כשניגשים לסיפור מקראי עלינו לבחון שתי שאלות שונות: מה קרה מבחינה היסטורית וריאלית ומה כתוב בפסוקים עצמם? הדוברים יציגו את גישותיהם לקריאת סיפורים מקראיים ועל מה יש לשים את הדגש: על הצדדים הריאליים-היסטוריים או צדדים ספרותיים?

ימי עיון בתנך - תשעז