אליהו ואלישע

Found 39 Search results

 1. מבוא קצר לפרקי אלישע

  הרב אלחנן סמט

  בדרך כלל ה' ממנה את הנביא. הקשר בין ה' לנביא הוא אישי, ואינו קשור לנביא אחר. לעומת זאת, אליהו הוא שממנה את אלישע לנביא, ואלישע משמש כתלמידו של אליהו. חריגה זו באה ללמד אותנו שאף שדרכו של אלישע שונה משל אליהו - היא מהווה המשך והשלמה לדרכו.

 2. המפגש הראשון בין אליהו לאלישע

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק במפגש הראשון בין אליהו ואלישע. נעמוד על משמעות השלכת האדרת ועל תפיסות הנבואה השונות העולות מתוך הדו-שיח שבין אליהו ואלישע. נראה איך בסיפור זה מצויים בקצרה כל המשותף והמפריד בין שני הנביאים.

 3. עליית אליהו בסערה, וכניסת אלישע לתפקיד נביא תחתיו- חלק א

  הרב אלחנן סמט

  לאחר עלייתו של אליהו לשמיים, הולך אלישע בדרך שבה הלך עם אליהו וממשיך להר הכרמל, מקום משמעותי בחיי אליהו. בכך הוא מבטא את היותו יורשו של אליהו. נסביר מה היתה מטרתו של אליהו בבחירת הדרך, ומדוע הוא הסתלק דווקא בעבר הירדן. נדון במבנה הסיפור, בלשונותיו ובתיחומו. כמו כן, מתוך המפגשים בין אליהו לאלישע נעמוד על היחס ביניהם ובין תקופותיהם.

 4. עליית אליהו בסערה, וכניסת אלישע לתפקיד נביא תחתיו- חלק ב

  הרב אלחנן סמט

  אלישע מבקש מאליהו לקבל "פי שנים ברוחך אלי". נדון במשמעות הביטוי "פי שניים", ונסביר את בקשת אלישע. נעמוד על תגובתו של אלישע להסתלקותו של אליהו, ונעמיק במשמעות הקריאה "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" ובמשמעות קריעת הבגדים ונטילת אדרת אליהו. מתוך הבנת מעמד הפרידה ותגובת אלישע, נבין את משמעות היחס בין אליהו ובין אלישע יורשו, ואת היחס בין דרכיהם השונות.

 5. אלישע בראשית דרכו - חלק ב

  המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו

  הרב אלחנן סמט

  אנשי יריחו מבקשים מאלישע לתקן את מי עירם. בבקשה זו הם מראים שהם מכירים בו כיורשו של אליהו. עם זאת, הבקשה עצמה מבטאת הבנה שדרכו של אלישע היא אחרת מדרכו של אליהו. בניגוד לאליהו, שמעשהו הראשון כנביא היה מניעת מים, אלישע ממתיק את מי יריחו ובכך מתקן וממתיק את דרך רבו - אליהו.

 6. אלישע בראשית דרכו - חלק ג

  המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו

  הרב אלחנן סמט

  התקלסות הנערים באלישע היא חלק ממאבקו לזכות בהכרה כיורשו של אליהו. בעזרת הבנה זו, נסביר את משמעות הקריאה "עלה קרח", את תגובתו החריפה של אלישע ואת דרך הענישה - דובים.

 7. המלחמה במואב - חלק ו

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נעסוק בדמותו של אלישע כפי שהיא עולה מן הסיפור. נשווה בין אלישע לאליהו, השוואה העולה מתיאורו של אלישע בסיפור כמי "אשר יצק מים על ידי אליהו". אף ששניהם קשורים למחסור במים ולירידת גשמים, אליהו מזוהה עם הבצורת ואילו אלישע עם בוא המים.

