושייתו של ירמיהו ואת משמעותה של תשובת ה'.

 7. גורלו של נביא

  הרב דוד סבתו

 8. נביא במשבר

  הרב ד"ר יואל בן נון

 9. נביא בעל כרחו

  ד"ר יושי פרג'ון

 10. קינת ירמיהו על חייו

  הרב ד"ר בני לאו

 11. סולם התיקון הנבואי המונע את החורבן

  הרב יובל שרלו |

  ירמיהו משרטט סולם התקרבות לה' השם דגש על עשרת הדיברות כיסוד משמעותי המבליט את חשיבותם של ערכי החברה, הצדק והמוסר. לפי גישה זו, הקורבנות הם רק שלב נוסף מעל ולא היסוד בעצמם.

   

  השיעור הועבר במסגרת לימוד הפרק היומי בתנ"ך