יחס הנביאים לקרבנות

Found 39 Search results

 1. נבואת ירמיהו על חורבן המקדש - החטא והפשע

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשע | |

  בשיעור נלמד את הנבואה על חורבן המקדש (פרק ז'), ונברר, מה הייתה טעותם של ישראל ביחס למקדש, ומה טען הנביא כנגדם. בחלקו השני של השיעור נלמד את פרק כ"ו, המספר כיצד הגיבו בני יהודה, כששמעו את הנבואה. תגובתם ויחסם אל הנביא היו בבחינת הוספת חטא על פשע.

 2. האם הנביאים חידשו משהו שלא כתוב בתורה?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסט | | 54 minutes

  מן המפורסמות הוא, שהנביאים טענו, שריבונו של עולם אינו חפץ בעבודת הקורבנות, אלא אם כן קיימת תשתית מוסרית ראויה. לכאורה, רעיון זה איננו מופיע בתורה, ואין אנו מוצאים בה התניה של טהרה מוסרית החייבת להקדים את העלייה למקדש. האומנם כך?

 3. ישעיהו א-ב - מתן על הפרק

  נטע שפירא

  פרק א' בישעיהו מטלטל את שומעיו בין תוכחה לתשובה, בין פורענות לישועה, בין זעם לסליחה. 

  בפרק ב׳ מופיע חזון הר הבית המתאר שלום עולמי, עליית כל הגויים לירושלים והתאחדותם תחת מלכות ה׳.

   בהמשך, הנביא יוצא כנגד הגאווה האנושית. ישעיהו, בתוכחה הרלוונטית לכל דור, יורד לשורש המרידה בקב"ה ומצביע על הגאווה כיסוד כל רע.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים, באורי מילים, ושיר של זלדה, המתקשר לנושא השלום בתחילת פרק ב'.

 4. האם ה' לא ציווה על הקורבנות?!

  הרב יהודה שביב

 5. בין עבודת הפולחן למוסר הנביאים

  הרב משה כהן

 6. טובל ושרץ בידו

  דוד נתיב

 7. ירמיהו ה-ו - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  התקוה לתשובת העם שעלתה בפרקים הקודמים מתנפצת לנגד עיני ירמיהו בפרק ה'. חטאים חמורים בתחומי המוסר והצדק, וכן חטאי בגידה בה׳ פשטו בכל שכבות העם, וקרבו במהירות את קיצה של ירושלים. בפרק ו מנבא ירמיהו על אירועי החורבן העתיד לבוא מצפון.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות וביאורי מילים, וכן הרחבה בנושא יחס הנביאים לקרבנות.

 8. כיצד להתייחס למקדש ולקרבנות?

  הרב דוד סבתו

 9. ירמיהו ז-ח - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  בפרק ז מנתץ ירמיהו את התפיסות המקובלות בדורו ביחס למקדש ולקרבנות, ובפרק ח הוא מנסה ניסיון נואש אחרון לדבר על לב העם, ולהשיבו בתשובה, אך ללא הועיל . בהמשך דבריו נימת הייאוש מתחזקת והוא מתנבא שוב נבואת זעם ופורענות, המעורבת בכאב והזדהות עמוקים.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות וביאורי מילים, וכן הסבר על הדימוייים מעולם הטבע: "כסוס שוטף במלחמה" והציפורים הנודדות.

 10. תכלית הקורבנות

  מלבי"ם

 11. מוסר ומצוות מול מקדש וקרבנות

  הרב יעקב מדן

 12. חסד ולא זבח

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 13. פרות הבשן לא שומעות

  הרב ד"ר יואל בן נון

 14. שחיתות היא כעבודה זרה

  יעל כהן

 15. עמוס ה-ו - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  במרכזו של פרק ה‘ עומדת הקריאה לדרישת ה‘ באמצעות קיום ’צדקה ומשפט‘,חלקו הראשון של הפרק נאמר בלשון קינה על ’בית ישראל‘  עמוס מוכיח את העם על ההתמקדות בפולחן במקדשים השונים, במקום לדרוש את ה‘ עצמו באמצעות הצדקה והמשפט. בחלקו השני של הפרק מתפלמס עמוס עם העם באשר לטיבו של יום ה‘ שאליו הם מתאווים. בפרק ו' תוקף עמוס את הביטחון והשאננות המאפיינים את העם בתקופתו ומדרדרים את מצבו המוסרי. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים והרחבה על הפסוק "עושה כימה וכסיל"

   

 16. מה בין בלעם למיכה?

