נחום - יג מידות

Found 6 Search results

 1. זמנו של נחום ומסריו המיועדים ליאשיהו

  הרב ד"ר יואל בן נון

  סיכום של שיעור של הרב יואל, העוסק בנחום פרק א' ומשווה את נבואתו לספר יונה פרק ד': בעוד יונה התלונן על כך שה' מרחם על נינווה ו'מפעיל' את מידות הרחמים, נחום מתנבא על מפלתם באמצעות שימוש במידות הדין. בהמשך נעסוק ברקע לנבואתו של נחום על מפלת אשור ובחיזוק שיש בכך למהפכה הדתית של יאשיהו. עניין נוסף הנידון בשיעור הוא זמן נבואתו של נחום, עליו ניתן ללמוד מתוכן נבואותיו. 

  למעבר לשמיעת השיעור

 2. זמנו של נחום ומסריו המיועדים ליאשיהו

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשעג | |

  השיעור עוסק בנחום פרק א' ומשווה את נבואתו לספר יונה פרק ד': בעוד יונה התלונן על כך שה' מרחם על נינווה ו'מפעיל' את מידות הרחמים, נחום מתנבא על מפלתם באמצעות שימוש במידות הדין. בהמשך נעסוק ברקע לנבואתו של נחום על מפלת אשור ובחיזוק שיש בכך למהפכה הדתית של יאשיהו. עניין נוסף הנידון בשיעור הוא זמן נבואתו של נחום, עליו ניתן ללמוד מתוכן נבואותיו. 

  לקריאת סיכום השיעור

 3. משא נינווה

  הרב דוד סבתו

 4. א-ל קנוא ונוקם

  הרב אורי שרקי

 5. הכל תחת שליטה

  דניאל שרשבסקי

 6. חיזוק עם ישראל ונקמת ה' באשור

  הרב אליעזר קשתיאל | 16 minutes

  ספר נחום הינו נבואת פורענות על ממלכת אשור, ומתחלק לשניים: משא נינווה וחזון נחום. הספר מדבר על מלחמת ה' באשור ותיאור מפלתם לאחר גלות ישראל. בתחילת פרק א' הנביא מתאר את מידות ה', כדי שיזכרו שלמרות ההרס והחורבן שזרעו אשור בישראל הכל התרחש תחת הנהגת ה', ואשור יענשו מידה כנגד מידה על אשר עוללו לישראל.


  לשיעור המשך על פרק א'