בעלותו לארץ בסוף ימיו הוסיף רמב"ן לפירושו כשלוש מאות קטעי פירוש. בחינה מדוקדקת של השינויים שהכניס רמב"ן לפירושו מורה על כך שהוא היה מודע לשיבושים העלולים להיגרם מכך שישכתב את פירושו, ועל כן גיבש דרכים לשילוב הדברים שהתחדשו לו כקטעי תוספת בתוך הפירוש הקיים. בשיעור נעיין במבחר קטעי תוספת ונבחן מה התחדש לרמב"ן בארץ ישראל וכיצד שילב בעדינות את הקטעים החדשים בתוך הפירוש הראשוני.

ימי עיון בתנך - תשעז