השוואה בין בית המקדש הראשון לשני

Found 15 Search results

 1. בין דת למדינה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 2. כי אני אתכם

  הרב יעקב מדן

 3. העיקר לבנות את המקדש

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 4. מה היה חסר בבית המקדש השני?

  תלמוד בבלי

 5. בין החזון למציאות

  נטע שפירא

 6. חנוכת המקדש

  נטע שפירא

 7. למה מודגש המזבח?

  הרב מנשה וינר

 8. סודה של הפרוכת

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע"ה | | Hour and 3 minutes

  חז"ל מרבים לחזור על כך שבבית ראשון לא היתה פרוכת, ואילו בבית שני היתה, אך לא היה עמה ארון. מעיון בפסוקים נראה כי ישנן שתי מטרות שונות לפרוכת, ושתיהן יוצרות קשר מסוים לארון ולכפורת - האחת כמבדילה בין הקדש לקדש הקדשים והשניה כמסך. הצורך בשימושים אלו משתנה במהלך ההיסטוריה, ועל פיו מתבטא היחס לפרוכת בשני בתי המקדש.

 9. שם היה ביתי

  הרב אופיר כהן

 10. מדוע מקדש ולא משכן? הבית השלישי אל מול קודמיו

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשפ"א | | Hour and 6 minutes

  התורה ניתנה לדורות עולם - מדוע נבנה בית לה' במקום המשכן? מדוע בית שני היה שונה מהראשון? איך ייראה בית שלישי? נראה את הקשיים ברמב"ם, את דעת הראב"ד ובסוף את ההברקה של חת"ם סופר בפירוש התורה - ה' אמר למשה מראש שאי אפשר לבנות בית לה' בלי נבואה ספציפית על השראת השכינה באותו דור שבו נבנה בית חדש.

 11. חיזוק זרובבל בבניית המקדש

  הרב אברהם צרויה | 42 minutes

  בפרק ב' מצטווה חגי לעודד ולחזק את זרובבל להמשיך בבניית המקדש אל מול הלחצים השונים מהגויים. בהמשך, מתאר הנביא את יום ה' הגדול, אשר ירעיש את הארץ ואת השמים ואת כל הגויים. כמו כן מתאר חגי כיצד "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" (ט) וכיצד ייתן ה' שלום בירושלים. לבסוף, הוא מתאר כיצד ה' יברך את עמו ברגע שיסתיימו עבודות בית המקדש, זאת כחיזוק להמשך הבנייה.

 12. הכדור עובר לידיים שלנו!

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 minutes

  הסקירה ההיסטורית שבפרק ט' מבליטה את מקומה של ההנהגה האלוקית בהובלת ההיסטוריה של עם ישראל עד לימי שיבת ציון, ומחדדת את השינוי שמתחיל בתקופה זו. בשיעור נבין מהו השינוי וכיצד האמנה שבפרק י' והתקנות שבה נובעות משינוי זה ומבטאות אותו. (לשיעור נוסף בנושא זה, לחץ כאן)

 13. עבודת ה' ללא ארון ה'

  הרב מנשה וינר | 40 minutes

  ציוויו של יאשיהו ללויים לגבי ארון ה' משפיע על עם ישראל לדורות. בשיעור נברר מהו הציווי, ונסביר כיצד הוא קשור להבדל שבין בית המקדש הראשון לשני. נבין מדוע הציווי אינו מופיע בספר מלכים, ונדון במשמעות תוצאותיו לימינו.

 14. הנחל היוצא מבית ה' בספרי יחזקאל וזכריה

  ד"ר טובה גנזל

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 6 minutes

  בשיעור נעסוק בסגולותיו הייחודיות של הנחל היוצא מבית ה' כפי שעולה מהכתוב בספרי יחזקאל וזכריה. נעמוד על המענה הייחודי שניתן באמצעות נבואות אלה, לשבר של העם לאחר חורבן בית המקדש הראשון. בנוסף, נשווה בין הנחל היוצא מבית ה' וסגולותיו למים שמקורם במקדשים הבבליים וסגולותיהם.

 15. התעוררות העם וה' בשיבת ציון

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 minutes

  בפרק ב' נראה כיצד מעודד חגי את העם כי הנבואה לא פסקה והקב"ה לא שוכח את בריתו עם ישראל לעולם. כמו כן, רומז הקב"ה לנביא לתת כבוד לנציב זרובבל, ובכך לחזק אותו, כי רק כך העם יצליח להשתקם לאחר הגלות. בהמשך, נראה כיצד מחזק חגי את העם שלא לפחד ממלכות פרס, ורומז על מלכות החשמונאים שעתידה לבוא. לבסוף, ננסה לענות על השאלה מה ההבדל בין המקדש הראשון לשני בתכליתו הרוחנית?

  לשיעור המשך על פרק ב'