  הרב משה ליכטנשטיין

 17. יחס הנבואה לקורבנות

  הרב ד"ר שוקי רייס

 18. מלאכי א-ב - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  בתחילת פרק א' פונה מלאכי אל העם ומדבר על אהבת ה' לישראל מול שנאתו לאדום. הנבואה השניה מופנית לכהנים ובה ביקורת חריפה על בזיון שם ה' במקדש. בחלקו הראשון של פרק ב' באה נבואת תוכחה נוספת של מלאכי אל הכהנים, ובה אזכורים רבים מהתורה המתייחסים לדמות ולתפקיד הלוי והכהן.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים והרחבה על החקלאות בזמנו של מלאכי.

 19. תוכחה מאהבה

  הרב דוד סבתו

 20. שיויתי ה' לנגדי תמיד

  דוד נתיב

 21. האם ה' חפץ בקרבנות?

  רד''ק

 22. רגע לפני הזבחים

  הרב ד"ר יואל בן נון

 23. מדוע קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן

  הרב ד"ר יואל בן נון

  הבאת פרשיות המשכן מיד לאחר פרשת המשפטים דורשת להבחין בקשר ביניהם, עליו בנויה כל תורת הנביאים: השראת השכינה היא זכות, שהתנאי לה הוא השתתת חברת צדק ומשפט.

 24. הקרבן ככלי לתשובה

  אלישבע יכמן

 25. דין פיגול במקרא ובחז"ל

  הרב אמנון בזק |

  דין הפיגול בפשט המקרא מתיחס למצב בו אדם עבר ואכל את בשר הזבח לאחר זמנו. אצל חז"ל הפך הדין לתלוי במחשבתו של האדם בזמן ההקרבה בלבד, באופן שניתק לכאורה את פשט הפסוקים. נסביר בהתאם לשד"ל ולרמב"ן, שחידוש זה של חז"ל נעשה בכחם המיוחד לעקור מצוה על מנת לשמור על עולם התורה. מטרת החידוש היא להדגיש, בעקבות הנביאים, את הכוונה ותהליכי הנפש שמאחורי הקרבת הקרבן.

 26. ישעיהו א - אז ועתה

  דיון בהנחיית ד"ר מירי שליסל

  הרב יעקב מדן והרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעה | | Hour and 5 minutes

  הדיון, בהנחיית ד"ר מירי שליסל, יעסוק בלימוד ישעיהו א ובהוראתו - נשמע את גישתם של הרב שרלו והרב מדן ביחס לימוד נבואה באופן כללי וביחס לרעיונות ולמסרים הנובעים מישעיהו א, ומה שהם מחייבים אותנו. נעסוק בשאלה כיצד נאהיב את התנ"ך, בחשיבות לימוד ההקשר ההיסטורי מחד, וההבנה מה זה דורש מאיתנו כיום, מאידך.

 27. עולותיכם ספו על זבחיכם - צויתי או לא צויתי

  הרב יהודה שביב

  לדברי ירמיהו, הקב"ה לא ציווה ביציאת מצרים על דברי עולה וזבח. האמנם לא ציווה הקב"ה על הקרבת הקרבנות?

 28. מלאכי - סיום הנבואה

  צוות אתר התנ"ך

  מלאכי מנבא  בתקופה בה בית המקדש השני כבר בנוי, אך יש קשיים רבים. בשיעור נראה כיצד הוא מלווה את העם בהתמודדויות ובשאלות המטרידות אותם, וכיצד הוא מכין אותם לקראת התקופה הבאה, בה לא תהיה נבואה: הצהרה ברורה על אהבת ה' לישראל; נטיעת ציפיה לגאולה העתידית בלבו של העם; והכוונה לשמירת הקשר עם ה' ע"י שמירת התורה והמצוות.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'

 29. גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו

  ד"ר חגי בן ארצי | 48 minutes

  נפתח בהקדמה על ספרות הנבואה ועל ישעיהו הנביא ולאחר מכן נלמד את פרק א. הנביא קובל על התפיסה שמפרידה בין עבודת הקרבנות והתפילה למצוות שבין אדם לחברו. נבואה זו מופיעה בתחילת הספר, למרות שאינה נבואתו הראשונה של ישעיהו בגלל שהיא מבטאת את תמצית דברי הנביאים בכלל וישעיהו בפרט.

 30. בין אבלות החורבן לשמחת הגאולה

  ד"ר מרדכי סבתו | Hour

  בפרק שלפנינו הנביא מוכיח את העם כי הקרבנות שהם מקריבים אינם מתקבלים מכיוון שהם לא מקיימים את מצוות ה'. בהמשך הפרק מופיע תיאור של מעורבות הקב"ה במציאות ולאחר מכן תיאור בוא הגאולה. עוד מתוארת השמחה בשעת הגאולה וכיצד ישתתפו הגויים אף הם בשמחת הגאולה.

