שיעורי ימי העיון בתנך תשעו online

אתר התנך מציע לכם להנות משיעורי ימי העיון  שהועברו במכללת הרצוג בימי העיון בתנך תשעו

יום ראשון, שיעור מס' 1: הרב אמנון בזק - בני אדם ובני אנוש - סיפורם של קין, הבל ושת

יום ראשון, שיעור מס' 2: הרב ד"ר יואל בן נון - בין משפטי האבות למשפטי  התורה

יום ראשון, שיעור מס' 3: הרב ד"ר בני לאו - "ולא אבוא בעיר" (הושע יא) - יחסי ה' וישראל לאור נבואת הושע

יום ראשון, שיעור מס' 4: אסנת ברוורמן-שילה - דבש, אריה, סוד - שני מבטים על שמשון

יום ראשון, שיעור מס' 5: הרב איתמר אלדר - יעקב והמלאך - מי ניצח ובשביל מה?

 

יום שני, שיעור מס' 1: פרופ' אוריאל סימון - השגחה וגמול בסיפור יוסף ואחיו

יום שני, שיעור מס' 2: הרב אמנון בזק - האם אכן החל שמשון להושיע את ישראל?

יום שני, שיעור מס' 3: הרב אורי שרקי - שאלה עתיקה: מי אפה את הבצק ביציאת מצרים?

יום שני, שיעור מס' 4: ד"ר יונתן גרוסמן - תרומת הדשן וסילוקו

יום שני, שיעור מס' 5: הרב ד"ר יהודה ברנדס - מוסרות ומוטות

 

יום שלישי, שיעור מס' 1: ד"ר יונתן גרוסמן - ריבוי קולות בבראשית א

יום שלישי, שיעור מס' 2: הרב אלחנן סמט - מי אלה - ברכות יעקב לאפרים ומנשה

יום שלישי, שיעור מס' 3 א: הרב יהושע שפירא - דוד ומפיבשת - פשט ודרש

יום שלישי, שיעור מס' 3 ב: הרב יובל שרלו - ברצונו נטלה מאתנו ונתנה לגויים

יום שלישי, שיעור מס' 4: הרב ד"ר יואל בן נון - מהו ספר הברית במעמד הר סיני?

יום שלישי, שיעור מס' 5: הרב אמנון בזק - המבחן האחרון של דוד המלך

 

יום רביעי, שיעור מס' 1: הרב אלחנן סמט - "כולו הפך לבן טהור הוא" - מפתח לדיני טומאה וטהרה

יום רביעי, שיעור מס' 2: הרב אמנון בזק - דוד, יונתן ומפיבשת - הטרגדיה מאחורי אהבה שאינה תלויה בדבר

יום רביעי, שיעור מס' 3: הרב ד"ר יואל בן נון - היעדרו של יום הכיפורים מימי שלמה עד נחמיה

יום רביעי, שיעור מס' 4: הרב יהודה גלעד - בקרובי אקדש - נדב ואביהוא ופרשת העקידה

יום רביעי, שיעור מס' 5: הרב יעקב מדן - יצחק ורבקה, יעקב ועשיו

 

יום חמישי, שיעור מס' 1: הרב אלחנן סמט - בכיו של נביא - אלישע בדמשק

יום חמישי, שיעור מס' 2: ד"ר יונתן גרוסמן - סיפורי הרקע של מגילת רות

יום חמישי שיעור מס' 3: חגי משגב - כיצד נראתה יהדות תקופת השופטים?

יום חמישי, שיעור מס' 4: הרב יוסף צבי רימון - "קדושים תהיו" והמבנה המיוחד של הפרשה

יום חמישי, שיעור מס' 5: הרב יעקב מדן - ניסי אלישע - מה באו ללמדנו?