 8. אלישע ואלמנת אחד בני הנביאים - חלק ד

  הרב אלחנן סמט

  סיפור האלמנה מקביל לשני סיפורים מחיי אליהו: הסיפור אודות האישה הצרפית (מל"א יז) והמפגש עם עובדיהו (מל"א יח). ההשוואה בין סיפורים אלו לבין סיפור הנס שעשה אלישע לאלמנה מדגישה את הדומה והשונה בין אלישע לבין אליהו רבו.

 9. אלישע והשונמית - חלק ז

  הרב אלחנן סמט

  נקביל בין חלקי הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד מתוך ההקבלה. נשווה בין סיפור זה לסיפור החייאת בן האלמנה בידי אליהו ונדון בתפקיד הסיפור כהפטרת פרשת וירא.

 10. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק א

  מבוא

  הרב אלחנן סמט

  נסקור את יחסי ישראל-ארם לאורך השנים, ונסביר מדוע לא הופיע נושא זה בסיפורי אלישע עד כה. נעסוק במבנה הסיפור ובשאלה האם סיפור צרעת גיחזי היא חלק מסיפור צרעת נעמן או סיפור עצמאי בעל נושא משל עצמו.

 11. אלישע, הנביא אשר בישראל, אל מול צבא ארם - ג

  סוסי אש ורכב אש

  הרב אלחנן סמט

  נערו של אלישע חושש מפני העצמה הצבאית של ארם. אלישע מרגיע אותו ע"י חזון נבואי הממחיש את עדיפותה של המציאות הרוחנית על פני המציאות הריאלית. סוסי אש ורכב אש המקיפים את אלישע, והקיפו את אליהו בעלותו השמיימה, הם דמוי נבואי לכח אלוקי המגן על ישראל בזכות הנביא.

 12. אלישע, הנביא אשר בישראל, אל מול צבא ארם - ו

  נספחים

  הרב אלחנן סמט

  נשווה בין פעולת הנביא בסיפורנו לשני סיפורים אחרים: א. סיפור מלחמת אחאב בארם, (במלכים א כ,) בה כועס הנביא על אחאב על ששילח את חיילי ארם בשלום, ב. סיפור אליהו ושליחי אחזיה (במלכים ב א), נראה את ההבדלים בין פעילות הנביא בכל אחד מהמקרים, ונדון בשאלת ההבדלים בין הנביאים: האם אישיות הנביא משפיעה על דבריו? או שמא יש הבדל בסיטאציה, המשפיע על תוכן הנבואה ועל מעשי הנביא?

 13. אפילוג לפרקי אלישע - ד

  הרב אלחנן סמט

  נשווה בין אלישע לאליהו בתיאור הסתלקותם: אליהו לא מת אלא עלה בסערה השמיימה, ואילו אלישע חלה, מת, ונקבר כאחד האדם. אמנם, אצל שניהם מופיעה פעילות נסית שלהם לאחר מותם. אליהו לא מת, ולכן הוא חרות יותר בתודעה הציבורית.

 14. משיחת אלישע

  הרב אמנון בזק |

  בשיעור זה נבחן את האופן שבו אליהו מושח את אלישע לנביא תחתיו. מה פשר השלכת האדרת כלפי אלישע? האם מדובר במעשה סטנדרטי או שמא יש כאן בחינה כלשהי של אליהו את אלישע. בהמשך הדברים נעמוד על דמותו של אלישע, ועל ההבדל הגדול בינו ובין אליהו בכל הנוגע לחיבור לעם ישראל.

   

 15. עליית אליהו בסערה השמימה

  הרב אמנון בזק | 28 minutes

  המסלול אותו עובר אליהו בטרם עלייתו השמימה כולל מספר אתרים בעלי משמעות סימלית, והוא אף מקביל בחלקו למסלול שעברו בני ישראל בעת הכניסה לארץ. בשיעור זה ננתח את הדרך שעובר אליהו עד עלייתו השמימה ואת הדינמיקה המתנהלת בינו ובין אלישע במאורע זה. בסוף השיעור נסכם בקצרה את שלמדנו על דמותו של אליהו, ונשווה זאת לדמותו כפי שהיא נתפסת במדרשי חז"ל ובימינו.

