פרשני התנ"ך כתבו את פירושיהם מתוך מגמה כפולה, מחד, הצעה לפרוש הכתובים - "דעת"; ומאידך, הבעת רעיונות חינוכיים וערכיים לשעה ולדורות - "לב". נדון בשתי גישות של פרשנים בנוגע ליחס שבין ה"לב" ל"דעת" בפירושם, וננסה לגזור מזה משמעות לחינוך בימינו.

ימי עיון בתנך - תשעז