באמרנו "חדש ימינו כקדם" רבים מאתנו חושבים על ימי מלכות דוד ושלמה. אל מה מתוך זה אנו רוצים לשוב? חזון הממלכה הגדולה והמאוחדת? מקדש? מלוכה – באיזה מובן? משפט צדק? חכמת משלי ושירת התהילים? ריבוי נשים של המלך? במושב זה נדון בשאלה מה מן העבר הוא ממשות שברצוננו לממש, ומה אינו אלא סמל לחלום לעתיד שייראה אחרת לגמרי, מותאם לעולם שהשתנה לגמרי, בתחום המדינה, החברה, ואפילו המוסר והערכים.

ימי עיון בתנך - תשעז