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 16. אליהו בהר חורב

  הרב אלחנן סמט

  נעיין בסיפור אליהו בהר חורב. מה מטרת הליכתו של אליהו אל המדבר? מה משמעות ההתגלות הכפולה של המלאך? מדוע הובל אליהו דווקא להר חורב? מה מלמדת ההשוואה למשה? מה פשר המעמד שחווה אליהו בהר חורב? מה ניתן ללמוד על אליהו ואלישע?

 17. המפגש הראשון בין אליהו לאלישע

  הרב אלחנן סמט

  המפגש הראשון בין אליהו לאלישע הוא מפגש המסמן פתיחה של תקופה חדשה: תקופת נבואתו של אלישע. כבבואה משתקפים עברו של אליהו ועתידו של אלישע במפגשם הראשון הזה. על כן כל פרט בתיאור הקצר הוא רב ערך לשם הבנת היחס בין שני האישים ובין שתי התקופות, תקופת נבואתו של אליהו וזו של אלישע.

 18. מעשי אלישע - היקפם וייחודם

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשסה | | 57 minutes

  אלישע הוא ממשיכו של אליהו. יש דמיון רב ביניהם אך גם שוני. מתוך התבוננות בהבדלים הללו שבין שני הנביאים ומתוך הבנת הרקע ההיסטורי של התקופה שבה פעל אלישע נבין את פשרם של מעשיו ואת משמעות היותו נביא דווקא באותה העת.

 19. היחסים בין אליהו ואלישע

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסט | |

  אליהו ואלישע, הרב ותלמידו, הם שני הנביאים המרכזיים בספר מלכים, והם פועלים לאורך פרקים רבים בספר זה. עם זאת, רק בשתי פרשיות מתואר הקשר האישי שבין השניים - בהיכרותם הראשונה ובפרידתם זה מזה בעליית אליהו בסערה השמיימה. בשיעור נבחן את מערכת היחסים המורכבת, המתוארת בשתי פרשיות אלה, ולאורה ננסה להבין, מדוע באמת הקשר בין השניים מופיע רק בשתי נקודות אלו.

 20. אליהו וירמיהו - הנביא מול ה' ומול העם

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשסט | |

  הנביא, המקבל את דבר ה', הוא אדם ענק, שיש לו עמדות משלו. עמדות אלה באות לידי ביטוי הן בעמידתו מול ה', והן בעמידתו מול העם. פעמים שעמדות אלה יוצרות חיכוך גם עם שליחותו הנבואית. אצל הנביאים אליהו וירמיהו מתגלה פן זה בעוצמות מיוחדות. בהארת מרכיבים אלה ובמשמעותם יעסוק השיעור.

 21. החייאת המתים של אליהו ואלישע - דמיון וניגוד

  הרב עזרא ביק

  תאריך פרסום: תשעא | |

  הסיפורים על אליהו ואלישע שהחיו מתים מאוד דומים זה לזה ולכן ההבדלים בניהם מאוד משמעותיים. בשיעור נעמוד על הצדדים הדומים ועל ההבדלים שבין שני הסיפורים וננסה להבין את משמעותם המלאה, כל זאת מתוך התבוננות במפעל חייהם של שני הנביאים, אליהו ואלישע, ומתוך בחינת השקפת עולמם באשר לשאלת היחס שבין טבע לנס, שאלה שהיתה מרכזית במסגרת מלחמתם בעובדי הבעל.

 22. אליהו בהר חורב

  פרופ' אוריאל סימון |

  בפרק יט אליהו בורח מפני שהוא מבין שלמרות ההצלחה במעמד הר הכרמל, איזבל עדיין שולטת בממלכה. אליהו מרגיש שעם תום תפקידו תמו חייו, מפני שהנבואה היא מהותו. במעמד בהר חורב ה' מבהיר לו שאין לו אפשרות לברוח מתפקידו. משיחת אלישע איננה סיום תפקידו אלא להפך - המשך תפקידו. ואכן בפגישת אליהו עם אלישע מתברר שאלישע מאד רוצה להמשיך אותו.