 31. פולחן ומוסריות

  ד"ר חגי בן ארצי | 35 minutes

  בפרק ז' ירמיהו יוצא כנגד התפיסה המוטעית של העם לפיה המקדש, מקום עבודת ה', לא יכול להחרב, ועבודת ה' דורשת מהאדם רק פולחן ומצוות שבין אדם למקום. טענתו של ירמיהו היא שמוסריות מאוד משמעותית בעבודת ה', וקלקול מוסרי הופך את המקדש ל"מערת פריצים" ועלול לגרום לחורבן.

 32. דרישת ה' לתשובה פנימית

  הרב אליעזר קשתיאל | 31 minutes

  בפרק ו' מתאר הושע תהליך עקרוני של חזרה בתשובה, תהליך איטי, פנימי והדרגתי כמו עלות השחר. יתרה מזו, מלמדנו הנביא, כי הליך מהיר מוביל לתשובה חלקית ולא אמיתית. מתוך כך מוכיח הושע את העם שתשובתם אינה אמיתית, אלא מהירה ולא פנימית. לבסוף, פונה הושע ליהודה ומוכיח אותם על הישענותם על עבודת הקורבנות ולא על דרישת ה' אמיתית.

 33. אין תקנה למלכות ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 minutes

  פרק ה' פותח בקינה ומסיים בקינה על ישראל, ובמרכז עניינו עוסק בפסוק "נָפְלָה לֹֽא־תוֹסִיף קוּם בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל" (ב). במהלך השיעור ננסה לברר הייתכן שאין קיום לישראל יותר? נלמד כי על מנת להינצל מהפורענות, קורא עמוס לעם לדרוש את ה' ולבטל את מלכות ישראל, ונראה כיצד מוכיח עמוס את ישראל על חטאים חברתיים, דורש מהם לעשות צדקה ומשפט, וקורא לעם לשוב בתשובה.

 34. האהבה, הציפייה ותוכחת האכזבה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 minutes

  בפרק א' עוסק הנביא מלאכי באהבת הקב"ה לישראל, אהבה שאיננה מכוח זכות אבות, שהרי גם לעשו יש זכות אבות, ואותו הקב"ה שונא. לאחר תיאור אהבת ה' את ישראל, מוכיח מלאכי את העם אשר לא ממליך את ה' עליו. בנוסף, הוא מוכיח את הכהנים אשר שכחו את מטרת המזבח, להרבות אהבה בין ישראל לה'.

 35. הבגידה בברית

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 minutes

  פרק ב' עוסק ברובו בתוכחה לכהנים, אשר מעמדם עלה בעקבות המחסור במלך. מלאכי מוכיח את הכהנים על כך שבגדו בברית עם ה' והם מכשילים את העם בדברי תורה. בהמשך, מוכיח אותם מלאכי על כך שהפכו את עבודת המקדש לעבודה טכנית ונמוכה, חסרת כבוד ויראה.

 36. הפרת ברית הכוהנים עם ה'

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 minutes

  בפרק ב' מתאר מלאכי את היחס המזלזל של העם והכהנים למקדש. לכן בשל כך, הוא מנבא כי ה' יעניש את הכהנים אשר איבדו את המטרה המרכזית בעבודת המזבח ובכך הפרו את הברית של שבט לוי עם ה'. בהמשך, מוכיח הנביא את העם על לקיחת נשים נוכריות ועל הבגידה בה'.

 37. סולם התיקון הנבואי המונע את החורבן

  הרב יובל שרלו |

  ירמיהו משרטט סולם התקרבות לה' השם דגש על עשרת הדיברות כיסוד משמעותי המבליט את חשיבותם של ערכי החברה, הצדק והמוסר. לפי גישה זו, הקורבנות הם רק שלב נוסף מעל ולא היסוד בעצמם.

   

  השיעור הועבר במסגרת לימוד הפרק היומי בתנ"ך

 38. קורבנות בעלי מום

  הרב אלקנה שרלו

 39. קורבנות מול מוסר

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 minutes

  בפרק ה' עמוס מוכיח את ישראל על תפיסתם המעוותת, לפיה עבודת הקורבנות חשובה יותר מן המוסר הבסיסי, והוא דורש מהעם לדרוש את ה' בעצם מעשיהם ולא את בית אל, לדרוש בטוב ולא ברע. בהמשך מתאר עמוס כיצד הוא שנוא על ידי העם בשל תוכחותיו. עוד הוא מתאר כיצד אנשים מישראל מצפים ליום ה' ובטוחים שהם ינצלו, אך אינם מבינים שמעשיהם רעים בעיני ה'.