אליהו בצרפת

Found 11 Search results

 1. נביא עצמאי או פועל בצו ה'

  הרב אמנון בזק | 30 minutes

  כאשר גזר אליהו על עצירת הגשמים האם הוא פעל מיוזמתו האישית או בציווי של ה'? לפי דעת חלק מהמפרשים נראה כי מדובר היה ביוזמה אישית והתנ"ך מבקר את ניסיונו של אליהו לתלות את עצירת הגשמים בכוחו שלו, ואת התעלמותו מתלותו המוחלטת בקב"ה. ביקורת זו באה לידי ביטוי בשלושת סיפורי אליהו הראשונים: כלכלתו על ידי העורבים, מילוי כד הקמח וצפחת השמן של האישה האלמנה מצרפת וסיפור מותו של בנה.

 2. החייאת המתים של אליהו ואלישע - דמיון וניגוד

  הרב עזרא ביק

  תאריך פרסום: תשעא | |

  הסיפורים על אליהו ואלישע שהחיו מתים מאוד דומים זה לזה ולכן ההבדלים בניהם מאוד משמעותיים. בשיעור נעמוד על הצדדים הדומים ועל ההבדלים שבין שני הסיפורים וננסה להבין את משמעותם המלאה, כל זאת מתוך התבוננות במפעל חייהם של שני הנביאים, אליהו ואלישע, ומתוך בחינת השקפת עולמם באשר לשאלת היחס שבין טבע לנס, שאלה שהיתה מרכזית במסגרת מלחמתם בעובדי הבעל.

 3. הבצורת - בצו ה'

  הרב יגאל אריאל

 4. אליהו הנביא מתחבא

  "מבראשית" - תמר לשם

 5. גזירת הבצורת

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 6. מסירות נפש

  הרב אורי שרקי

 7. בבית האישה האלמנה

  פרופ' חננאל מאק

 8. אליהו בצרפת אל מול האלמנה

  הרב אלחנן סמט

  במאמר נשווה בין תיאור שהותו של אליהו בנחל כרית לתיאור שהותו בצרפת. באמצעות עיון מדוקדק בפסוקים ועמידה על מבנה הפסקה נראה שיש כאן טקטיקה שונה מזו שננקטה בנחל כרית. מטרת השהות בצרפת היא הפגשת אליהו עם מצוקת העם ובעיקר עם נאום 'התוכחה' של האלמנה. תגובת אליהו מוכיחה שאליהו שינה את עמדתו. 

   

   

 9. אליהו מחיה את בן הצרפית

  הרב אלחנן סמט

  מות בנה של הצרפית הוא התוצאה הקשה ביותר של הבצורת שאיתה צריך להתמודד אליהו - הכרתת חיי אדם.  סיפור זה הוא השלב השלישי של הוויכוח של ה' עם אליהו. במאמר נשווה בין סיפור זה לסיפורים הקודמים, נעיין בפסוקים ונעמוד על מבנה הסיפור ומתוך כך על התפתחותו ועל משמעותו. 

 10. ההתמודדות הדתית של אליהו

  צוות אתר התנ"ך

  בעקבות נישואי אחאב עם איזבל, נכנסה עבודת הבעל לעם ישראל בצורה ממלכתית. אליהו מנסה להתמודד עם התופעה, ולהוכיח לעם ישראל במופתים שה' הוא האלקים. לשם כך הוא גוזר בצורת, שאמורה להוכיח שה' הוא השולט בגשמים ולא הבעל, ולאחר מכן אף מתעמת חזיתית מול נביאי הבעל, ובעזרת ירידת אש מן השמים מוכיח לעם שה' הוא האלקים. אך למרות הכל, העם ממשיך להחזיק באמונתו באלילים, ואליהו מתייאש משליחותו.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות

 11. תהליך התיקון של אליהו

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 minutes

  בפרשנים ישנן התייחסויות שונות לאירועים שבפרקנו. רובם רואים בהם ביקורת לאליהו על גזירת הגשמים וחלקם - שבח. אנו נציע שמדובר בתהליך תיקון שעובר אליהו מהאמירה "כי אם לפי דברי" להבנה ש"דבר ה'" הוא.