 23. הנביא הבודד והנביא המחובר

  הרב אלחנן סמט

 24. ללכת שבי אחריו

  הרב יגאל אריאל

 25. באש ובמים

  דוד נתיב

 26. אליהו אלישע וסיפור חדש לעגנון

  ד"ר אבי שמידמן ועטרה סנובל | Hour

  גרסה מורחבת של הסיפור "איברי המשיח" של ש"י עגנון, שנתגלה על ידי מעבירי ההרצאה ויצא לאור השנה, כמעט חמישים שנה אחרי שנכתב - מהווה סיפור בבואה לגישות השונות לגאולה המיוצגות על ידי אליהו ותלמידו אלישע. 

 27. אליהו - המפגש עם עולם הנבואה

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 4 minutes

  לנביא יש תפקיד קשה. הוא נמצא בעימות הן בעמידה מול ה' והן בעמידה מול האנשים שאליהם הוא נשלח, ולעיתים משלם מחיר כבד. אנו נדגים זאת דרך סיפור אליהו. נראה שאליהו הוא דמות של "אש" שנלחם ברע בקנאות. הוא אינו מוכן לשנות את מדיניותו ומשלם על כך מחיר - ה' מדיח אותו. באחרית הימים, האמת הגדולה של אליהו תוכל לשוב ולהתקיים.

 28. מתן על הפרק - מלכים ב א-ב

  צוות מתן

  בפרקים אלה אנו נפרדים מאליהו הנביא. פרק א' מספר על העימות בינו ובין המלך אחזיה החולה ושולח לדרוש בבעל זבוב. במפגש המשולש עם שלוח אחזיה, מתלבן מעמדו של איש האלקים בישראל. פרק ב' מתאר את הסתלקותו של אליהו. דביקותו העזה של אלישע באליהו מזכה אותו להגיע לדרגת יורשו בנבואה.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא.

 29. אליהו ואלישע - דין וחסד

  הרב דוד מנחם

 30. אדרת אליהו עוברת לאלישע

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 31. אלישע ממשיכו של יהושע

  הרב מנשה וינר | 52 minutes

  בשיעור נעיין בסיפור עליית אליהו השמיימה והחלפתו בידי אלישע. נראה שאליהו הוא ממשיכו של משה, ואלישע אמור להיות ממשיכו של יהושע. נענה על השאלות העולות בפסוקים, ביניהן: האם אלישע באמת זכה לראות את אליהו? כיצד יש להבין את הבקשה לפי שניים רוח, מה פשר ריפוי המים ביריחו ומה פשר בקיעת הנערים?

   

 32. תקציר מלכים ב פרק ב'

  צוות אתר התנ"ך

 33. ספר יונה - שתי נקודות מבט

  נביא בלבב הימים

  הרב שמעון קליין

  העימות בין יונה הנביא ואלוהים מעלה שתי נקודות מבט על העולם- האם כל מטרת החיים בעולם היא לממש ערכים נשגבים, או שהערכים הם רק אמצעי שמשרת את החיים עצמם.
  נראה איך העימות הזה בא לידי ביטוי במקומות רבים במקרא, בהלכה ובחינוך, ונמצא את המשותף ליונה, ולנביאים אליהו ואלישע.

 34. עליית אליהו בסערה השמימה

  הרב אמנון בזק | 29 minutes

  המסלול אותו עובר אליהו בטרם עלייתו השמימה כולל מספר אתרים בעלי משמעות סימלית, והוא אף מקביל בחלקו למסלול שעברו בני ישראל בעת הכניסה לארץ. בשיעור זה ננתח את הדרך שעובר אליהו עד עלייתו השמימה ואת הדינמיקה המתנהלת בינו ובין אלישע במאורע זה. בסוף השיעור נסכם בקצרה את שלמדנו על דמותו של אליהו, ונשווה זאת לדמותו כפי שהיא נתפסת במדרשי חז"ל ובימינו.

 35. "ותצאנה שתים דובים מן היער" - לאופיו של אלישע הנביא

  הרב דוד אסולין

  תאריך פרסום: תשפב | | Hour and 5 minutes

  סיפור הריגת 42 ילדים בידי "שתים דובים" בעקבות קללתו של אלישע, הוא מהסיפורים היותר קשים מבחינה מוסרית במקרא כולו. האם העונש הנורא של הריגת הילדים תואם את חטא ההקנטה הילדותית שלהם? הקושי גדול שבעתיים כאשר מדובר באלישע הנביא הידוע כנביא חנון ורחום, שמושיע ומסייע בכל מקום; איך יתכן שדווקא הוא אחראי למעשה כה אכזרי? לא פחות מכך קשה ולא מובן, איך המקרא עצמו מתייחס לעניין זה בשיוויון נפש ולא מוחה כנגד מעשהו? בשיעור ננסה ל'פתוח' את הסיפור ולהבין את הרקע שלו, ומתוך זה נעמוד על דרכו של אלישע הנביא, כממשיכו וכניגודו של אליהו הנביא רבו.

 36. מערכת היחסים שבין אליהו לאלישע

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | Hour and 5 minutes

  התנ"ך מתאר את הפגישה הראשונה שבין אליהו ואלישע ואת היום האחרון שלהם ביחד, אך פרט לכך איננו מתאר דבר על יחסים אלו. בשיעור נעמוד על פשר חידת מערכת היחסים שבין אליהו לאלישע, ואת ההבדל שבין שני הנביאים, שיכול להסביר את העומד מאחורי היחסים שביניהם.

   

  לזכר יואל אפרים בן אברהם עוזיאל זלצמן ז"ל

 37. בריחת אליהו להר חורב - שתי דרכים לקריאת הפרק

  ד''ר הלל מאלי

  תאריך פרסום: תשפא | | 32 minutes

  לאחר מעמד הר הכרמל נראה היה שנצחונו של אליהו הוא מוחלט אך איזבל רודפת אחריו והוא בורח להר חורב. בשיעור נסביר את בריחת אליהו לחורב בשתי דרכים. אפשרות אחת היא שאליהו ברח כי הוא היה מיואש מיכולתו להשלים את שליחותו ולהחזיר את ישראל בתשובה, אפשרות שנייה היא שאליהו ברח כי הוא כעס על כך שה' הוריד לעם גשם למרות שהם לא חזרו בתשובה. בסוף השיעור נפרש את תיאור מפגשם של אליהו ואלישע.

  השיעור ערוך בצורה אומנותית מיוחדת ומלווה בציורים, תרשימים ומפות.

 38. בירור הקשר בין יונה לאלישע

  טפת הלפרין |

  הנביאים יונה ואלישע הם תלמידיו של אליהו. מסתבר, שלא רק יונה ברח משליחותו, אלא כבר אליהו כשקיבל שלוש משימות בסוף דרכו הנבואית, 'התחמק' משתיים מהן, וביצע את השלישית בלבד. נוכיח, שגם אותה הוא ביצע ללא חשק. אף הנביא אלישע דחה את המשימות שהותיר לו אליהו רבו לסוף דרכו שלו. נחפש בשיעור את הסיבה לכך. שאלה שתעמוד במרכז השיעור תהיה: הרחבת הגבולות של ירבעם בן יואש ניתנה בימי יהואחז בן יהוא, סבו של ירבעם השני, כשהנביא אלישע היה בשיאו. ננסה להבין, מדוע לא ניתנה על ידי הרב, אלישע, אלא ע"י תלמידו-חברו, יונה.( מלכים ב' י"ד כג-כה)

 39. ידידיה תנעמי והרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 41 minutes

  מה קורה במלחמה בין אחאב לארם? איך אחאב תופס את עצמו? מה קורה בכרם נבות? וכיצד מת אחאב? כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בהסכת שלפניכם.